IFS Gıda v.8 resmi olarak yayınlandı
1 Nisan 2023
Zeytinyağı Komisyonu Kaldırıldı
8 Nisan 2023

FSSC 22000 Versiyon 6.0 yayınlandı…

 

1 Nisan 2023

FSSC 22000 Versiyon 6.0 yayınlandı…

FSSC 22000 v 6.0 sürümünü 01.04.2023 tarihi itibariyle yayınlamış bulunmaktadır.

FSSC 22000 Versiyon 6.0 Değişiklikler 

Revize edilen doküman, Belgelendirme Kuruluşları, Akreditasyon Kuruluşları ve Sertifikalı Kuruluşlar için gereksinimleri tanımlamaktadır. FSSC 22000 V 6.0 için denetimler 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlayacaktır. V6 geçiş denetimleri, denetim döngüsüne bağlı olarak haberli veya habersiz olabilir.

Standart, Belgelendirme Firmalarının ISO 22003-1:2023 gerekliliklerine uygun olarak denetçi yeterliliklerini revize etmelerini, denetim raporlama gerekliliklerini ve denetim süresinin hesaplanması konusundaki değişiklikleri uygulamasını beklemektedir. Denetçi gereklilikleri, denetim süresi ve denetim içeriği ile ilgili ayrıntılara bu yazımızda değinilmemiştir.
FSSC 22000 V.6, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik bir evrensel eylem çağrısı olan  “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” metnine uygun olarak, standardın kapsamına giren açlığı bitirmek, gıda israfını önlemek, güvenli gıdaya ulaşmak ve sürdürebilir tarımı desteklemek hedeflerine ulaşmayı teşvik etmekte ve gereklilikleri güçlendirmektedir.

Standardın ISO 22000:2018, ISO/TS 22000 serisi ve Ek gerekliliklerden oluşan üçlü  yapısında değişiklik yapılmamıştır.

FSSC 22000 Quality programı sonlandırılmıştır. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren, bu kapsamda yeni belge verilmeyecek, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yenileme denetimleri de yapılmayacaktır. Tesisin talebi halinde, Sertifikalandırma firması da uygun görürse ayrı bir ISO 9001 belgesi düzenlenebilmektedir.

Revize standarttaki ilk göze çarpan değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

Gıda zinciri alt kategorileri ISO 22003-1:2022’de tanımlanan kategorilere uyumlu hale getirilmiştir. Aşağıdaki değişiklikler ilgili tabloda yapılan değişikliklerdir. Her kategori için daha geniş içerik, tablonun hemen arkasından standardın içerisinde verilmektedir.

 • Kategori AI “et/süt/yumurta/bal için hayvan yetiştiriciliği” ve AII “Balık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği” kategorileri iptal edilmiştir. FSSC 22000 V6 için bu kapsamdaki tesislerin denetimi yapılmayacaktır.
 • BIII “Bitkisel ürünlerin ön işlenmesi” kategorisi eklenmiştir.
 • C0 “ Birincil hayvansal ürünler” kategorisi eklenmiştir.
 • CI “ Bozulabilir Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi” kategorisi  revize edilmiştir, “Soğutulmuş veya dondurulmuş sıcaklık kontrolü gerektiren balık, balık ürünleri, deniz ürünleri, et, yumurta ve süt ürünlerini içeren işleme ve paketleme .
 • Yalnızca hayvansal ürünlerden elde edilen evcil hayvan mamalarının işlenmesi.”CII Kategorisine, “Yalnızca bitkisel ürünlerden elde edilen evcil hayvan mamalarının işlenmesi” ifadesi eklenmiştir.
 • CIII Kategorisine, “Tesis dışı catering mutfaklarını içerir. Hemen tüketime sunulmayan endüstriyel mutfak ürünlerini içerir. Karışık ürünlerden çabuk bozulan evcil hayvan mamalarının işlenmesi” ifadeleri eklenmiştir.
 • C IV kategorisine “ortam sıcaklığında saklanan ve satılan ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi. Ortam koşullarına dayanıklı evcil hayvan mamasının işlenmesi” ifadesi eklenmiştir.
 • D Ana kategorisi “yemlerin ve hayvan mamalarının işlenmesi” olarak tanımlanmıştır. Tek bir madde açıklaması oluşturulmuştur.DI, DIIa ve DIIb alt kategorileri iptal edilmiştir.
 • E Kategorisi “Catering / gıda servisi” olarak isimlendirilmiştir. Kategoriye dâhil edilen faaliyetler ve ürünler genişletilmiştir.
 • FI kategorisi “Perakende, toptan, e-ticaret” olarak isimlendirilmiştir. Kategoriye dâhil edilen faaliyetler ve ürünler eklenmiştir.
 • “FII – Komisyonculuk, Ticaret, e-ticaret” yeni bir kategori olarak tanımlanmıştır. Fiziksel olarak işlenmeden, alım satımı yapılan ürünleri kapsamaktadır.
 • “G Taşıma ve Depolama” Kategorisi, tek kategoriye indirgenmiş ve dâhil edilen faaliyetler ve ürünler tek başlıkta toplanmıştır. GI ve GII alt kategorileri iptal edilmiştir.
 • I Kategorisine dâhil olan faaliyetler ve ürünler bölümü sadeleştirilmiştir.
  K Kategorisine dâhil olan faaliyetler ve ürünler bölümü sadeleştirilmiştir.
 • “FSSC 22000 Quality” kategori listesinden çıkartılmıştır. ISO 9001:2015 Kalite yönetim Sistemleri Gereklilikleri standarttan çıkartılmıştır. FSSC 22000 Quality belgelendirilmesi sonlandırılmıştır.

