TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği
12 Aralık 2020
Gıda Katkı Maddeleri
30 Nisan 2021

Takviye Edici Gıda Kayıt İşlemleri

 

1 Şubat 2021

Takviye edici gıda ürünü ithal etmek veya üretmek isteyen firmaların, faaliyet alanında takviye edici gıda ürünleri yer almalıdır. Firmanın sisteme takviye edici gıda ithalatçısı veya üreticisi olarak kayıt edilmesi gereklidir.

Karma Grup olarak “Takviye Edici Gıda Kayıt İşlemleri” için yasal olarak zorunluluk olan tüm bu süreçleri baştan sona uzman ekibimizle takip etmekte ve onaylı ürünlerinizin piyasaya gönül rahatlığı ile çıkışını sağlamaktayız.
Takviye edici gıda kayıt başvurusu için gereklilikler aşağıdaki gibidir:

İthal edilecek takviye edici gıdaların onayı, kontrol belgesine tabi olması durumunda kontrol belgesi başvurusundan önce alınır.  Kontrol belgesine tabi olmayanlarda ise ön bildirim öncesinde alınır.
İthal edilecek takviye edici gıdaların onayında İstanbul ve Ankara il müdürlükleri, yurt içi üretimlerde ise 81 il müdürlüğü yetkilidir.

Takviye Edici Gıda Kayıt İşlemleri

Her bir ürün için tek bir onay numarası alınır. Ürünün yardımcı diğer bileşenlerin değiştirilmesi durumunda revizyon bedeli yatırılarak mevcut onayda değişiklik yapılabilir ancak etken madde değerlerinde ya da ürün formunda bir değişiklik olması durumunda yeni onay alınması gereklidir.

Dosya Başvurusu evrakları:

 1. . Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi,
 2.  Yüzde bileşen listesi;  Gıda işletmecisi (üretici, fason üretim yaptıran veya ithalatçı) tarafından takviye edici gıdanın üretiminde kullanılan bileşenlerin kullanım amaçlarının belirtilerek ağırlıkça azalan sırayla, ağırlık ve yüzde (%) şeklinde düzenlendiği belgeyi ifade eder.
 3.  Spesifikasyon belgesi;  Gıda işletmecisi (üretici, fason üretim yaptıran veya ithalatçı) tarafından düzenlenen, takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri), birim (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) ve günlük alım dozundaki miktarını gösteren belgeyi ifade eder.
 4.  Tavsiye edilen günlük alım dozu,
 5.  Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname,
 6. Fason üretimlerde fason sözleşmesi, Dökme olarak gelmesi, burada paketleme vb işlemlerin yapılması durumunda verilmesi gereklidir.(Fason üretim yaptırılan yerin HACCP kriterlerine uygun üretim yaptığına dair denetim yapılmakta, uygun olmadığı durumda kabul edilmemektedir)
 7.  Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve kullanılan kısmı,
 8. İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa)
 9.  Ücret makbuzu,
 10.  Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname;  Takviye edici gıdanın gıda işletmecisine ait alan adı ve URL adres/adreslerinde mevzuata aykırı reklam ve tanıtımının yapılmaması,  kendisine ait olmayan alan adı ve URL adres/adreslerinde ise mevzuata aykırı reklam ve tanıtımın olması durumunda, gıda işletmecilerinin reklam ve tanıtımın kaldırılmasına yönelik kanuni yollara başvuracağına dair taahhütnameyi il müdürlüğüne vermesi durumunda dosya onay başvurusu için il müdürlüğünce değerlendirmeye alınır.
 11.  Takviye edici gıda markasının ilaç markası olmadığını gösteren taahhütname,
 12.  Propolis içeren takviye edici gıda üreten/ithal eden gıda işletmelerinden iş akış şeması,
 13. Takviye edici gıda bileşiminde etken madde olarak yer alan bitkilerin hangi yöntemle (Organik tarım, ekolojik tarım, iyi tarım uygulamaları vb.) üretildiğine dair belge.
 14. Bitkilerden elde edilen yağların üretim yöntemini gösteren taahhütname.
  Ön bildirime tabi olan takviye edici gıdalar için onay sonrasında ürün bildirimi yapılır.

İçerik belgesi(onay başvurusundaki ile aynı olmalıdır)
Türkçe etiket(onay numarası muhakkak yazmalı. TEG tebliği etiketleme kuralları ve Etiketleme Yön. Kurallarına göre düzenlenmelidir)
Yapıt
Üretici ve ihracatçı firma bilgisi
Bildirim ücreti bir defaya mahsus, bilgiler değişmediği sürece sürekli kullanılabilmektedir.
Ürün bildirimi onay aşamasında ilave bir talep olmaması durumunda ortalama 2-3 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Ürün bildirimi onayı sonrası, fiili ithalat aşaması için gerekliler ;  

Sağlık sertifikası/free sale sertifika(2 şekilde olabilmektedir.)

