IFS Food standardının 8. Versiyonu resmi olarak yayınlanarak gıda sektörünün kullanımına sunulmuştur.

8.versiyon denetimleri 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlayacaktır. 1 Ocak 2024 tarihinden sonra Versiyon 7 denetimleri yapılmayacaktır. 7. Versiyonun geçerliliği 31 Aralık 2023 tarihinde son bulmuş olacaktır.


IFS resmi sitesinde, standardın uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla, mevcut yönergelere ve kılavuzlara ek olarak, “Haşere Kontrol Rehberi”, “Yabancı Madde Yönetim Rehberi” ve “Listeria Önleme” kılavuzları yayınlanmıştır. Bu kılavuzlarda versiyon 7’ye atıf yapılsa da, ilgili dokümanlar versiyon 8 için de geçerlidir.

 • Standart, Codex Alimentarius, ISO 22003-2 ve GFSI benchmarking gereklilikleri ile uyumlu hale getirilmiştir.
 • İlk kez sertifikasyon denetimine girecek firmaların, denetimden önce en az 3 aylık bir operasyon geçmişi olması önerilmektedir.
 • Bir feragatname ile IFS Sertifikasına AB PDO (Korumalı Menşe İşareti) veya PGI (Korumalı Coğrafi İşaret) eklemek mümkün hale gelmiştir.
 • IFS puanlama sisteminde daha önce “dikkat noktası” olarak tanımlanan “B” kategorisi, tekrar “sapma” olarak tanımlanmıştır ve dolayısıyla düzeltme veya düzeltici faaliyet tanımlanması gereken bir konuma getirilmiştir. KO gerekliliklerinde “B” sapması için “O (sıfır)” puanlaması yapılacağı, “C” sapması için tanımlanan 5 puan iptal edilmiş olup, “puanlaması mümkün değildir” olarak değerlendirileceği görülmektedir. Böylelikle KO gereklilikleri artık “C” olarak değil “B” olarak puanlanabilmektedir.
 • Belgelendirme gerekliliklerinin yerine getirilmesini etkileyebilecek değişikliklerin belgelendirme kuruluşuna 3 iş günü içinde bildirilmesi zorunluluğu devam etmektedir, ancak belgelendirme kuruluşlarının IFS’e mesaj gönderme zorunluluğu eklenmiştir.
 • Yeni versiyonda 10 maddenin “KO” olarak değerlendirilmesinde değişiklik yapılmamıştır. IFS Gıda Ürün Kapsamlarında ve Teknolojik kapsamlarda değişiklik yapılmamıştır.

 IFS Gıda 8. Versiyondaki dikkat çeken değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

Akreditasyon Kuruluşları, Belgelendirme Kuruluşları ve Denetçiler için gereklilikler bu yazıda değerlendirmeye alınmamıştır.

 • Habersiz denetimlerde alınan derecelendirmede “yıldız” kullanımına başlanmıştır.
 • Gıda güvenliği kültürü ile ilgili hedeflerin, hangi konuları içereceği tanımlanmıştır.
 • Yönetimin Gözden Geçirme çalışmasının 12 ay içerisinde planlanması ve uygulanmasının 15 ayı geçmemesi beklenmektedir.
 • Gereklilikler içerisinde ürün orijinalliğine vurgu arttırılmıştır.
 • Personel hijyeninin uygunluğunun kontrolü, risk değerlendirmesi ile tanımlanacak periyotlarda yapılacak. Ancak minimum 3 ayda bir kez kontrol edilmesi beklenmektedir.
 • Eğitim talimatı veya programları, etkinlik değerlendirme yöntemlerini de içerecektir.
 • Tedarikçi değerlendirmelerinin, en az 12 aylık süre içerisinde veya önemli değişiklikler meydana geldiğinde gözden geçirilmesi talep edilmektedir.
 • Ürün etiket bilgilerinin silinmez ve okunaklı olması gerektiği, en azından üretim başlangıcında ve bitişinde ve ayrıca her ürün değişiminde izlenmesi ve kayıt altına alınması beklenmektedir.
 • İşletme lokasyonu uygunluğunun etkinliğinin değerlendirmesinin en az 12 ayda bir kez yapılması beklenmektedir.
 • Yabancı madde tespit dedektörlerinin en az 12 ayda bir kez bakımının yapılması beklenmektedir.
 • Gıda Savunması, Gıda Sahteciliği maddesinin hemen arkasına konumlandırılmıştır.
 • İç denetim programı 12 aylık süre içinde planlanacak ve uygulaması 15 ayı geçmeyecektir.
 • İç laboratuvarda yapılan analizlerin, en az yılda 1 kez dış laboratuvarlarda yaptırılarak çapraz kontrol yapılması beklenmektedir.
 • Geri Çekme Geri Çağırma yönteminin test edilmesi, 12 aylık süre içinde planlanacak ve uygulaması 15 ayı geçmeyecektir.
 • Düzeltici Faaliyet aksiyonlarının kök neden analizi içermesi zorunlu hale gelmiştir.
Paylaş:
circles2