FII kategorisi, ISO 22000:2018 standardı 8.2 PRP gereklilikleri zorunluluğunun dışında bırakılmıştır.

Ek gereklilikler 18 maddeye çıkartılmıştır. Artan madde sayısı nedeniyle, ilgili başlıkların madde numaralarında kayma meydana gelmiştir.

 • Ek Gereklilik 8 “Ürün Formülü ve Reçeteler” maddesi kaldırılmıştır.
 • Ek Gereklilik 1 “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” maddesinden, FII kategorisine dâhil işletmeler de sorumlu tutulmuştur. Ek Gereklilik 1 “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” maddesinin “c” bendi, tüm C kategorisi için zorunlu kılınmıştır.
  Ek Gereklilik 1 “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” maddesine, “e” bendi eklenmiştir.
 • e) Gıda zinciri kategorisi I için, ISO 22000:2018 madde 7.1.6’ya ek olarak, kuruluş, geri dönüştürülmüş ambalajın bitmiş ambalaj malzemesi üretiminde hammadde girdisi olarak kullanılmasına ilişkin kriterleri belirlemeli ve ilgili yasal ve müşteri gereksinimleri karşılanmaktadır.
 • Ek Gereklilik 2 “Ürün Etiketleme” maddesi, “Tüm gıda zinciri kategorileri” için zorunlu kılınmıştır. Tek madde olarak tanımlanmış olan gerekliliklere, 3 madde daha eklenmiştir. Etiketlenmemiş ürünler, ambalaj veya etiketinde ürün ile ilgili iddia ortaya koyan ürünler ve I kategorisine dahil olan işletmeler için uyulması gereken kurallar tanımlanmıştır.
 • Ek Gereklilik 3 “Ürün Savunması” maddesinde, “dokümante edilmiş prosedür” gerekliliği kaldırılmıştır. Tanımlanmış bir metodolojiye dayanan tehdit değerlendirmesi yapılması ve doğrulama yöntemlerinin tanımlanması talep edilmektedir. “FII – Komisyonculuk, Ticaret, e-ticaret” kategorisine dahil işletmelerin tedarikçilerinin, gıda savunma planına sahip olması zorunlu tutulmuştur.
 • Ek Gereklilik 4 “Ürün Dolandırıcılığının Azaltılması ” maddesinde, “dokümante edilmiş prosedür” gerekliliği kaldırılmıştır. Tanımlanmış bir metodolojiye dayalı olarak gıda sahtekârlığı güvenlik açığı değerlendirmesini yapılması ve doğrulama yöntemlerinin tanımlanması talep edilmektedir. “FII – Komisyonculuk, Ticaret, e-ticaret” kategorisine dahil işletmelerin tedarikçilerinin, gıda sahteciliği azaltma planına sahip olması zorunlu tutulmuştur.
 • Sertifikalı kuruluşların, kullanmaları durumunda, FSSC logosunun güncel halini, Belgelendirme Firmalarından istemesi gerektiği belirtilmektedir.
  FSSC logosunun, Analiz Sertifikaları ve Uygunluk Sertifikaları (COA / COC) üzerinde kullanılmasına da yasak getirilmiştir.
 • Ek Gereklilik 6 “Alerjen Yönetimi” maddesi, tüm gıda zinciri kategorilerini kapsayacak şekilde bağlayıcı olmuştur. Madde oldukça kapsamlı olarak revizyona uğramıştır. Mevcut ön koşul programları ve genel standartların talepleri, bu maddenin gerekliliği olarak tanımlanmaya çalışılmıştır.

