Takviye Edici Gıda Kayıt İşlemleri
1 Şubat 2021
TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği
4 Mayıs 2021

Gıda Katkı Maddeleri

 

30 Nisan 2021

Gıda etiketlemede az bilinenler ve Ambalajlama gazları ile paketlenen gıdaların etiketleri. Bir gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş bir formda da olsa son üründe bulunan gıda katkı maddeleri TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca bileşen olarak tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin Ek-5/3.Bölümünde Gıda Katkı Maddeleri ve Gıda Enzimlerinin Bileşenler Listesinde nasıl gösterileceği belirtilmiştir.
Ambalajlama gazı altında paketlenen gıdalarda TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Ek-2 İlave Zorunlu Bilgiler kapsamında “Koruyucu atmosferde ambalajlanmıştır.” ifadesi etikette bildirim olarak yer almaktadır.  Ancak aynı etiketlerde bileşenler listesinde, bileşen olarak bildirimi genelde yapılmamaktadır. Bu durum yönetmeliğe aykırı olup, idari yaptırımla karşılaşılmaması için gıda zincirinde yer alan işletmecilerin “Ambalajlama gazı/gazlarına(hangi gaz/gazlar kullanıldı ise azalan sırada olmak üzere) ilişkin bildirimlerini etiketlerinde bileşenler listesinde yazmaları gerekmektedir. İlgili yönetmelik Ek-5/3.Bölümü detaylı okuyabilmeniz için aşağıda paylaşıyoruz.

 • BÖLÜM 3

Gıda Katkı Maddeleri ve Gıda Enzimlerinin Bileşenler Listesinde Belirtilmesi

 1.  24 üncü maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda listelenen fonksiyonel sınıflardan herhangi birine giren gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri, bu tabloda yer alan ilgili fonksiyonel sınıf adını takiben kendi özel adları veya E kodları ile birlikte verilir. Eğer bir bileşen birden fazla fonksiyonel sınıfa giriyorsa, bu bileşenin söz konusu gıdadaki temel fonksiyonuna uygun olan fonksiyonel sınıf adı belirtilir.
 2.  1 no.lu maddedeki bileşenlerin fonksiyonel sınıf tanımları için Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan ilgili tanımlar dikkate alınır.
 • Ambalajlama gazı Koruyucu
 • Antioksidan Köpük oluşturucu
 • Aroma arttırıcı Köpüklenmeyi önleyici
 • Asit Metal bağlayıcı
 • Asitlik düzenleyici Modifiye nişasta (2)
 • Emülgatör Nem verici
 • Emülsifiye edici tuz (1) Parlatıcı
 • Hacim artırıcı Renklendirici
 • İtici gaz Sertleştirici
 • Jelleştirici Stabilizör
 • Kabartıcı Tatlandırıcı
 • Kıvam arttırıcı Topaklanmayı önleyici
 • Kontrast artırıcı Un işlem maddesi
  (1) Sadece işlenmiş peynirler ve işlenmiş peynir bazlı ürünler için.
  (2) Özel ad veya E kodunun belirtilmesi zorunlu değildir.
 1.  3) Bir gıdada aynı fonksiyonel sınıfa giren birden çok gıda katkı maddesi bulunması durumunda, bu katkı maddelerinin hepsi aynı fonksiyonel sınıf adını takiben, azalan sırayla gıdadaki toplam ağırlığına göre bileşenler listesinde verilebilir.

Bir diğer konu, son üründe bulunabilecek Coumarin oranı için yasal limit:
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği Ek-3 / Bölüm B de; Aroma vericilerin ve/veya Aroma verme özelliğinde ki gıda bileşenlerinin tüketime hazır aşağıdaki bileşik gıdalara eklenmesi sonucunda , yapılarında doğal olarak bulunan bazı maddelerin eklendikleri gıdalarda bulunabilecek en yüksek miktarları mg/kg olarak aşağıda gösterilmiştir.
Coumarin birçok bitkinin doğal yapısında bulunabilmektedir. Bu bitkilerden bir tanesi tarçındır. Özellikle tarçın içeren fırıncılık ürünleri ile aşağıda belirtilen diğer ürünlerde, girdi olarak kullanılan coumarin içeriğine sahip olabilecek bileşenlerin, son üründeki miktar takiplerinin yapılarak yasal mevzuata uygunluğun sağlanması gıda zincirinde yer alan gıda işletmecileri için elzemdir. İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Madde İsmi Miktarı Sınırlandırılmış Maddenin Bulunduğu Bileşik Gıdalar En yüksek miktar
(mg/kg)

 • Coumarin Etiketinde tarçın içerdiği ifade edilen geleneksel
  ve/veya mevsimsel fırıncılık ürünleri 50
 • Kahvaltılık tahıl ürünleri (müsli dahil) 20
 • Hafif fırıncılık ürünleri (etikette tarçın içerdiği ifade
 • edilen geleneksel ve/veya mevsimsel fırıncılık ürünleri hariç) 15
 • Tatlılar 5

