Danışmanlık Kayıt Onay İşlemleri

Takviye Edici Gıdalar

Yasal mevzuata göre “Takviye Edici Gıdalar” onay alınmadan üretilemez, işlenemez, ithalatı yapılamaz ve piyasaya arz edilemez. Piyasaya arz edilecek her bir takviye edici gıdalar için onay alınması zorunludur.

Kayıt Onay İşlemleri

Takviye edici gıdalarda bulunan besin öğeleri, botanikler ve diğer maddelerin miktarları, ürünün tüketilmesi için önerilen günlük porsiyon üzerinden etikette sayısal olarak verilmelidir.

Vitamin ve minerallerle ilgili bilgiler verilirken, Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde yer alan bilgiler dikkate alınmalıdır.

Takviye edici gıdaların etiketi, sunumu ve reklamında kullanılacak tüm ifadeler mevzuata uygun olmalıdır.

Takviye edici gıdaların bileşiminde bulunan botanikler, “Bitki Listesine” uygun olmalıdır

Takviye edici gıdaların bileşiminde bulunan diğer maddeler “Yasak ve Kısıtlı Maddeler Listesine” uygun olmalıdır.

Takviye edici gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzı Türk Gıda Kodeksi Takviye Edici Gıdalar Tebliğine uygun olmalıdır.

Takviye edici gıdanın ham madde temini, ithalat, üretim, işleme ve piyasaya arzı ile ilgili tüm aşamalarında “İzlenebilirlik” sağlanmalıdır.

Karma Grup olarak “Takviye Edici Gıdalar” için yasal olarak zorunluluk olan tüm bu süreçleri baştan sona uzman ekibimizle takip etmekte ve onaylı ürünlerinizin piyasaya gönül rahatlığı ile çıkışını sağlamaktayız.

Danışmanlık hizmetimiz neleri kapsamaktadır?

- Onay başvurusunda istenen bilgi ve belgeler tarafımızda hazırlanır. Bakanlık başvuru işlemleri gerçekleştirilir. Bu kapsamda en önemli nokta ürün bileşiminin uygunluğu ve etiketlerin hazırlanmasıdır. İşlemler resmi süreçte takip edilerek “Onay” işlemleri için yönlendirmeler yapılır.
- Ham madde temininden sevkiyat aşamasına kadar olan tüm zinciri kapsayan “İzlenebilirlik” sistemi kurularak piyasada güvenli olmanız sağlanır.
- Onay sürecinde zorunlu olan “HACCP Gıda Güvenliği Sisteminin” kurulumu ve sürdürülebilirliği konusunda uzman ekibimizce danışmanlık hizmeti verilir.
- Gıda üretimi yapan işletmelerde gıda güvenliği sistemlerinin alt yapısı niteliğindeki GMP/GHP uygulamalarını esas alarak, çalışan personel için, tecrübeli eğitmen ve denetçi ekibimizce “Hijyen Eğitimleri” düzenlenir.
- Gıda sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler için sık sık güncellenen ve değişiklik yapılan yasal mevzuatın takip edilmesi son derece önemlidir. “Gıda Mevzuatı” başlığı altında firmanızın ihtiyacı olan tüm doğru ve güncel bilgilerle mevzuat eğitimleri düzenlenmektedir.