 Ancak en dikkat çeken detay, “etiketlerde alerjenlerle ilgili uyarı olsa dahi (örn. iz/eser miktarda ifadeleri), işletmelerin alerjen kontrol önlemlerini uygulamalarının ve doğrulama testi yapmalarının zorunlu” olduğu talebidir.

 • Ek Gereklilik 7 “Çevresel izleme” maddesi oldukça kapsamlı olarak revizyona uğramıştır. Çevresel izleme programında alerjen gerekliliği kaldırılmış olup, en az yılda bir kez gözden geçirilmesi gerekliliği eklenmiştir. Madde içeriğinin, BRCGS V9 standardının gerekliliklerine yaklaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan, Ek Gereklilik 8 “Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü” eklenmiştir. Plan ve hedeflerin tanımlanması talep edilmektedir.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan, Ek Gereklilik 9 “Kalite Kontrol” eklenmiştir. Kalite parametrelerinin oluşturulması, miktar kontrolleri, ambalajlama kontrolleri ve hat boşaltma kriterlerinin tanımlanması talep edilmektedir.
 • Ek gereklilik 10 Nakliye ve Depolama maddesinde, farklı kategoriler için ön gereksinim programlarına atıf yapılmış ve nakliyede kullanılan tankerlerin temizliği için özel talepler eklenmiştir.
 • Ek Gereklilik 11 “Çapraz Kontaminasyonu Önlemek için Önlemler ve Tehlike Kontrolü ” maddesi revize edilmiştir. Farklı kategoriler için ön gereksinim programlarına atıf yapılmış, yabancı madde tespit ekipmanları için gereklilikler tanımlanmış ve kırılmalara karşı (Metal, sert plastik, seramik vb.) faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan yöntemlerin tanımlanması talep edilmektedir.
 • Ek Gereklilik 12 “ÖKP Doğrulaması” maddesine BIII alt kategorisi dâhil edilmiştir.
 • Ek Gereklilik 13 “Ürün Tasarımı ve Geliştirme” olarak revize edilmiştir. Riske dayalı sıklıkta raf ömrü çalışması yapılması ve varsa pişirme talimatlarının geçerli kılınması talep edilmektedir.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan (FII hariç), Ek Gereklilik 15 “Ekipman Yönetimi” eklenmiştir. Ekipmanların hijyenik tasarımı, satın alma spesifikasyonunun oluşturulması ve yeni ekipman devreye alınmasında risk değerlendirmesi ile ilgili gereklilikler eklenmiştir.
  Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan (I hariç),
 • Ek Gereklilik 16 “Gıda Kaybı ve Atıklar” eklenmiştir. Gıda kaybı ve israfı önlemeye yönelik politika ve hedeflerin olması gerekliliği vurgulanmaktadır. Yeni standart, israfı, “tüketime uygun ancak perakende veya tüketim seviyelerinde bilinçli olarak atılan gıdalar” olarak tanımlamaktadır. Atıklar ve hayvan yemi olarak kullanılması için ayrılan ürünlerle ilgili gereklilikler tanımlanmıştır.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan (I hariç), Ek Gereklilik 17 “İletişim Gereklilikleri” eklenmiştir. Belgelendirme kuruluşuna bildirilmesi gereken (3 iş günü içinde) durumlar tanımlanmıştır.
  Sertifikalı firmaların, belgelerini farklı bir sertifikalandırma firmasına devretmesine müsaade edilmektedir. Ancak askıya alınmış veya süresi dolmuş belgelerin transferine izin verilmemektedir. Belge transferi durumunda, yeni belgelendirme firması tarafından tesise, denetim niteliğinde olmayan, ziyaret planlanacaktır.

