Bir kültür olarak HACCP ile yaşamak !
Değişen dünya ve iklim şartlarıyla birlikte, tetiklenen tüketici hassasiyetleri gıdaların ham maddeden başlayarak sofralara güvenilir şekilde teminini zorlu bir yolculuk haline getirmiştir.


Gıda ve gıda ile ilgili faaliyet gösteren şirketlerin gıda tedarik zincirinin her birini kapsayacak şekilde HACCP planını doğru tanımlaması elzemdir. Etkin bir şekilde uygulanan HACCP (Kritik Kontrol Noktaları ) sisteminin, bir belgenin ötesinde şirketlerde kültür haline getirmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Gıda güvenliğini temel alan pek çok belgelendirme kuruluşunun, sistem tanımlarını bu amaca yönelik olarak geliştirip daha kapsamlı ve detaylı hale getirmesi de bunun en önemli kanıtıdır.

Buradan hareketle Gıda Tedarik Zincirinde şu temel adımlar gereklilik haline gelmiştir.

  • Gıda Güvenliğinin “Tarladan sofraya” geçen süreçte üst yönetimden başlayarak her bir birimin (multi disipliner) sorumluluk aldığı bir sistem olduğunun benimsenmesi. Birbirinden bağımsız gibi görünseler de her bir birimin, zincirin temel halkaları olduğunun net anlaşılması ve benimsenmesi,
  • Üründe gıda güvenliğinin yanı sıra, iş sürekliliğini sağlamak ve yasal düzenlemelere uyum, marka koruması ve müşteri güveninin hedeflenmesi,
  •  Sadece belgenin değil aslında tüm sistem tanımlarının ve uygulamalarının güncel tutularak yaşayan bir organizma gibi sürekli gelişmesinin sağlanması.
  • Gıda Tedarik Zincirinin tüm unsurları  dikkate alındığında  ilgili risklerin son derece titiz ve bilinçli olarak anlaşılması, ilişkilendirilmesi ve gerekliliklerin yerine getirilmesi kaçınılmazdır.

Bu noktada sadece eğitim yoluyla belgelendirmeye yönelik bilgi alınması yeterli değildir. Aynı zamanda özellikle sistemlerin ve ürünlerin tasarlanması aşamasından başlayarak yaşanılmış tecrübeler ve uzmanlıklardan destek alınması, sistemlerin başarısında önemli bir rol oynamaktadır.

Karma grup, bu desteği sağlayabilecek tecrübe ve birikimiyle belgenin ötesinde bir kültür olarak HACCP planının oluşturulması için şirketlerin en güvenilir iş ortağıdır.

Paylaş:
circles2