Yeni Nesil Beslenme ve Denge

Fonksiyonel Gıda ve Sağlıklı Yaşam Enstitüsü

Yaşam tarzındaki ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimler, daha fazla strese maruz kalma, çevresel faktörler, uzayan yaşam süresi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada sağlık sorunları hızla artmakta ve farklılaşmaktadır.

Yeni Nesil Beslenme ve Denge

Özellikle kanser, otoimmun hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar, bağışıklık sistemi bozuklukları, allerjiler, obesite, diabet gibi metabolik bozukluklar, kalp-damar hastalıkları gibi pek çok kronik hastalıkların görülme sıklığı artmıştır.

Son yıllarda, özellikle COVİD-19 pandemisi ile beraber insanların sağlık konusuna daha fazla önem vermeye başlamaları ve ilaç gibi tıbbi etkisi olan ürünlerden çok doğal ürünlere ve fonksiyonel gıdalara yönelmeleri ile birlikte sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme kavramları ile fonksiyonel gıda ürünlerinin önemi artmıştır.

Bu noktada, tüm dünyada son yıllarda gıda ve sağlık alanlarında yaşanmakta olan paradigma değişimlerini doğru yorumlamayı ve sağlık için gıda/gıda takviyesi üretim ve tüketim stratejilerini belirlemeyi önemsiyoruz. Gıda ve gıda takviyeleri ile sağlık alanındaki teorik ve pratik tecrübelerimizi profesyonel bir platformda ilgili paydaşlara aktarabilmek ve sektörel yenilikleri dinamik bir yaklaşımla tartışmaya açmak amacıyla “Fonksiyonel Gıda ve Sağlıklı Yaşam Enstitüsü'' çatısı altında eğitim ve danışmanlık programları hazırladık.

Fonksiyonel Gıda ve Sağlıklı Yaşam Enstitünün ağırlıklı hedef kitlesi fonksiyonel gıda üreticileri, gıda, tıp, eczacılık, sağlık bilimleri, kimya, biyoloji alanlarındaki profesyoneller ile sektör tedarikçileridir. Eğitim modülleri fonksiyonel gıdanın sağlık üzerindeki doğrudan ve/veya tamamlayıcı etkilerini kapsamlı ve bilimsel verilere dayalı ele almaktadır.

Fonksiyonel bir gıda, "düzenli olarak ve belirli seviyelerde tüketildiğinde sağlık üzerinde potansiyel olarak yararlı bir etkiye sahip olan" bir besindir. Eğitim modüllerimiz bu tanımdaki “düzenli” ve belirli seviye” kavramları ekseninde doğruya en yakını aramayı hedeflemektedir.

Fonksiyonel Gıda ve Sağlıklı Yaşam Enstitüsü, fonksiyonel gıdalara alanındaki yenilikler ve gelişmeleri gündeme taşımanın yanı sıra fonksiyonel gıdaların kullanımına yönelik bireysel ve kurumsal danışmanlık desteği de sunmaktadır.

Danışmanlık

- Fonksiyonel Gıda Üretim Geliştirme
- Fonksiyonel Gıda Etik Kurul Başvurusu
- Fonksiyonel Gıda Üretim Teknolojileri Eğitimi
- Fonksiyonel Gıdalarda Duyusal Değerlendirme
- Fonksiyonel Bileşenlerin Kozmetik Endüstirinde Kullanımı

Fonksiyonel Gıda ve Sağlıklı Yaşam Enstitüsü ile gıda ve sağlık alanında bilim ve teknolojinin ulaştığı son noktayı herkes için anlaşılır kılmayı hedefliyoruz. Neler sunduğumuzu ve sağlıklı yaşam rehberliğine ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimizi görmek için bizimle iletişime geçerek seçenekleri keşfedin…