FSSC 22000 v.6  


Yaklaşan Etkinlikler

FSSC 22000 Versiyon 6.0 yayınlandı…

FSSC 22000 v 6.0 sürümünü 01.04.2023 tarihi itibariyle yayınlamış bulunmaktadır.

FSSC 22000 Versiyon 6.0 Değişiklikler 

Revize edilen doküman, Belgelendirme Kuruluşları, Akreditasyon Kuruluşları ve Sertifikalı Kuruluşlar için gereksinimleri tanımlamaktadır. FSSC 22000 V 6.0 için denetimler 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle başlayacaktır. V6 geçiş denetimleri, denetim döngüsüne bağlı olarak haberli veya habersiz olabilir.

Standart, Belgelendirme Firmalarının ISO 22003-1:2023 gerekliliklerine uygun olarak denetçi yeterliliklerini revize etmelerini, denetim raporlama gerekliliklerini ve denetim süresinin hesaplanması konusundaki değişiklikleri uygulamasını beklemektedir. Denetçi gereklilikleri, denetim süresi ve denetim içeriği ile ilgili ayrıntılara bu yazımızda değinilmemiştir.
FSSC 22000 V.6, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren 17 ana başlıktan oluşan sosyal, kültürel ve ekolojik bir evrensel eylem çağrısı olan  “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” metnine uygun olarak, standardın kapsamına giren açlığı bitirmek, gıda israfını önlemek, güvenli gıdaya ulaşmak ve sürdürebilir tarımı desteklemek hedeflerine ulaşmayı teşvik etmekte ve gereklilikleri güçlendirmektedir.

Standardın ISO 22000:2018, ISO/TS 22000 serisi ve Ek gerekliliklerden oluşan üçlü  yapısında değişiklik yapılmamıştır.

FSSC 22000 Quality programı sonlandırılmıştır. 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren, bu kapsamda yeni belge verilmeyecek, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yenileme denetimleri de yapılmayacaktır. Tesisin talebi halinde, Sertifikalandırma firması da uygun görürse ayrı bir ISO 9001 belgesi düzenlenebilmektedir.

Revize standarttaki ilk göze çarpan değişiklikler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

Gıda zinciri alt kategorileri ISO 22003-1:2022’de tanımlanan kategorilere uyumlu hale getirilmiştir. Aşağıdaki değişiklikler ilgili tabloda yapılan değişikliklerdir. Her kategori için daha geniş içerik, tablonun hemen arkasından standardın içerisinde verilmektedir.

 • Kategori AI “et/süt/yumurta/bal için hayvan yetiştiriciliği” ve AII “Balık ve deniz ürünleri yetiştiriciliği” kategorileri iptal edilmiştir. FSSC 22000 V6 için bu kapsamdaki tesislerin denetimi yapılmayacaktır.
 • BIII “Bitkisel ürünlerin ön işlenmesi” kategorisi eklenmiştir.
 • C0 “ Birincil hayvansal ürünler” kategorisi eklenmiştir.
 • CI “ Bozulabilir Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi” kategorisi  revize edilmiştir, “Soğutulmuş veya dondurulmuş sıcaklık kontrolü gerektiren balık, balık ürünleri, deniz ürünleri, et, yumurta ve süt ürünlerini içeren işleme ve paketleme .
 • Yalnızca hayvansal ürünlerden elde edilen evcil hayvan mamalarının işlenmesi.”CII Kategorisine, “Yalnızca bitkisel ürünlerden elde edilen evcil hayvan mamalarının işlenmesi” ifadesi eklenmiştir.
 • CIII Kategorisine, “Tesis dışı catering mutfaklarını içerir. Hemen tüketime sunulmayan endüstriyel mutfak ürünlerini içerir. Karışık ürünlerden çabuk bozulan evcil hayvan mamalarının işlenmesi” ifadeleri eklenmiştir.
 • C IV kategorisine “ortam sıcaklığında saklanan ve satılan ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi. Ortam koşullarına dayanıklı evcil hayvan mamasının işlenmesi” ifadesi eklenmiştir.
 • D Ana kategorisi “yemlerin ve hayvan mamalarının işlenmesi” olarak tanımlanmıştır. Tek bir madde açıklaması oluşturulmuştur.DI, DIIa ve DIIb alt kategorileri iptal edilmiştir.
 • E Kategorisi “Catering / gıda servisi” olarak isimlendirilmiştir. Kategoriye dâhil edilen faaliyetler ve ürünler genişletilmiştir.
 • FI kategorisi “Perakende, toptan, e-ticaret” olarak isimlendirilmiştir. Kategoriye dâhil edilen faaliyetler ve ürünler eklenmiştir.
 • “FII – Komisyonculuk, Ticaret, e-ticaret” yeni bir kategori olarak tanımlanmıştır. Fiziksel olarak işlenmeden, alım satımı yapılan ürünleri kapsamaktadır.
 • “G Taşıma ve Depolama” Kategorisi, tek kategoriye indirgenmiş ve dâhil edilen faaliyetler ve ürünler tek başlıkta toplanmıştır. GI ve GII alt kategorileri iptal edilmiştir.
 • I Kategorisine dâhil olan faaliyetler ve ürünler bölümü sadeleştirilmiştir.
  K Kategorisine dâhil olan faaliyetler ve ürünler bölümü sadeleştirilmiştir.
 • “FSSC 22000 Quality” kategori listesinden çıkartılmıştır. ISO 9001:2015 Kalite yönetim Sistemleri Gereklilikleri standarttan çıkartılmıştır. FSSC 22000 Quality belgelendirilmesi sonlandırılmıştır.

