Duyusal analiz formu nasıl olmalı?

Duyusal Analiz Formu Hazırlama

Duyusal analiz formu, duyusal değerlendirmeye katılan panelistlerin duyusal verilerini ve görüşlerini toplamak ve kaydetmek için kullanılan bir belgedir. Duyusal analiz formu, duyusal değerlendirmenin türüne ve amacına bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki unsurlardan bazılarını içerir:

Duyusal Analiz Formu Nasıl Hazırlanır ?

Duyusal analiz formu, duyusal değerlendirmeye katılan panelistlerin duyusal verilerini ve görüşlerini toplamak ve kaydetmek için kullanılan bir belgedir. Duyusal analiz formu, duyusal değerlendirmenin türüne ve amacına bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki unsurlardan bazılarını içerir:

Değerlendirilen ürün veya numunenin adı ve tanımının yanı sıra parti numarası, saklama koşulları, hazırlama talimatları vb. gibi ilgili bilgiler.
Formu dolduran panelistin adı-soyadı bilgilerinin yanı sıra yaş, cinsiyet, eğitim, meslek vb. gibi analizle ilgili olabilecek her türlü demografik veya kişisel bilgi.
Panelin tarihi ve saatinin yanı sıra sıcaklık, aydınlatma, gürültü seviyesi vb. gibi değerlendirmenin yapıldığı yer ve ortam.
Ürünün veya numunenin nasıl ele alınacağı ve tadılacağı, derecelendirme ölçeklerinin veya tanımlayıcıların nasıl kullanılacağı, formun nasıl doldurulacağı vb. gibi değerlendirmeye ilişkin talimatlar ve yönergeler.
Görünüm, renk, şekil, boyut, aroma, tat, lezzet, ağız hissi, doku vb. gibi değerlendirilen duyusal özellikler ve kriterler. Bu nitelikler ve kriterler, değerlendirmenin yöntemine ve amacına bağlı olarak araştırmacı tarafından önceden tanımlanabilir veya panelist tarafından seçilebilir.
Duyusal nitelikleri ve kriterleri ölçmek ve tanımlamak için kullanılan derecelendirme ölçekleri veya tanımlayıcılar. Bunlar sayısal ölçekler (1'den 9'a kadar gibi), sözel ölçekler (zayıftan mükemmele kadar gibi), grafiksel ölçekler (çizgiler veya yüzler gibi) veya kontrol listeleri (evet veya hayır gibi) olabilir.
Panelistin ürün veya numune hakkında sağlayabileceği yorumlar ve geri bildirimler, örneğin beğenilenler ve beğenilmeyenler, tercihler ve beklentiler, iyileştirme önerileri vb.

Detaylı bilgi ve eğitim için info@karmalt.com adresinden uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.