Kriz Yönetimi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI : 

Doğru bir kriz yönetiminde amaç kriz ortaya çıkmadan alınması gereken önlemleri tamamlamak, çalışanları kriz konusunda bilinçlendirmek, hatta bu krizi bir fırsat olarak kullanıp sonunda “iyi ki yaşamışız bu krizi” dedirtecek sonuçlar üretmektir.

Bu eğitimle katılımcılara kriz öngörüsü, kriz yönetimi ve krizi fırsatlara dönüştürme yetkinlikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

Doğru bir kriz yönetiminde amaç kriz ortaya çıkmadan alınması gereken önlemleri tamamlamak, çalışanları kriz konusunda bilinçlendirmek, hatta bu krizi bir fırsat olarak kullanıp sonunda “iyi ki yaşamışız bu krizi” dedirtecek sonuçlar üretmektir. Kriz Yönetimi Eğitimi ile kuruluşların iş sürekliliğini sağlamak için riskleri ve etkilerini ele alma yöntemleri aktarılır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

  • Kriz nedir?
  • Kriz yönetimi prensipleri ve kriz takımı
  • Yönetim planı
  • Paydaşların tanımlanması ve yönetimi
  • Erken tanı programları, risk analizi ve kriz riski taşıyan konuların yönetimi
  • Medya takibi
  •  Kriz yönetim süreci ve  iletişimi (iç ve dış iletişim stratejileri)
  • Kullanılacak dokümanlar/oda vb. kaynaklar
  • Kriz sonrası analizi
  • Vaka Çalışmaları 

KATILIMCI PROFİLİ:  Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Yönetici Adayları ve Çalışanlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün

EĞİTMEN: İnci Elçim & Selda Bayrakdar

İLETİŞİM: 0216 706 34 70 / info@karmalt.com

BCP İş Sürekliliği

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin
circles2