FII kategorisi, ISO 22000:2018 standardı 8.2 PRP gereklilikleri zorunluluğunun dışında bırakılmıştır.

Ek gereklilikler 18 maddeye çıkartılmıştır. Artan madde sayısı nedeniyle, ilgili başlıkların madde numaralarında kayma meydana gelmiştir.

 • Ek Gereklilik 8 “Ürün Formülü ve Reçeteler” maddesi kaldırılmıştır.
 • Ek Gereklilik 1 “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” maddesinden, FII kategorisine dâhil işletmeler de sorumlu tutulmuştur. Ek Gereklilik 1 “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” maddesinin “c” bendi, tüm C kategorisi için zorunlu kılınmıştır.
  Ek Gereklilik 1 “Hizmetlerin ve Satın Alınan Malzemelerin Yönetimi” maddesine, “e” bendi eklenmiştir.
 • e) Gıda zinciri kategorisi I için, ISO 22000:2018 madde 7.1.6’ya ek olarak, kuruluş, geri dönüştürülmüş ambalajın bitmiş ambalaj malzemesi üretiminde hammadde girdisi olarak kullanılmasına ilişkin kriterleri belirlemeli ve ilgili yasal ve müşteri gereksinimleri karşılanmaktadır.
 • Ek Gereklilik 2 “Ürün Etiketleme” maddesi, “Tüm gıda zinciri kategorileri” için zorunlu kılınmıştır. Tek madde olarak tanımlanmış olan gerekliliklere, 3 madde daha eklenmiştir. Etiketlenmemiş ürünler, ambalaj veya etiketinde ürün ile ilgili iddia ortaya koyan ürünler ve I kategorisine dahil olan işletmeler için uyulması gereken kurallar tanımlanmıştır.
 • Ek Gereklilik 3 “Ürün Savunması” maddesinde, “dokümante edilmiş prosedür” gerekliliği kaldırılmıştır. Tanımlanmış bir metodolojiye dayanan tehdit değerlendirmesi yapılması ve doğrulama yöntemlerinin tanımlanması talep edilmektedir. “FII – Komisyonculuk, Ticaret, e-ticaret” kategorisine dahil işletmelerin tedarikçilerinin, gıda savunma planına sahip olması zorunlu tutulmuştur.
 • Ek Gereklilik 4 “Ürün Dolandırıcılığının Azaltılması ” maddesinde, “dokümante edilmiş prosedür” gerekliliği kaldırılmıştır. Tanımlanmış bir metodolojiye dayalı olarak gıda sahtekârlığı güvenlik açığı değerlendirmesini yapılması ve doğrulama yöntemlerinin tanımlanması talep edilmektedir. “FII – Komisyonculuk, Ticaret, e-ticaret” kategorisine dahil işletmelerin tedarikçilerinin, gıda sahteciliği azaltma planına sahip olması zorunlu tutulmuştur.
 • Sertifikalı kuruluşların, kullanmaları durumunda, FSSC logosunun güncel halini, Belgelendirme Firmalarından istemesi gerektiği belirtilmektedir.
  FSSC logosunun, Analiz Sertifikaları ve Uygunluk Sertifikaları (COA / COC) üzerinde kullanılmasına da yasak getirilmiştir.
 • Ek Gereklilik 6 “Alerjen Yönetimi” maddesi, tüm gıda zinciri kategorilerini kapsayacak şekilde bağlayıcı olmuştur. Madde oldukça kapsamlı olarak revizyona uğramıştır. Mevcut ön koşul programları ve genel standartların talepleri, bu maddenin gerekliliği olarak tanımlanmaya çalışılmıştır.

