Sektör Spesifik Uzmanlık ve Güvenilir Hizmet

Danışmanlık

Karma Grup, müşterilerine doküman yazılımı, denetime eşlik etme ve hazır doküman temini hizmeti vermek yerine, yaşayan ve dinamik bir sistem kurmalarını önerir. Bu sistem sayesinde müşteriler denetimlerini güvenle ve danışmana ihtiyaç duymadan geçirebilirler.

Kalite ve gıda yönetim sistemleri, prosese yönelik danışmanlık projelerinde kuruluşların kendine özgü farklılıklarını gözeterek firmaya özel çalışmalar hazırlama kuralı benimsenir. Bu doğrultuda müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri her zaman ön planda tutularak sektör spesifik danışmanlık hizmeti sağlanır. Gıda, kozmetik, lojistik ve ambalaj üreticileri için gıda mevzuatı, takviye edici gıdalar için yasal süreçler, etiket mevzuatı, gıda güvenliği, kalite yönetim sistemleri ve tedarik zincir yönetimi süreçleri kapsanır..

Hizmetlerimiz;

ANALİZ İhtiyaç, beklentileriniz, hedefleriniz ve mevcut durumunuz analiz edilir
PLANLAMA VE UYGULAMA Danışmanlık içeriği ve çalışma adımları organize edilir, faaliyete başlanır ve süreçlerin rutin olarak raporlanması sağlanır.
SONUÇLANDIRMA Tüm danışmanlık hizmetleri kapanış toplantısı sonrası, sonuç raporu ile birlikte teslim edilir.


Karma Grup, tüm gıda zincirini ve gıdaya eşdeğer (ambalaj, kozmetik, lojistik, deterjan) endüstrileri her yönüyle ele alan farklı bir organizasyondur. Aynı zaman da IFS Pathway Partnerleri arasında yer almaktadır.

IFS Pathway nedir? IFS Global Market programında yer alan küçük veya orta ölçekli işletmeler IFS Academy üzerinden IFS Pathway Teknik Kütüphanesine ücretsiz erişim sağlarlar. Bu sayede Teknik Kütüphanede yer alan sektörel ve standart ile uyumlu bir çok konuda farklı tipte sunulan bilgiye erişirler. Karma Grup ve diğer pathway partnerlerinin IFS – International Featured Standards ile paylaştığı bilgilere ve yol haritalarına programdaki işletmeler IFS Food ve diğer IFS standartlarında sertifikasyonları için ihtiyaç duydukları desteğe ulaşmış olur.

Karma Grup, sektör spesifik deneyimli birçok uzmanın bir araya geldiği bir danışmanlık firmasıdır. Kalite, üretim, mevzuat, Ar-Ge ve teknik personel istihdamı dahil olmak üzere birçok alanda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özellikle Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri için sundukları danışmanlık hizmeti, belgelendirme sürecinizi başarıyla tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Danışmanlık hizmetleri, ihtiyaçlarınızı karşılamak için çok disiplinli bir ekip ile ihtiyaç duyduğunuzda yalnızca ihtiyacınız olan hizmeti alarak tasarruf etmenizi sağlar. Danışmanlık hizmetleri sunarken, firmanıza özel bir sistem kurmak ve bu sistemin sürdürülebilir olmasını sağlamak ilk prensipleri arasındadır.