Online

  1. Etkinlikler
  2. Mekanlar
  3. Online
Etkinlikler at this mekan
Today

ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Farkındalık Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : İş Sürekliliği Yönetim sistemi kurumların, herhangi bir deprem, sel, yıldırım düşmesi, sunucu çökmesi, kritik personelin işten ayrılması, ekonomik kriz vb. Her tür durumda […]

Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Eğitimi

Online

Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Eğitimi içeriği, gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin gerekliliklerini karşılamak ve kavramın felsefesini anlamaya çalışan kişi ve kuruluşlar için hazırlanmıştır. Bilgiler, […]

Kozmetik Ürün Bildirimi (ÜTS) Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Kozmetik ürünler piyasaya arz edilmeden önce, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığına bildirimlerinin yapılması zorunludur. Kozmetik Ürün […]

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği Bilgilendirme Eğitimi

Online

AB Kozmetik Mevzuatı uyum kapsamında, 8 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Kozmetik Ürünler Yönetmeliği, Güncellemeler ve Yeni yaklaşımlar eğitimi EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimde, SB Türkiye […]

BRCGS Ambalaj Materyalleri Standart Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimde, BRCGS Ambalaj v6 Yönetim Sistemi’ni kurmak isteyen işletmelerle BRCGS v6 Standardı’nın gerekliliklerinin temel bilgilendirme şeklinde paylaşılması ve eğitim sonrasında sistem kurma çalışmalarına […]

IFS Onaylı HACCP Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI; HACCP Eğitimi’nde gıda işletmelerinde mevcut olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi amacıyla gıda güvenliği yönetim sisteminin […]

GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: GMP /GHP İyi Üretim ve İyi Hijyen Uygulamaları ile GDP İyi Depolama Uygulamaları, güvenli gıda zincirinin temel unsurlarıdır. GMP Eğitimi ile yasal gereklilikler ve […]

Biyosidal Ürünler Mevzuatı Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimde, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği ve AB mevzuatına uyum süreçleri hakkında temel bilgiler ile Ruhsat başvuru dosyaları hazırlanırken dikkat edilmesi gereken konular, eksiklik yazılarının […]

Temizlik Prosesinin Validasyonu

Online

"Eğitim, katılımcılara temizlik ve CIP validasyon süreçlerini anlamaları, etkili bir şekilde uygulamaları ve bu süreçlerin gerekliliği ve önemi konusunda bilinçlenmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı […]

Gıda Sahteciliği Risk Analizi Eğitimi

Online

EGİTİMİN AMACI :  Gıda Dolandırıcılığı, Güvenlik Açıklıkları Risk Analizi ve Önleme Planı ve Tedarikçi İzleme, Tedarikçi hammadde yönetimi hakkında metodolojileri içerir. Gıda Dolandırıcılığı, 882/2004 tüzüğün Article […]

ISO 31000 Risk Analizi ve Süreç Yönetimi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: Katılımcılara ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı ile ilgili temel bilgileri vererek, ISO 9001 Risk temelli yaklaşım ile birlikte etkin bir risk yönetimi süreci uygulaması […]

Gıda Savunması Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: GFSI Standartlarının Gıda Savunması yaklaşımı hakkında bilgilendirmektir. Savunma Planı gıdanın normal şartlarda besin zinciri içerisinde yer alması tehlikeli olan;  kimyasallar, biyolojik ajanlar ve radyolojik […]

Takviye Edici Gıdalar Mevzuat Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI Takviye Edici Gıda İzin, Etiket Düzenleme ve İthalat Gereklilikleri Eğitimi ile birlikte katılımcılara Takviye Edici Gıda’nın izin prosedürü, etiketlemesinde dikkat edilecek hususlar, ithalat ve […]

ISO 9001 ve ISO 14001 Entegre Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimle ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarıyla karşımıza çıkan yüksek seviyeli yapı ve risk ve fırsatları belirleme konusu katılımcılarla paylaşılacaktır. […]

Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: TİTCK Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının yayımlamış olduğu Kozmetik Yönetmeliği, Ekleri ve Güvenlilik Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuzlar çerçevesinde, Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesinin yapılması ve Güvenlilik Değerlendirme […]

ISO 22000 : 2018 Temel Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: ISO 22000 : 2018 Temel Eğitiminde geçmiş versiyon ile 2018 versiyonu arasındaki farklılıklar açıklanmakta olup, program  ISO 22000 : 2018  GGY standardı için temel […]