 • Partilik olan; üretici veya ihracatçı firma bilgisi, kg, lot bilgisi, insan tüketimine uygun olduğuna dair beyan, yetkili kurum kaşe-imzası, imzalayanın adı ve soyadı, tarih olmalıdır.
 •  Global sağlık sertifikası; üretici veya ihracatçı firma bilgisi, insan tüketimine uygun olduğuna dair beyan, yetkili kurum kaşe-imzası, imzalayanın adı ve soyadı, tarih olmalıdır.

Partilik GDO beyanı; EU regülasyonlarına atıf yapılmaması gereklidir. Kg ve lot bilgisi olmalıdır. Üretici ya da ihracatçı tarafından düzenlenmeli, kaşe-imza ve imzalayanın ad ve soyadı olmalıdır.
Kontrol belgesine tabi olan ürünler için kontrol belgesi alınmalıdır.
Ürünler yükleme yapılmadan önce alınmalıdır. Alınan kontrol belgeleri 4 ay veya 1 yıl süre ile geçerlidir.
İçerik belgesi(üretici ya da ihracatçı tarafından düzenlenmiş, kaşeli imzalı(imzalayanın adı ve soyadı) olmalıdır.
Proforma fatura(min. 4 mak. 1 yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmalıdır.). net miktar, tarih, fatura numarası, kaşe imza(imzalayanın adı ve soyadı) mutlaka olmalıdır.
Veteriner sağlık sertifikası 

Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olması durumunda; örnek veteriner sağlık sertifikasının aynı içerikte olmasına dikkat edilecektir.
Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olmaması durumunda; sunulan örnek veteriner sağlık sertifikası, ürüne ait ihracatçı ülke/bölge, merkezi yetkili makam, gönderen, alıcı, orijin yeri, ürünün elde edildiği hayvan türü, tanım, miktar, nakliye aracı bilgileri ile insan tüketimi amaçlı ürünler için insan tüketimine uygunluğuna dair beyan içermelidir. İnsan tüketimi amaçlı olmayan ürünler için, ürünün kullanım amacı belirtilmiş olmalıdır (yem amaçlı, sabun sanayi vb.). Ürünün türüne göre, halk ve hayvan sağlığına ilişkin beyan içermelidir.
Ürünün türüne göre memur ilave doküman talep edebilmektedir.
Kontrol belgesi onay süresi ilave talep olmaması durumunda ortalama 2 haftayı bulmaktadır.


Yaklaşan Etkinlikler

Takviye edici gıda ürünü ithal etmek veya üretmek isteyen firmaların, faaliyet alanında takviye edici gıda ürünleri yer almalıdır. Firmanın sisteme takviye edici gıda ithalatçısı veya üreticisi olarak kayıt edilmesi gereklidir.

Karma Grup olarak “Takviye Edici Gıda Kayıt İşlemleri” için yasal olarak zorunluluk olan tüm bu süreçleri baştan sona uzman ekibimizle takip etmekte ve onaylı ürünlerinizin piyasaya gönül rahatlığı ile çıkışını sağlamaktayız.
Takviye edici gıda kayıt başvurusu için gereklilikler aşağıdaki gibidir:

İthal edilecek takviye edici gıdaların onayı, kontrol belgesine tabi olması durumunda kontrol belgesi başvurusundan önce alınır.  Kontrol belgesine tabi olmayanlarda ise ön bildirim öncesinde alınır.
İthal edilecek takviye edici gıdaların onayında İstanbul ve Ankara il müdürlükleri, yurt içi üretimlerde ise 81 il müdürlüğü yetkilidir.

Takviye Edici Gıda Kayıt İşlemleri

Her bir ürün için tek bir onay numarası alınır. Ürünün yardımcı diğer bileşenlerin değiştirilmesi durumunda revizyon bedeli yatırılarak mevcut onayda değişiklik yapılabilir ancak etken madde değerlerinde ya da ürün formunda bir değişiklik olması durumunda yeni onay alınması gereklidir.

Dosya Başvurusu evrakları:

 1. . Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi,
 2.  Yüzde bileşen listesi;  Gıda işletmecisi (üretici, fason üretim yaptıran veya ithalatçı) tarafından takviye edici gıdanın üretiminde kullanılan bileşenlerin kullanım amaçlarının belirtilerek ağırlıkça azalan sırayla, ağırlık ve yüzde (%) şeklinde düzenlendiği belgeyi ifade eder.
 3.  Spesifikasyon belgesi;  Gıda işletmecisi (üretici, fason üretim yaptıran veya ithalatçı) tarafından düzenlenen, takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri), birim (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) ve günlük alım dozundaki miktarını gösteren belgeyi ifade eder.
 4.  Tavsiye edilen günlük alım dozu,
 5.  Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname,
 6. Fason üretimlerde fason sözleşmesi, Dökme olarak gelmesi, burada paketleme vb işlemlerin yapılması durumunda verilmesi gereklidir.(Fason üretim yaptırılan yerin HACCP kriterlerine uygun üretim yaptığına dair denetim yapılmakta, uygun olmadığı durumda kabul edilmemektedir)
 7.  Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve kullanılan kısmı,
 8. İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa)
 9.  Ücret makbuzu,
 10.  Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname;  Takviye edici gıdanın gıda işletmecisine ait alan adı ve URL adres/adreslerinde mevzuata aykırı reklam ve tanıtımının yapılmaması,  kendisine ait olmayan alan adı ve URL adres/adreslerinde ise mevzuata aykırı reklam ve tanıtımın olması durumunda, gıda işletmecilerinin reklam ve tanıtımın kaldırılmasına yönelik kanuni yollara başvuracağına dair taahhütnameyi il müdürlüğüne vermesi durumunda dosya onay başvurusu için il müdürlüğünce değerlendirmeye alınır.
 11.  Takviye edici gıda markasının ilaç markası olmadığını gösteren taahhütname,
 12.  Propolis içeren takviye edici gıda üreten/ithal eden gıda işletmelerinden iş akış şeması,
 13. Takviye edici gıda bileşiminde etken madde olarak yer alan bitkilerin hangi yöntemle (Organik tarım, ekolojik tarım, iyi tarım uygulamaları vb.) üretildiğine dair belge.
 14. Bitkilerden elde edilen yağların üretim yöntemini gösteren taahhütname.
  Ön bildirime tabi olan takviye edici gıdalar için onay sonrasında ürün bildirimi yapılır.

İçerik belgesi(onay başvurusundaki ile aynı olmalıdır)
Türkçe etiket(onay numarası muhakkak yazmalı. TEG tebliği etiketleme kuralları ve Etiketleme Yön. Kurallarına göre düzenlenmelidir)
Yapıt
Üretici ve ihracatçı firma bilgisi
Bildirim ücreti bir defaya mahsus, bilgiler değişmediği sürece sürekli kullanılabilmektedir.
Ürün bildirimi onay aşamasında ilave bir talep olmaması durumunda ortalama 2-3 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.

Ürün bildirimi onayı sonrası, fiili ithalat aşaması için gerekliler ;  

Sağlık sertifikası/free sale sertifika(2 şekilde olabilmektedir.)

 • Partilik olan; üretici veya ihracatçı firma bilgisi, kg, lot bilgisi, insan tüketimine uygun olduğuna dair beyan, yetkili kurum kaşe-imzası, imzalayanın adı ve soyadı, tarih olmalıdır.
 •  Global sağlık sertifikası; üretici veya ihracatçı firma bilgisi, insan tüketimine uygun olduğuna dair beyan, yetkili kurum kaşe-imzası, imzalayanın adı ve soyadı, tarih olmalıdır.

Partilik GDO beyanı; EU regülasyonlarına atıf yapılmaması gereklidir. Kg ve lot bilgisi olmalıdır. Üretici ya da ihracatçı tarafından düzenlenmeli, kaşe-imza ve imzalayanın ad ve soyadı olmalıdır.
Kontrol belgesine tabi olan ürünler için kontrol belgesi alınmalıdır.
Ürünler yükleme yapılmadan önce alınmalıdır. Alınan kontrol belgeleri 4 ay veya 1 yıl süre ile geçerlidir.
İçerik belgesi(üretici ya da ihracatçı tarafından düzenlenmiş, kaşeli imzalı(imzalayanın adı ve soyadı) olmalıdır.
Proforma fatura(min. 4 mak. 1 yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmalıdır.). net miktar, tarih, fatura numarası, kaşe imza(imzalayanın adı ve soyadı) mutlaka olmalıdır.
Veteriner sağlık sertifikası 

Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olması durumunda; örnek veteriner sağlık sertifikasının aynı içerikte olmasına dikkat edilecektir.
Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olmaması durumunda; sunulan örnek veteriner sağlık sertifikası, ürüne ait ihracatçı ülke/bölge, merkezi yetkili makam, gönderen, alıcı, orijin yeri, ürünün elde edildiği hayvan türü, tanım, miktar, nakliye aracı bilgileri ile insan tüketimi amaçlı ürünler için insan tüketimine uygunluğuna dair beyan içermelidir. İnsan tüketimi amaçlı olmayan ürünler için, ürünün kullanım amacı belirtilmiş olmalıdır (yem amaçlı, sabun sanayi vb.). Ürünün türüne göre, halk ve hayvan sağlığına ilişkin beyan içermelidir.
Ürünün türüne göre memur ilave doküman talep edebilmektedir.
Kontrol belgesi onay süresi ilave talep olmaması durumunda ortalama 2 haftayı bulmaktadır.Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu