ÜGD Dosyası Danışmanlık

Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme

Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme Dosyası, gereklikleri ve uygulama konusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ülkemiz Kozmetik Mevzuatı gereği, piyasaya arz edilen kozmetik ürünler aşağıdaki temel gereklilikleri karşılamalıdır.

Danışmanlık

TİTCK Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının yayımlamış olduğu Kozmetik Yönetmeliği, ekleri ve kılavuzları çerçevesinde; Üretim alanlarının Kozmetik Ürün İyi İmalat Uygulamaları (GMP) standartlarına uygunluğu sağlanmalıdır.

Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmeleri, gerekli analizleri ile birlikte tamamlanmış olmalıdır. Etiket, iç ve dış Ambalaj bilgileri İnsan sağlığına zarar vermeyecek nitelikte, güvenli ve Kozmetik Yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

Yukarıda belirtilen temel koşullar sağlandıktan sonra UTS Sisteme Bildirim ve kayıt süreçleri tamamlanmış olmalıdır.

Kozmetik ÜGD Danışmanlık

- Ürün Teknik Bilgi Dosyalarının Hazırlanması,
- Mevzuat Uygunluk Değerlendirmeleri,
- Kozmetik Ürün Bildirimleri,
- Üretim Yerleri Standardizasyonu (Kozmetik GMP Dahil),
- Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmeleri,
- Ambalaj Bilgileri kontrolü, değerlendirme ve mevzuata uygunluğunun sağlanması
- Ürün Geliştirme, Konumlandırma ve Performans Değerlendirme

Kozmetik Mevzuat Danışmanlık

Kozmetik ürünlerin ambalajları üzerinde yer alması gereken bilgilerin Kozmetik Mevzuatına uygun ve ilgili kılavuzlarda tanımlandığı şekilde düzenlenmesi konularında danışmanlık desteği sağlamaktayız.

Bu alanda uzman kadromuz ile, etiketler üzerinde temel olarak aşağıdaki bilgilerin kontrolü, mevzuata uygunluğu ve doğrulunu analiz etmekteyiz;

- Ürün bileşen listesinin kontrolü
- Parfüm, boyarmadde ve alerjen bileşenlerin kontrolü
- (Varsa) Nanomateryal ürün bileşenleri kontrolü
- Kozmetik ürünün kullanımında alınması gereken tedbirler, kullanma talimatı ve uyarıların doğruluğu ve dayanaklarının kontrolü
- Minimum dayanma tarihi, son kullanma tarihi vb bilgilerin stabilite ve diğer analiz verileri ile uygunluğu, doğrulanması.
- Kozmetik ürünün raf ömrü boyunca dayanıklı kalabilme şartlarına dair bilgilerin geçerliliği
- Ambalajlar üzerinde yer alan diğer işaret ve sembollerin geçerliliği, mevzuatına uygunluğunun kontrolü
- İddiaların dayanakları ve mevzuata uygunluğunun kontrolü

Kozmetik ÜTS Kaydı

Kozmetik Yönetmeliği