Alerjen Yönetimi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Alerjen Yönetimi Eğitimi ile  katılımcılara gıda alerjenlerinin ve intoleranslarının tanıtılarak gıda güvenliği sistemlerinin içinde alerjen yönetiminin uygulama ilkelerinin neler olduğu, ilgili yasal düzenlemeler, […]

Kozmetik Endüstrisi GMP Eğitimi

Online

Eğitimin Amacı : Kozmetik Endüstrisine özel olarak hazırlanmış olan bu Kozmetik İyi Üretim Uygulamaları (GMP) bilgilendirme eğitimi ile katılımcılara, kozmetik ürünlerin uygun, etkin ve güvenilir koşullarda üretilmesi, […]

GDP İyi Dağıtım Uygulamaları Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimde, EC tarafından 5 Kasım 2013 tarihinde 2013/C 343/01 numaralı kılavuz ile yayınlanan İyi Dağıtım Uygulamaları ‘nın temel maddeleri açıklanmakta ve eğitim sonrası […]

Kriz Yönetimi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Doğru bir kriz yönetiminde amaç kriz ortaya çıkmadan alınması gereken önlemleri tamamlamak, çalışanları kriz konusunda bilinçlendirmek, hatta bu krizi bir fırsat olarak kullanıp […]

Kök Neden Analizi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Kök neden analizi eğitimi ile karşılaşılan kronik problemlerin (tüketici, müşteri şikayetleri, fire vb) sistematik olarak ele alınması, analiz edilmesi ve yaratıcı çözümler oluşturulması […]

ISO 10002 Müşteri Yönetimi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Müşteri şikayetlerini karşılamak, tekrarını önlemek, itibar ve pazar kaybına neden olacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak kuruluşlar için yaşamsal önem taşımaktadır. ISO 10002 Müşteri Şikayetleri […]

ISO 19011: 2018 İç Tetkikçi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : ISO 19011:2018  iç tetkikçi eğitiminin amacı, kalite yönetim sisteminin planlanmış düzenlemelere, uygulanan standardın şartlarına, kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını […]

₺3000

Gıda Geliştirici Ajanlar Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimle; gıda katkı maddelerinin, aroma vericilerin, gıda enzimlerinin gıdalarda kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler, uygulama dikkat edilmesi gereken genel ve özel hükümler, ulusal ve […]

Çevresel Patojen İzleme Programı Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA ) ,Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (FSMA) gereğince yayınladığı mevzuatta, insan yiyecekleri için önleyici kontrolleri kapsamında çevresel patojen […]

Gıda Etiketleme Mevzuatı Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Etiketleme kurallarına dair tüm bilgiler, 5996 sayılı Kanun, yatay ve dikey mevzuat ile “Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” ve “Gıda Etiketleme ve […]

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitim sayesinde, mevcut sisteminizi değerlendirebilecek boşluk analizi araçlarını ve modellerini kullanabilecek, ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki farkları açıklayabilecek, kuruluş içeriği, liderlik, planlama […]

8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : 8D problem çözme teknikleri eğitimi ile  metodunun asıl amacı aktarılır. Metot, Problemin sistematik biçimde bir ekip tarafından ele alınmasını, problemin kök sebebinin doğru […]

IFS Lojistik v3 Standart Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: IFS  tarafından yayınlanan IFS Lojistik Standardı ‘nın temel maddeleri açıklanmakta ve eğitim sonrası bu belgeyi almayı amaçlayan işletmelerin standart gerekliliklerini uygulayabilmeleri hedeflenmektedir. IFS Lojistik […]

BRCGS Food v9 Gıda Güvenliği Temel Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: BRCGS  Food v9 Gıda Güvenliği Temel Eğitimi ile BRCGS Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurmak isteyen işletmelerle BRCGS  v9 gıda standardının gerekliliklerinin  paylaşılması amaçlanmıştır. Eğitim […]

FSSC 22000 V6 Temel Eğitimi

Online

FSSC 22000 V6 Eğitimi ile  katılımcıların denetim, sertifikasyon ve işletmede kurulum gereklilikleri hakkında temel bilgileri edinmelerini amaçlanmaktadır, standardın GFSI standartlarından temel farkı ISO standartlarını baz almasıdır. […]

IFS Gıda v8 Standart Geçiş Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitimde, IFS gıda standardını bilen ve uygulayan firmalar ve çalışanlarına; version 8 ile birlikte gelen yeniliklerin, hem de genel standardın yeniden hatırlatılacağı bir […]