Duyusal Analiz Laboratuvarları için Gereklilikler
28 Şubat 2019
Gıda Tedarik Zincirinde HACCP
25 Nisan 2019

HACCP ve HARPC arasındaki fark nedir?

FSMA, Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası

28 Şubat 2019

FSMA, Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (Food Safety Modernization Act)  Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından 2011 yılında yasaya uygun olarak imzalanmıştır. 

FSMA’nın yeni gıda güvenliği yönetmeliklerini uygulamak için Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) görevlendirilmiştir. Gıda tedarik zincirinin küreselleşmesi ve yeni gıda güvenliği risklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, artık sorulacak soru “ne yapacaksın” değil, gıdaların kontaminasyon potansiyelini proaktif olarak en aza indirmek ve / veya önlemek için “ne zaman yapacaksın” olmuştur.

FSMA Yasası uyarınca, FDA şimdi gıda tedarik zincirinde kapsamlı, bilime dayalı önleyici kontroller talep etmek için yasal bir yetkiye sahiptir. FSMA Yasası kapsamındaki tüm gıda tesislerinin HARPC, Tehlike Analizi ve Riske Dayalı Önleyici Kontroller (Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls ) yapması ve gıda kirliliği riskini azaltmak için bilime dayalı önleyici kontrol önlemleri oluşturması gerektiği anlamına gelir.

Tüm gıda işlemcileri için birincil odak iki yönlü olmalıdır:

 • Risk temelli önleyici kontrol kurallarının HACCP ilkeleri ile nasıl karşılaştırıldığını anlamak
 • Gıda kontaminasyon riskini önlemek için yeni FSMA yasalarına uyumu sağlamak ve sürdürmek amacıyla süreç kontrolleri oluşturmak

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) ve mevcut İyi Üretim Uygulamaları (GMP) temel olarak, gıdanın güvenli olmasını sağlamak için işlem sonrası kontaminasyonu önlemek için gıdaların sıhhi koşullarda üretilmesini, işlenmesini, paketlenmesini ve saklanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

HARPC planı da benzer bir konsepte ve hedefe sahiptir, ancak yaklaşımı GMP ve HACCP’den farklıdır, çünkü HARPC, gıda tedarikine yönelik olası riskleri veya tehditleri tanımlamak ve kontaminasyonu önlemek için proaktif olarak uygun düzeltici eylemler uygulamak için önleyici kontroller uygular.

Önerilen HARPC, HACCP planıyla iyi uyum sağlasa da, kritik kontrol noktalarından ziyade riske dayalı önleyici kontrollerin gerekli olduğu konusunda farklılık gösterir. Bu nedenle, HARPC kapsamında kritik limitlerin oluşturulması gerekmeyecektir. Ancak, önemli gıda risklerini en aza indirmek için önleyici kontrollerin geçerliliği, gösterilen veya “denenmiş ve doğru” bilimsel veriler veya otantik bilimsel literatürle desteklenmelidir.

HARPC için hangi tehlikeler tanımlanmalıdır?

 • Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve radyolojik tehlikeler.
 • Doğal toksinler, böcek ilaçları, ilaç kalıntıları, ayrışma, parazitler, alerjenler ve onaylanmamış yiyecek ve renk katkıları.
 • Doğal olarak oluşan tehlikeler veya istemeden ortaya çıkan tehlikeler.
 • Kasıtlı olarak ortaya çıkan tehlikeler (terör eylemleri dahil).
 • Gıda yüzeyi temas noktalarında sanitasyon işlemleri.
 • Alet ve ekipmanlarının sanitasyonu.
 • Personel hijyen eğitimi.
 • Çevresel izleme programı (patojen kontrolleri için).
 • Besin alerjeni kontrol programı.
 • Recall planı.
 • Güncel İyi Üretim Uygulamaları (GMP’ler).
 • Tedarikçi doğrulama faaliyetleri.

HARPC planına kimin ihtiyacı var?

Yiyecek üreten, işleyen, paketleyen, dağıtan, alan, saklayan veya ithal eden herhangi bir tesis, FSMA HARPC uyumluluğuna uygunluk için bir HARPC planı geliştirmelidir.

FDA’nın Biyo-Terörizm Tesisi Kuruluşu’na tabi tüm tesislerin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve ABD’de dağıtım için gıda ürünleri üreten ve satmak isteyen, “bilinen ya da makul olarak öngörülebilir riskleri tanımlayan bir HARPC planı geliştirmeli ve uygulamalıdır”. ”Yönetmeliğe tabi her yiyecek türü için. Önleyici kontroller, belirlenen tehlikeleri “güvenli bir şekilde en aza indirgemek veya önlemek” için yeterli olmalıdır; Tesis sözlü veya yazılı bir talep aldıktan sonra FDA’ya bir HARPC planı sağlamalıdır.

HARPC planı ne zaman uygulanmaya başlandı?

FSMA HARPC, 4 Temmuz 2012 tarihinde yasaya uygun hale getirildi. Bununla birlikte, FDA, Ocak 2013’teki FSMA yasalarının tehlike analizi ve risk temelli önleyici kontrol hükümlerini uygulamak için önerilen bir kural yayınladı.

