8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI : 

8D problem çözme teknikleri eğitimi ile  metodunun asıl amacı aktarılır. Metot, Problemin sistematik biçimde bir ekip tarafından ele alınmasını, problemin kök sebebinin doğru olarak tespit edilmesini ve efektif düzeltici faaliyetlerin alınmasını sağlar.

Tedarikçi yönetim sürecinde  karşılaşılan problemin tedarikçi tarafından sistematik şekilde ele alınarak çözüme kavuşturulması beklenmektedir. 8D metodu problem çözme tekniklerinden biridir. 1980 ‘li yıllarda Amerikan Ordusunda kullanılan bir yöntemdir. Sonraları bu yöntem Ford tarafından benimsenmiş ve otomobil sanayine uyarlanmıştır. 

EĞİTİM İÇERİĞİ ;

Problemler kuruluşlar için gelişim, ilerleme ve iyileştirme fırsatlarıdır. Problem çözme kültürünün kuruluşun her seviyesinde davranış biçimi haline gelmesini sağlamak. Kuruluşların özellikle müşteri memnuniyetini ve verimliliğini düşüren problemlerinin çözülebilmesi ile tekrarının önlenmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanması için 8D temel problem çözme tekniğini katılımcılara aktarmak. Bu yaklaşımların ve diğer tekniklerin örnek uygulamalar göstererek anlaşılmasını sağlamaktır.

  • Problem nedir, ne değildir?
  • Problem Çözme Aşamaları
  • Problemin Analizi
  • Problem Çözme Teknikleri (Beyin Fırtınası, Balık Kılçığı,5N 1 K ,vb.)
  • Problem Çözme Adımları ve Teknikleri Arasındaki İlişkiler
  • 8D Tekniği Adımlarının tanıtılması
  • 8D için takım çalışmasının önemi
  • Uygulama Örnekleri


KATILIMCI PROFİLİ ;  Orta ve Üst Düzey Yöneticiler, Mühendisler, iyileştirme çalışmalarında görev alan /alacak tüm çalışanlar

EĞİTİM SÜRESİ ;  1 GÜN

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin

ONLINE
08 Kasım 2023
10:00 - 16:00
+ Google Takvim
Kayıt Ol
circles2