Bir kültür olarak HACCP ile yaşamak
Değişen dünya ve iklim şartlarıyla birlikte, gıdaların sağlık üzerine etkileriyle tetiklenen tüketici hassasiyetleri gıdaların hammaddeden başlayarak sofralara güvenilir şekilde teminini son derece zorlu bir yolculuk haline getirmiştir. Bu koşullar altında tüm gıda ve gıda ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin Gıda Tedarik Zinciri basamaklarının her birini kapsayacak şekilde HACCP planını doğru tanımlaması elzemdir. Etkin bir şekilde uygulanan HACCP sisteminin, bir belgenin ötesinde şirketlerde kültür haline getirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gıda güvenliğini temel alan pek çok belgelendirme kuruluşunun sistem tanımlarını bu amaca yönelik olarak geliştirip daha kapsamlı ve detaylı hale getirmesi bunun en önemli kanıtıdır.
Buradan hareketle Gıda Tedarik Zincirinde şu temel adımlar gereklilik haline gelmiştir.
1. Gıda Güvenliğinin “Tarladan sofraya” geçen süreçte üst yönetimden başlayarak her bir birimin (multi disipliner) sorumluluk aldığı bir sistem olduğunun benimsenmesi. Birbirinden bağımsız gibi görünseler dahi her bir birimin, zincirin temel halkaları olduğunun net anlaşılması ve benimsenmesi,
2. Üründe gıda güvenliğinin yanı sıra, iş sürekliliğini sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum, marka koruması ve müşteri güveninin hedeflenmesi,
3. Sadece belgenin değil aslında tüm sistem tanımlarının ve uygulamalarının güncel tutularak yaşayan bir organizma gibi sürekli gelişmesinin sağlanması
Gıda Tedarik Zincirinin tüm unsurları  dikkate alındığında her türlü detay ve ilgili risklerin son derece titiz ve bilinçli olarak anlaşılması, ilişkilendirilmesi ve gerekliliklerin yerine getirilmesi kaçınılmazdır.
Bu noktada sadece eğitim yoluyla belgelendirmeye yönelik bilgi alınması değil aynı zamanda özellikle sistemlerin ve ürünlerin tasarlanması aşamasından başlayarak yaşanılmış tecrübeler ve uzmanlıklardan destek alınması sistemlerin başarısında önemli bir rol oynamaktadır.
Karma grup bu desteği sağlayabilecek tecrübe ve birikimde bir ekibi bünyesinde barındırdığından belgenin ötesinde bir kültür olarak HACCP planının oluşturulması için şirketlerin en güvenilir iş ortağıdır.
PhD. Burcu Bölükbaşı
2019-05-25T01:07:50+00:00
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına, sitedeki tarama deneyiminizi geliştirmek için çerezler(Cookies) kullanılmaktadır. Sitemizi ziyarete devam ederek, çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. TAMAM