İnci ELÇİM

  1. Etkinlikler
  2. Eğitmenler
  3. İnci ELÇİM
Etkinlikler from this eğitmen
Today

Kriz Yönetimi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Doğru bir kriz yönetiminde amaç kriz ortaya çıkmadan alınması gereken önlemleri tamamlamak, çalışanları kriz konusunda bilinçlendirmek, hatta bu krizi bir fırsat olarak kullanıp […]

Kök Neden Analizi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Kök neden analizi eğitimi ile karşılaşılan kronik problemlerin (tüketici, müşteri şikayetleri, fire vb) sistematik olarak ele alınması, analiz edilmesi ve yaratıcı çözümler oluşturulması […]

ISO 10002 Müşteri Yönetimi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : Müşteri şikayetlerini karşılamak, tekrarını önlemek, itibar ve pazar kaybına neden olacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak kuruluşlar için yaşamsal önem taşımaktadır. ISO 10002 Müşteri Şikayetleri […]

ISO 19011: 2018 İç Tetkikçi Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : ISO 19011:2018  iç tetkikçi eğitiminin amacı, kalite yönetim sisteminin planlanmış düzenlemelere, uygulanan standardın şartlarına, kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını […]

₺3000

8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : 8D problem çözme teknikleri eğitimi ile  metodunun asıl amacı aktarılır. Metot, Problemin sistematik biçimde bir ekip tarafından ele alınmasını, problemin kök sebebinin doğru […]

GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI: GMP /GHP İyi Üretim ve İyi Hijyen Uygulamaları ile GDP İyi Depolama Uygulamaları, güvenli gıda zincirinin temel unsurlarıdır. GMP Eğitimi ile yasal gereklilikler ve […]

ISO 22301:2019 İş Sürekliliği Farkındalık Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI : İş Sürekliliği Yönetim sistemi kurumların, herhangi bir deprem, sel, yıldırım düşmesi, sunucu çökmesi, kritik personelin işten ayrılması, ekonomik kriz vb. Her tür durumda […]

IFS Onaylı HACCP Eğitimi

Online

EĞİTİMİN AMACI; HACCP Eğitimi’nde gıda işletmelerinde mevcut olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelerin ortadan kaldırılması ya da kabul edilebilir seviyelere indirilmesi amacıyla gıda güvenliği yönetim sisteminin […]

Temizlik Prosesinin Validasyonu

Online

"Eğitim, katılımcılara temizlik ve CIP validasyon süreçlerini anlamaları, etkili bir şekilde uygulamaları ve bu süreçlerin gerekliliği ve önemi konusunda bilinçlenmeleri için gerekli bilgi ve becerileri sağlamayı […]