Referanslar

www.FDA.gov/FSMA


Yaklaşan Etkinlikler

FSMA, Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (Food Safety Modernization Act)  Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından 2011 yılında yasaya uygun olarak imzalanmıştır. 

FSMA’nın yeni gıda güvenliği yönetmeliklerini uygulamak için Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) görevlendirilmiştir. Gıda tedarik zincirinin küreselleşmesi ve yeni gıda güvenliği risklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, artık sorulacak soru “ne yapacaksın” değil, gıdaların kontaminasyon potansiyelini proaktif olarak en aza indirmek ve / veya önlemek için “ne zaman yapacaksın” olmuştur.

FSMA Yasası uyarınca, FDA şimdi gıda tedarik zincirinde kapsamlı, bilime dayalı önleyici kontroller talep etmek için yasal bir yetkiye sahiptir. FSMA Yasası kapsamındaki tüm gıda tesislerinin HARPC, Tehlike Analizi ve Riske Dayalı Önleyici Kontroller (Hazard Analysis and Risk-based Preventive Controls ) yapması ve gıda kirliliği riskini azaltmak için bilime dayalı önleyici kontrol önlemleri oluşturması gerektiği anlamına gelir.

Tüm gıda işlemcileri için birincil odak iki yönlü olmalıdır:

 • Risk temelli önleyici kontrol kurallarının HACCP ilkeleri ile nasıl karşılaştırıldığını anlamak
 • Gıda kontaminasyon riskini önlemek için yeni FSMA yasalarına uyumu sağlamak ve sürdürmek amacıyla süreç kontrolleri oluşturmak

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) ve mevcut İyi Üretim Uygulamaları (GMP) temel olarak, gıdanın güvenli olmasını sağlamak için işlem sonrası kontaminasyonu önlemek için gıdaların sıhhi koşullarda üretilmesini, işlenmesini, paketlenmesini ve saklanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

HARPC planı da benzer bir konsepte ve hedefe sahiptir, ancak yaklaşımı GMP ve HACCP’den farklıdır, çünkü HARPC, gıda tedarikine yönelik olası riskleri veya tehditleri tanımlamak ve kontaminasyonu önlemek için proaktif olarak uygun düzeltici eylemler uygulamak için önleyici kontroller uygular.

Önerilen HARPC, HACCP planıyla iyi uyum sağlasa da, kritik kontrol noktalarından ziyade riske dayalı önleyici kontrollerin gerekli olduğu konusunda farklılık gösterir. Bu nedenle, HARPC kapsamında kritik limitlerin oluşturulması gerekmeyecektir. Ancak, önemli gıda risklerini en aza indirmek için önleyici kontrollerin geçerliliği, gösterilen veya “denenmiş ve doğru” bilimsel veriler veya otantik bilimsel literatürle desteklenmelidir.

HARPC için hangi tehlikeler tanımlanmalıdır?

 • Biyolojik, kimyasal, fiziksel ve radyolojik tehlikeler.
 • Doğal toksinler, böcek ilaçları, ilaç kalıntıları, ayrışma, parazitler, alerjenler ve onaylanmamış yiyecek ve renk katkıları.
 • Doğal olarak oluşan tehlikeler veya istemeden ortaya çıkan tehlikeler.
 • Kasıtlı olarak ortaya çıkan tehlikeler (terör eylemleri dahil).
 • Gıda yüzeyi temas noktalarında sanitasyon işlemleri.
 • Alet ve ekipmanlarının sanitasyonu.
 • Personel hijyen eğitimi.
 • Çevresel izleme programı (patojen kontrolleri için).
 • Besin alerjeni kontrol programı.
 • Recall planı.
 • Güncel İyi Üretim Uygulamaları (GMP’ler).
 • Tedarikçi doğrulama faaliyetleri.

HARPC planına kimin ihtiyacı var?

Yiyecek üreten, işleyen, paketleyen, dağıtan, alan, saklayan veya ithal eden herhangi bir tesis, FSMA HARPC uyumluluğuna uygunluk için bir HARPC planı geliştirmelidir.

FDA’nın Biyo-Terörizm Tesisi Kuruluşu’na tabi tüm tesislerin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve ABD’de dağıtım için gıda ürünleri üreten ve satmak isteyen, “bilinen ya da makul olarak öngörülebilir riskleri tanımlayan bir HARPC planı geliştirmeli ve uygulamalıdır”. ”Yönetmeliğe tabi her yiyecek türü için. Önleyici kontroller, belirlenen tehlikeleri “güvenli bir şekilde en aza indirgemek veya önlemek” için yeterli olmalıdır; Tesis sözlü veya yazılı bir talep aldıktan sonra FDA’ya bir HARPC planı sağlamalıdır.

HARPC planı ne zaman uygulanmaya başlandı?

FSMA HARPC, 4 Temmuz 2012 tarihinde yasaya uygun hale getirildi. Bununla birlikte, FDA, Ocak 2013’teki FSMA yasalarının tehlike analizi ve risk temelli önleyici kontrol hükümlerini uygulamak için önerilen bir kural yayınladı.

Referanslar

www.FDA.gov/FSMASinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu