GMP İyi Üretim Uygulamaları Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI:

GMP /GHP İyi Üretim ve İyi Hijyen Uygulamaları ile GDP İyi Depolama Uygulamaları, güvenli gıda zincirinin temel unsurlarıdır. GMP Eğitimi ile yasal gereklilikler ve işletmede uyulması gereken gıda güvenliği ve hijyen kuralları aktarılır. Kalite  bakış açısına sahip,  risk değerlendirmesi yaparak,  GMP koşullarının işletmelerde kurulması sürdürülmesi ve denetimini  yapabilecek  nitelikli  elemanlar yetiştirmek.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

  • GMP Nedir?
  • Genel hijyen gereklilikleri

Binaların yerleşimi, hijyenik dizayn ve kurulumu
Kullanılan alet ve ekipmanların hijyenik dizayn ve kurulumu
Sıcaklılık gereklilikleri
Tesis için gereklilikler
İşleme ve Üretim Yerleri için gereklilikler
Muhafaza, taşıma ve nakliye ile ilgili prosedürler
Ekipman ile ilgili gereklilikler
Gıda atık yönetimi
Hammadde kalitesi ve her işlem basamağının hijyenik operasyonu
Su tedariki
Personel hijyeni
Haşere kontrol
Gıdalara uygulanabilen hükümler
Temizlik ve dezenfeksiyon sistemi
Gıda üretiminde genel hijyen uygulamaları
Gıdaların ambalajlanmasına ve paketlenmesine ilişkin hükümler
Etiketleme ve izlenebilirlik Sistemleri ve Geri çağırma Prosedürleri
Isıl işlem
Eğitim

GMP Kontrol Sistemi Oluşturma

Layout oluşturulması
Sorumluluk alanlarının belirlenmesi
Alanların sorumlularının tayin edilmesi
Sorumluluk alanı bazında checklist oluşturulması
Departman ve bireysel performans hedefleri ile takip edilecek GMP score sisteminin oluşturulması
GMP denetimlerinin planlanması,
GMP denetimlerinin yapılması
Denetim sonuçlarının değerlendirilmesi ve aksiyonların tamamlanması
Özel Hijyen Gereklilikleri

1.  Altyapı ve ekipman gereklilikleri
2. Hammadde için gereklilikler
3. Gıdanın güvenilir olarak muameleye tabi tutulması (ambalajlama ve nakliye dâhil).
4. Gıda atığı yönetimi
5. Zararlı kontrol prosedürleri
6. Sanitasyon prosedürleri (temizlik ve dezenfeksiyon)
7. Su kalitesi
8.Soğuk zincirin muhafazası
9. Çalışanların sağlık durumu
10. Personel hijyeni
11. Eğitim
12. Etiketleme ve İzlenebilirliğin sağlanması
13. Gıdanın piyasadan geri çağrılması ve toplatılması ve Bakanlığın bilgilendirilmesi
 

KATILIMCI PROFİLİ: Kalite personeli,  Bakım onarım, teknik konularda yönetici personeller,  operatörler, eğitime katılabilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ:  1 GÜN  

  • Firmanıza özel GMP Eğitimi için Mavi Yaka Eğitim  ve GMP Tasarımı Eğitimlerimizi incelemenizi öneririz.
Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin

ONLINE
11 Ekim 2023
10:00 - 16:00
+ Google Takvim
Kayıt Ol
circles2