Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi Eğitimi

27 Mayıs | 09:00 - 29 Mayıs | 16:00

Kayıt Ol

EĞİTİMİN AMACI:

TİTCK Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının yayımlamış olduğu Kozmetik Yönetmeliği, Ekleri ve Güvenlilik Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuzlar çerçevesinde, Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesinin yapılması ve Güvenlilik Değerlendirme Dosyasının Hazırlanması için gerekli olan temel bilgilerin aktarılması ve sertifikalandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim programı, Kozmetik Yönetmeliği, Kozmetik Ürünler Yönetmeliği, ekleri (Resmi Gazete Tarihi ve Sayısı: 08.05.2023/32184) ve TİTCK Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığının yayımladığı kılavuzlar doğrultusunda oluşturulmuştur.

EĞİTİM İÇERİĞİ : Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik değerlendirmesinin yapılabilmesi için, ürün bileşenlerinin kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik özellikleri, toksikolojik profilleri ve maruz kalma seviyeleri göz önüne alınır.Bu değerlendirmeyi yapacak yetkili veya sorumlu kişinin konu ile ilgili mesleki eğitim almış ve yeterli tecrübeye sahip olması gerekmektedir.Eğitimin Ürün Güvenlilik Bilgileri Bölümünde, Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmesi için gerekli olan verilerin belirlenmesi ve toplanması ile ilgili temel bilgiler sunulmaktadır. Bu bölümde toplanan verilere dayalı olarak, kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirme hesaplamaları ve raporlama teknikleri örnek çalışmalar ile birlikte son bölümde sunulmaktadır.Eğitim programı aşağıdaki bölümleri içermektedir;

1.Gün : Kozmetik Mevzuatı genel bilgiler, düzenlemenin kapsamı ve ilgili kılavuzlar

 • Kozmetik Mevzuatı
 • Kozmetik Ürün Bildirimleri/Kozmetik Ürün Takip Sistemi
 • Kozmetik Ürün/Kozmetik Üretici
 • Sorumlu Yönetici/Güvenlilik Değerlendirme Sorumlusu
 • Kozmetik Ürünlerin Ambalajları Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler
 • Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası
 • Kozmetik GMP
 • Kozmetik Ürün Analizleri

2.Gün : Ürün Güvenlilik Bilgileri

 • Güvenlilik Değerlendirmesi için gerekli olan verilerin belirlenmesi ve toplanması
 • Kozmetik Ürün ve Hammaddelerinde Risk Değerlendirme
 • Kozmetik Ürüne Maruziyet ve Güvenlilik Değerlendirmede kullanılan Toksikolojik Parametreler
 • Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirme Hesaplamaları
 • Kozmetik Ürünlerde ve hammaddelerinde Klinik Araştırmalar, Gönüllüler üzerinde yapılan çalışmalar
 • Kozmetik Ürün Tanıtımları/İddiaları
 • Kozmetovijilans

3.Gün: Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirmeleri ve Raporlama

 • Raporlama, Gerekçelendirme ve Onay Süreçleri
 • Güvenlilik Değerlendirme Çalışması – Örnekler
 • Kozmetik Ürün Güvenlilik Değerlendirme Rapor Örnekleri

Sınav – Sınavdan başarılı olan katılımcılar başarı sertifikası alarak ürün güvenlilik değerlendirme dosyası hazırlama yetkisi alırlar. Başarısız olan katılımcılar ise katılımcı sertifikası alarak bir sonraki eğitimde sınava ücretsiz katılabilirler.

Katılımcı Profili:  Kozmetik ürün üreten, fason üreten/ürettiren, dağıtımını yapan, ihraç veya ithal eden iş yerlerinde, ruhsatlandırma, yasal işlemler, üretim, laboratuvar, araştırma-geliştirme, kalite kontrol, kalite yönetim, ürün güvenliği vb. alanlarda görev yapan teknik personel (Doktor, Eczacı, Toksikolog, Kimya Mühendisi, Kimyager, Biyokimya, Biyoloji veya Mikrobiyoloji bölümü mezunları) ile, bu iş yerlerinde Sorumlu Yönetici, Ürün Güvenlik Değerlendirme Sorumlusu olarak çalışanlar ve bu alanlarda görev yapmayı hedefleyen ilgili kişiler.

Eğitim Süresi :  3 gün

Eğitmenler :  Prof. Dr. Semra Şardaş  -İstinye Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Hadiye Çadırcı (Kimya Mühendisi)

 Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40

Detaylar

Başlangıç:
27 Mayıs | 09:00
Bitiş:
29 Mayıs | 16:00
Etkinlik Kategori:

Mekan

Online