Gıda Geliştirici Ajanlar Eğitimi 


Yaklaşan Etkinlikler

Gıda etiketlemede az bilinenler ve Ambalajlama gazları ile paketlenen gıdaların etiketleri. Bir gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş bir formda da olsa son üründe bulunan gıda katkı maddeleri TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca bileşen olarak tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmeliğin Ek-5/3.Bölümünde Gıda Katkı Maddeleri ve Gıda Enzimlerinin Bileşenler Listesinde nasıl gösterileceği belirtilmiştir.
Ambalajlama gazı altında paketlenen gıdalarda TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Ek-2 İlave Zorunlu Bilgiler kapsamında “Koruyucu atmosferde ambalajlanmıştır.” ifadesi etikette bildirim olarak yer almaktadır.  Ancak aynı etiketlerde bileşenler listesinde, bileşen olarak bildirimi genelde yapılmamaktadır. Bu durum yönetmeliğe aykırı olup, idari yaptırımla karşılaşılmaması için gıda zincirinde yer alan işletmecilerin “Ambalajlama gazı/gazlarına(hangi gaz/gazlar kullanıldı ise azalan sırada olmak üzere) ilişkin bildirimlerini etiketlerinde bileşenler listesinde yazmaları gerekmektedir. İlgili yönetmelik Ek-5/3.Bölümü detaylı okuyabilmeniz için aşağıda paylaşıyoruz.

 • BÖLÜM 3

Gıda Katkı Maddeleri ve Gıda Enzimlerinin Bileşenler Listesinde Belirtilmesi

 1.  24 üncü maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda listelenen fonksiyonel sınıflardan herhangi birine giren gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri, bu tabloda yer alan ilgili fonksiyonel sınıf adını takiben kendi özel adları veya E kodları ile birlikte verilir. Eğer bir bileşen birden fazla fonksiyonel sınıfa giriyorsa, bu bileşenin söz konusu gıdadaki temel fonksiyonuna uygun olan fonksiyonel sınıf adı belirtilir.
 2.  1 no.lu maddedeki bileşenlerin fonksiyonel sınıf tanımları için Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan ilgili tanımlar dikkate alınır.
 • Ambalajlama gazı Koruyucu
 • Antioksidan Köpük oluşturucu
 • Aroma arttırıcı Köpüklenmeyi önleyici
 • Asit Metal bağlayıcı
 • Asitlik düzenleyici Modifiye nişasta (2)
 • Emülgatör Nem verici
 • Emülsifiye edici tuz (1) Parlatıcı
 • Hacim artırıcı Renklendirici
 • İtici gaz Sertleştirici
 • Jelleştirici Stabilizör
 • Kabartıcı Tatlandırıcı
 • Kıvam arttırıcı Topaklanmayı önleyici
 • Kontrast artırıcı Un işlem maddesi
  (1) Sadece işlenmiş peynirler ve işlenmiş peynir bazlı ürünler için.
  (2) Özel ad veya E kodunun belirtilmesi zorunlu değildir.
 1.  3) Bir gıdada aynı fonksiyonel sınıfa giren birden çok gıda katkı maddesi bulunması durumunda, bu katkı maddelerinin hepsi aynı fonksiyonel sınıf adını takiben, azalan sırayla gıdadaki toplam ağırlığına göre bileşenler listesinde verilebilir.

Bir diğer konu, son üründe bulunabilecek Coumarin oranı için yasal limit:
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği Ek-3 / Bölüm B de; Aroma vericilerin ve/veya Aroma verme özelliğinde ki gıda bileşenlerinin tüketime hazır aşağıdaki bileşik gıdalara eklenmesi sonucunda , yapılarında doğal olarak bulunan bazı maddelerin eklendikleri gıdalarda bulunabilecek en yüksek miktarları mg/kg olarak aşağıda gösterilmiştir.
Coumarin birçok bitkinin doğal yapısında bulunabilmektedir. Bu bitkilerden bir tanesi tarçındır. Özellikle tarçın içeren fırıncılık ürünleri ile aşağıda belirtilen diğer ürünlerde, girdi olarak kullanılan coumarin içeriğine sahip olabilecek bileşenlerin, son üründeki miktar takiplerinin yapılarak yasal mevzuata uygunluğun sağlanması gıda zincirinde yer alan gıda işletmecileri için elzemdir. İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Madde İsmi Miktarı Sınırlandırılmış Maddenin Bulunduğu Bileşik Gıdalar En yüksek miktar
(mg/kg)

 • Coumarin Etiketinde tarçın içerdiği ifade edilen geleneksel
  ve/veya mevsimsel fırıncılık ürünleri 50
 • Kahvaltılık tahıl ürünleri (müsli dahil) 20
 • Hafif fırıncılık ürünleri (etikette tarçın içerdiği ifade
 • edilen geleneksel ve/veya mevsimsel fırıncılık ürünleri hariç) 15
 • Tatlılar 5

Gıda Geliştirici Ajanlar Eğitimi Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu