Duyusal Değerlendirme Analizleri

Gıdalarda Duyusal Analiz

Duyusal analiz ve farklılık testleri, ürün araştırma ve geliştirmeye yeni bir boyut kazandıran bilimsel bir disiplindir. Duyusal analiz, duyularımızın uyaranları nasıl tecrübe ettiğini analiz eder. Özellikle yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi ve rakip ürün analizi için kullanılmalıdır. Ürünlerin duyusal özellikleri hakkında bilgi almak kadar alınan bilgiyi doğru yorumlamak önemlidir.

Tüketicilerin istediği ürünleri tasarlamak için sistematik olarak, duyusal analiz verilerini bilimsel bir şekilde kullanabiliriz. Çeşitli enstrümantal ölçüm yöntemleri ürünlerin özellikleri hakkında elbette bilgi sağlar. Toplam ürün deneyimi ise insan duyularını kullanarak ölçülebilir.

Duyusal analiz ile panelistler bir ürünün duyusal özelliklerini nesnel bir şekilde tanımlarlar, duyusal değerlendirme sağlarlar. Firmalar, profesyonel duyusal paneller ile istatistiksel sonuçları sonrası aldıkları raporla ürünleri hakkında önemli bilgiler sağlarlar. Duyusal analiz & tüketici testleri ve ürün performans testleri; uzmanlık, tecrübe, organizasyon disiplini ve kalibre bir duyusal ekip gerektirir.

Duyusal Değerlendirme- Ölçüm Cihazı ”İnsan”

Duyusal Analiz Teknikleri

- Tanımlayıcı Testler– “Profil oluşturma” olarak bilinen kantitatif tanımlayıcı test nedir? Bir ürün grubunu tanımlayan özellikler ile bu özelliklerin her bir üründeki yoğunluğunun belirlenmesi için kullanılan duyusal analiz tekniklerindendir.
- Ürün Değerlendirmeleri– Ürünün özelliklerini tanımlayan ve grup içerisindeki her bir ürünün, en belirgin özelliğini tespit eden karşılaştırmalı bir duyusal analiz tekniğidir.
- Doku Profili Testleri– Ürünlerin doku profilleri özelliklerini belirler ve yoğunluğunu tespit eder. (ISO 11036)
- Lezzet Profili Testleri- Ürünlere dair ‘tat & koku & ağız hissi’t özelliklerinin birleşimi ile elde edilen ‘lezzet’ özelliğinin terimler sözcüğünün oluşturur. Her özelliğin yoğunluğunun belirlenmesini sağlar. (ISO 6564)
- Farklılık Testleri– Farklı örnekler arasında duyusal açıdan algılanabilir farklar olup olmadığını tespit eder. Bu testler, farkın çok hafif olması beklenen örneklerde kullanım için tasarlanmıştır. Firmalara ürünlerinin raftaki yeri ve benzeri ürünlerle rekabeti için çok değerli bilgiler verir. (Eşlenmiş kıyaslama – ISO 5495, İkili-Üçlü Test – ISO 10399, Üçgen Test – ISO 4120, Sıralama Testi – ISO 8587, Puanlama Testi – ISO 4121) Analiz Teknikleri

Panelist Eğitimleri

Duyusal analizlerde görev alacak olan panelistlerin koku ve tat için düşük algılama eşiklerine sahip olması önemlidir. Panelistlerin, çok düşük konsantrasyon farklılıklarını algılayabilmesi gereklidir. Bu nedenle doğru panel yönetimi için panelistlerin seçim testinden geçmesi ve kalibrasyon için belli aralıklara panelist eğitimleri almış olmaları gerekir. Tüketici testleri içinse eğitimli panelist ihtiyacı bulunmaz.

- Panel Lideri Eğitimleri- Duyusal analiz panellerinin doğru yönetimi için panel liderinin eğitimini sağlar.
- İstatistiksel Analiz Metotları- Duyusal analizler sonucunda elde edilen verilerin doğru olarak değerlendirilmesi için gerçekleştirilen istatistiksel analiz metotları hakkında detaylı bilgi sunar.
- Akredite Duyusal Analiz Laboratuvarı Kurulumu- Akredite duyusal laboratuvarının kurulumu için projelendirme desteği.

Karma Grup, duyusal analiz konusunda firmaların ihtiyacına, araştırmanın amacına göre eğitim ve danışmanlık vermektedir. Ayrıca gıda, deterjan ve kozmetik ürünlerde duyusal analiz, tüketici tercih testleri (home test) gerçekleştirmektedir.

Neden Karma Grup ?

Karma Grup, 2019 BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında, Gıda Duyusal Analizlerinde Teknik Yeterlilik Eğitim projesi için Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsünde ekibinin eğitimlerini gerçekleştirmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİTUAM)’ nin hazırladığı ve BEBKA tarafından 2020 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen “Gıdaların Duyusal Analizlerinde Teknik Yeterlilik, Validasyon ve Yeni Yaklaşımlar” projesi eğitimlerini gene firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir.

Uzman Duyusal Analiz Panellerimizi, İTÜ araştırma görevlileri ve Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Tuğba Özdal’ın organizasyonu ile kalibre ve gıda yüksek mühendisi panelistlerimizle gerçekleştirmekteyiz.