Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

Gıda Etiketleme Mevzuatı Eğitimi

13 Eylül | 10:00 - 16:00

Kayıt Ol

EĞİTİMİN AMACI :

Etiketleme kurallarına dair tüm bilgiler, 5996 sayılı Kanun, yatay ve dikey mevzuat ile “Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” ve “Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz” ve etiketleme ile ilgili tüm yasal düzenlemeler katılımcılara detaylı, anlaşılır ve örnek etiket çalışmaları ile anlatılmaktadır.

5996 sayılı Gıda Kanununun 21. maddesine göre; güvenilir olmayan gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme piyasaya arz edilemez. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan ve tüketime uygun olmayan gıda, güvenilir olmayan gıda kabul edilir.Gıdanın güvenilir olup olmadığının belirlenmesinde, üretim, işleme ve dağıtım aşamaları, kadar etiket bilgileri ve insanlar tarafından günlük normal kullanım koşulları da dikkate alınır.  Piyasaya arz edilecek tüm gıda maddeleri izlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmek. Bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmak zorundadır. Gıdanın şekli, görünümü, ambalajı, her tür yazılı veya görsel basın aracılığı ile sunulan bilgi dahil, etiketlenmesi, tanıtımı, reklamı ve sunumu tüketiciyi yanıltıcı şekilde yapılamaz.

“Gıda etiketleme; üretici ve satıcı ile müşteri ve tüketici arasındaki temel iletişim aracıdır”

5996 Sayılı Kanununa dayalı olarak yayımlanan yatay ve dikey mevzuat ile etiketleme kuralları belirlenmiştir. 2017 yılında yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği” zorunlu ve doğru bilgilendirme ilkelerini, gıda sektöründe faaliyet alanına göre gıda hakkında bilgilendirmedeki sorumlulukları, beyanı zorunlu bilgileri ve ilave zorunlu bilgileri içermektedir.

“Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz”  gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklamında kullanılan terimler ve ifadelerin, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve yanıltılmasını önlemek için kullanım koşullarını belirlemiştir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

5996 Sayılı Kanun Çatısı Altında Yatay ve Dikey Mevzuat, Etiketleme İle ilgili Tüm Yasal Düzenlemeler

  • Mevzuat Nedir? Gıda Kodeksi Nedir? Hukuk Düzeni Piramidi İçinde Mevzuat Okuma
  • Etiketlemede Ulusal Mevzuat, İlgili Resmi Kurumların Düzenlemeleri
  • Zorunlu Bilgilendirme İlkeleri, Faaliyet Alanına Göre Sorumluluklar
  • Beslenme Bildirimi, İlave Zorunlu Bilgiler, Bileşen Listesi, Alerjenler
  • Beslenme Beyanı, Sağlık Beyanı, Gıdanın Etiketlenmesi, Sunumu, Tanıtımı ve Reklamı, Kullanılan Görseller, Negatif ve Pozitif Beyanlar

Gıda Etiketleme Mevzuatı Eğitimi Katılımcı Profili; Gıda sektöründe çalışan kalite yöneticileri ve çalışanları, ar-ge yöneticileri, mühendisler, yasal mevzuattan sorumlu yöneticiler gıda etiketleme mevzuatı eğitimine katılabilir. Eğitim max. 12 kişi ile düzenlenmektedir.

  • Eğitim öncesi katılımcılarının sorularını hazırlamasını rica ederiz, eğitimin son bir saati soru-cevap şeklindedir.

EĞİTİM SÜRESİ : 1 GÜN

 Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40

 

Detaylar

Tarih:
13 Eylül
Saat:
10:00 - 16:00
Etkinlik Kategori:

Mekan

Online

Organizatör

Didem ALTUNTAŞ