Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 kapsamındaki biyosidal ürünlerin ruhsat başvuruları, 09.12.2021 tarihinden bu yana, SB Titck ÜTS Biyosidal Modülü üzerinden yürütülmektedir.


SB Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı, daha önce Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlandırılmış olan ve ruhsat geçerlilik süresi 31/12/2022 tarihinde sona eren Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 Biyosidal ürünler için, firmaların 31/12/2022 tarihine kadar ÜTS’de ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunmaları gerektiğini, başvurusu yapılmamış ürünlerin ruhsatlarının iptal edileceğini ve 31/12/2022 tarihi itibariyle piyasada bulundurulamayacağını duyurmuştu.

Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı, 22.12.2022 tarihli son duyurusu ile, bu kapsamdaki ürünleri için ÜTS’de ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunan ancak ruhsatlandırma süreci devam eden kurum ve kuruluşlara aşağıdaki güncel bilgileri iletmektedir;

6 Ay ek süre koşulları
Firmalar 31/12/2022 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde başvurularını tamamlamaları şartıyla ürünlerini piyasada bulundurabilecekler, bu tarihten sonra ruhsat süreçlerini tamamlamamış olan firmaların ruhsatları iptal edilecek ve ürünleri piyasada bulundurulamayacaktır.

“Eksiklik veri aktarımı” başvuru süresi


ÜTS Biyosidal Modülü açılmadan önce, ürün tipi-1 ve 19 için ruhsat değerlendirme başvurusunda bulunmuş olan firmaların bilgileri “eksiklik veri aktarımı” olarak ÜTS’ye aktarılmış durumdadır. Firmalar bu ürünleri için 31/12/2022 tarihine kadar başvurularını oluşturabilirler. Bu tarihten sonra eksiklik aktarım başvuruları alınmayacaktır.

Ayrıca; Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerin “ruhsat veri aktarımı” süresi Sağlık Bakanlığı Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve ruhsat geçerlilik süresi devam eden Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19 için, ÜTS’de “ruhsat veri aktarımı” olarak bulunan ve veri aktarımları tamamlanmayan ürünlerin başvurularının 31/12/2022 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tamamlanmaması halinde ruhsatları iptal edilecektir.

Danışmanlık için info@karmalt.com 

Paylaş:
|
circles2