Tüketici Ürün Testleri Nasıl Yapılır ?

Tüketici ürün test hizmetleri, yiyecek ve içecek, kozmetik ve kişisel bakım, ev ürünleri, elektronik ve oyuncaklar dahil olmak üzere çok çeşitli ürün kategorilerini kapsar. Testin süresi veya kaç kişiyle yapılacağı tamamen ürün sayısına, hedef kitlenin özelliğine, ürünün test süresine, sorulacak soruların özelliklerine ve uzunluğuna göre değişir.

Karna Grup uzmanları her tür ürüne göre örneklem ve test metodolojisi tasarlayabilir. Bunlar firmaların ihtiyaçlarına göre özel tasarlanır.

Ekibimiz ürününüzü veya hizmetinizi deneyen kullanıcılar üzerinde özelleştirilmiş müşteri anketleriyle ürünün en uygun ortamda kullanılması/tüketilmesi sonucunda çıktıları analiz eder. Tat, kullanım, ambalaj, pazarlama mesajı, ürün konumlandırma süreçlerinde test sonuçlarından çıkan içgörüleri keşfetmenize yardımcı olacak değerli geri bildirimleri size iletir.

Genelde hedef kitlenizden küçük bir grubun ürününüzü denemesini, deneyimleri hakkında geri bildirim sağlamasını ve ürün numunenizi kullanırken davranışlarını gözlemlemeyi gerektirir.

Ürün testlerinde tüketici hedef kitlesinin belirlenmesi sonrasında katılımcılara ürünler verilir ve belirli bir süre boyunca evde, sahada veya stüdyoda anlık tadımlarla veya kullanarak ürünleri test etmeleri sağlanır. Çalışmanın sonunda, katılımcılara deneyimleri ve ürünün performans hakkında önceden belirlenmiş sorular sorulur. Bütün bunlar, pazarlama, satış veya ürün stratejisi oluşturmak amacıyla kullanılabilecek ve kolayca anlaşılabilir sonuçlar elde etmek için istatistiksel olarak analiz edilebilen verilere dönüştürülür.

Bu, 6 aşamadan oluşan bir süreçtir:

1. Adım: Test etmek istediğiniz ürünlerin veya konseptleri seçilmesi. Test
yöntemine bağlı olarak, tek başına test edilecek tek bir ürün koyulabilir veya karşılaştırmalı test için rakip ürünler veya test edilen ürününün farklı versiyonları seçilebilir.
2. Adım: Test ölçütlerinin tanımlanması. Ölçülecek bazı önemli ürün özellikleri, fayda, kullanım kolaylığı, görsel tasarım, paranın karşılığı, kalite, pazarlama verimliliği ve yenilikçilik gibi kriterlerin tanımlanmasıyla ürünün bu kriterlere ne derece uyup uymadığının anlaşılacağı bir soru formu hazırlanır.
3. Adım: Bir müşteri segmenti oluşturarak hedef kitle tanımlanır. Hedef kitle o ürün grubunu belli bir sıklıkta, belli bir miktar kullanan kişiler oluşabileceği gibi özellikle test edilecek olan markayı veya bu markanın dışında benzer veya tamamlayıcı başka markayı tüketenlerden de oluşabilir. Bunun yanında belli demografik özellikler de hedef kitleye dahil edilmelidir. Ürün testleri büyük oranda demografik olarak kontrollü hedef kitlelerde yapılır.
4. Adım: Testin merkezi bir yerde mi (stüdyo veya alışveriş merkezi gibi) yoksa hedef kitlenin evinde mi gerçekleştirileceği belirlenir. Bu karar ürünün özelliklerine göre değişmektedir.
5. Adım: Soru formu eşliğinde ürün örnekleri dağıtılır; mümkün olduğu kadar kontrollü ve takip edilebilir bir ortamda tüketicilerin ürünü kullanması sağlanır. Test uygulanırken gözlemler yapılır ve anketler yoluyla geri bildirim toplanır. Gerektiğinde süreç kaydedilir.
6. Adım: Geri bildirim verileri tablolanır, analiz edilir. Eyleme dönüştürülebilir içgörüler olarak ürün geliştirme, kalite kontrol, iş geliştirme ve pazarlama stratejilerine katkıda sağlayabilecek formatta raporlanır.

Ölçüm Cihazı ‘’İnsan’’