 Ancak en dikkat çeken detay, “etiketlerde alerjenlerle ilgili uyarı olsa dahi (örn. iz/eser miktarda ifadeleri), işletmelerin alerjen kontrol önlemlerini uygulamalarının ve doğrulama testi yapmalarının zorunlu” olduğu talebidir.

 • Ek Gereklilik 7 “Çevresel izleme” maddesi oldukça kapsamlı olarak revizyona uğramıştır. Çevresel izleme programında alerjen gerekliliği kaldırılmış olup, en az yılda bir kez gözden geçirilmesi gerekliliği eklenmiştir. Madde içeriğinin, BRCGS V9 standardının gerekliliklerine yaklaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan, Ek Gereklilik 8 “Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü” eklenmiştir. Plan ve hedeflerin tanımlanması talep edilmektedir.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan, Ek Gereklilik 9 “Kalite Kontrol” eklenmiştir. Kalite parametrelerinin oluşturulması, miktar kontrolleri, ambalajlama kontrolleri ve hat boşaltma kriterlerinin tanımlanması talep edilmektedir.
 • Ek gereklilik 10 Nakliye ve Depolama maddesinde, farklı kategoriler için ön gereksinim programlarına atıf yapılmış ve nakliyede kullanılan tankerlerin temizliği için özel talepler eklenmiştir.
 • Ek Gereklilik 11 “Çapraz Kontaminasyonu Önlemek için Önlemler ve Tehlike Kontrolü ” maddesi revize edilmiştir. Farklı kategoriler için ön gereksinim programlarına atıf yapılmış, yabancı madde tespit ekipmanları için gereklilikler tanımlanmış ve kırılmalara karşı (Metal, sert plastik, seramik vb.) faaliyetlerin yönetilmesini sağlayan yöntemlerin tanımlanması talep edilmektedir.
 • Ek Gereklilik 12 “ÖKP Doğrulaması” maddesine BIII alt kategorisi dâhil edilmiştir.
 • Ek Gereklilik 13 “Ürün Tasarımı ve Geliştirme” olarak revize edilmiştir. Riske dayalı sıklıkta raf ömrü çalışması yapılması ve varsa pişirme talimatlarının geçerli kılınması talep edilmektedir.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan (FII hariç), Ek Gereklilik 15 “Ekipman Yönetimi” eklenmiştir. Ekipmanların hijyenik tasarımı, satın alma spesifikasyonunun oluşturulması ve yeni ekipman devreye alınmasında risk değerlendirmesi ile ilgili gereklilikler eklenmiştir.
  Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan (I hariç),
 • Ek Gereklilik 16 “Gıda Kaybı ve Atıklar” eklenmiştir. Gıda kaybı ve israfı önlemeye yönelik politika ve hedeflerin olması gerekliliği vurgulanmaktadır. Yeni standart, israfı, “tüketime uygun ancak perakende veya tüketim seviyelerinde bilinçli olarak atılan gıdalar” olarak tanımlamaktadır. Atıklar ve hayvan yemi olarak kullanılması için ayrılan ürünlerle ilgili gereklilikler tanımlanmıştır.
 • Yeni bir madde olarak, tüm gıda zincirinde bağlayıcı olan (I hariç), Ek Gereklilik 17 “İletişim Gereklilikleri” eklenmiştir. Belgelendirme kuruluşuna bildirilmesi gereken (3 iş günü içinde) durumlar tanımlanmıştır.
  Sertifikalı firmaların, belgelerini farklı bir sertifikalandırma firmasına devretmesine müsaade edilmektedir. Ancak askıya alınmış veya süresi dolmuş belgelerin transferine izin verilmemektedir. Belge transferi durumunda, yeni belgelendirme firması tarafından tesise, denetim niteliğinde olmayan, ziyaret planlanacaktır.

FSSC 22000 v.6  Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu