Gıda Geliştirici Ajanlar Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI: 

Bu eğitimle birlikte; gıda geliştirici ajanlara yönelik risk değerlendirme prosedürü ve bu kapsamdaki başvurulara ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikler kapsamında gereklilikler; genel ve özel hükümler, izinli madde listeleri, etiketleme kuralları, taşınma prensibi dahil gıda katkı maddelerinin gıdalarda kullanım kuralları ile ulusal ve uluslararası düzeyde diğer dikkat edilecek konuların katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

Gıda katkı maddeleri, gıda aroma vericiler ve gıda enzimleri; gıda geliştirici ajanlar olarak bilinmektedir. Gıda geliştirici ajanlar gıdaların üretiminde belirli miktarlarda veya teknolojinin gerektiği miktarlarda kullanılabilmektedir.

Gıda geliştirici ajanlar için Ülkemizde yayınlanmış düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler için hukuki dayanak 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’dur. Bu kapsamda yer alan bütün düzenlemeler (yönetmelikler) Avrupa Birliğinin ilgili tüzüklerine paralel olarak hazırlanmıştır:

Bu düzenlemeler;

  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği (Resmî Gazete 30.06.2013 tarih ve 28693 sayı)
  • Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği (Resmî Gazete 29.12.2011 tarih ve 28157 (3.mükerrer) sayı)
  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmelikleri(Resmî Gazete 24.02.2017 tarih ve 29989 sayı)

Ayrıca; gıdalarda kullanılan gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri, gıda aroma vericileri, gıda aroma vericilerinin kaynak materyalleri ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenlerine yönelik risk değerlendirme prosedürü ve bu kapsamdaki başvurulara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere;

  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik (Resmî Gazete 24.02.2017 tarih ve 29989 sayı)

EĞİTİM İÇERİĞİ : 

  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
  • Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği
  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Enzimleri Yönetmeliği
  • Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Enzimleri Ve Gıda Aroma Vericilerine İlişkin Ortak İzin Prosedürü Hakkında Yönetmelik

KATILIMCI PROFİLİ :  Gıda katkı maddeleri, gıda aroma vericileri ve gıda enzimleri üretimi, ithalatı, işlemesi ve piyasaya arzını amaçlayan meslek mensupları, firma temsilcileri, serbest danışmanlar, gıda katkı maddeleri, gıda aroma vericileri ve gıda enzimleri sektöründe çalışan/çalışmak isteyen Gıda Mühendisleri/Kimya Mühendisleri ve tüm gıda sektörü çalışanları.

EĞİTİM SÜRESİ :  1 gün

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeği 
Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin

ONLINE
17 Ekim 2023
10:00 - 16:00
+ Google Takvim
Kayıt Ol
ilgili
circles2