Reklam  çalışmaları, tüketicileri ürünleri denemeye teşvik eder, ancak bir ürünün görünümünü, kokusunu, tadını veya yapısını beğenmezlerse, bir daha satın almazlar. Tüketicilerin duyusal deneyimlerini ölçmek, anlamak ve optimize etmek için özel araştırma teknikleri mevcuttur, böylece ürünler tüketicilerin duyusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanıp pazarlanabilir. Ürün başarısızlığı riski azaltılabilir.


Duyusal değerlendirme, geleneksel olarak beş duyu yoluyla ürünlere verilen bu tepkileri, ölçmek, analiz etmek ve yorumlamak için kullanılan bilimsel bir yöntem olarak tanımlanmaktadır.

Uzman Panelinde, bir ürünün duyusal özellikleri seçilmiş ve eğitimli bir panel ekibi tarafından değerlendirilir. Tüketici testlerinde, tüketicilerin ürünlerin duyusal özelliklerine verdiği tepkiler ölçülür. Duyusal değerlendirme, bu iki unsur birleştirildiğinde, duyusal özelliklerin tüketici tercihini nasıl yönlendirdiğine dair öngörüleri ortaya çıkarmak için birleştirilir

Enstrümantal analizdeki ilerlemelere rağmen, duyusal değerlendirmenin bazı durumlarda en hassas ve güvenilir ölçüm tekniği olduğu görülmektedir. Tüketici davranışları, zaman zaman yeni bilgilerin mevcudiyeti, yeni ürün tanıtımları, yaşam tarzındaki değişiklikler, ekonomik trendler vb .  birçok faktör nedeniyle değişmektedir. Kalite ve duyusal analiz sonuçları paralel olarak düzenli bir şekilde kontrol edilmelidir.

*Güvenilir ve anlamlı duyusal veriler ancak uygun prosedürler kullanıldığında üretilebilir.

Duyusal değerlendirmenin , başarılı bir şekilde yürütülmesi için bilimsel bilgi, beceri ve deneyim gerekir. En zor aşaması; tarafsız veri toplamak için oldukça değişken olan insanın “ölçüm cihazı” olarak kullanılmasıdır. Görünüşe göre ‘basit’ bir üçgen testi bile hatalı yorumlanabilir. Duyusal analiz nadiren rutindir ve genellikle ürüne, duruma veya tadım ekibine uygun hale getirmek için özel olarak tasarlanması gerekir.

Son yıllarda duyusal değerlendirme tüm dünyada büyüyen, dinamik bir alandır. Kişisel bakım ürünleri, yiyecek ve içecekler ve daha pek çok ürün için kullanılmaktadır. Bazı geleneksel teknikler, ürün lansmanlarının artan hızına kıyasla yavaş olarak algılanmakta ve daha hızlı yöntemler geliştirilmektedir.

Duyusal analiz, tüketicilerin  beklentisini belirleme, başarılı ve ekonomik ürünler arayışı, rekabet avantajı gibi üretici ihtiyaçları ile her geçen gün önemi artan bir analiz yönetimidir.

Paylaş:
circles2