Yabancı madde sorunu, Tüketici Şikayetlerinin ana kaynağıdır. Bu, Gıda İşletmesi için güven kaybettirebilecek gerçek bir Gıda Güvenliği sorunudur.


Her tür yabancı madde, bir gıda ürününde fiziksel bir tehlike oluşturabilir. Bunlar kemikler gibi ürün bileşenlerinden, metal talaşı, ekipman parçaları  veya ambalaj malzemelerinden gelen cam parçalarına kadar değişir. Bir ürünün fiziksel tehlikelerden korunmasını sağlamak, genellikle Kritik Kontrol Noktalarına ek olarak üretim süreci boyunca birçok adımla tamamlanır.

Metal Kirletici Maddelerin Tespiti,  Giderilmesi ve  Metal Dedektörleri

Metalin başarılı bir şekilde algılanması ve ayrılması, işleme ekipmanını hasara karşı koruyacak ve tüketicilerin güvenlik tehlikelerini önleyecektir.

Birçok tesis, metal dedektörleri ürün güvenliğini doğrulamak için paketlenmiş ürünün son kontrolünde uygular. En sağlam metal algılama kontrollerinde bile, yiyeceklerin metal kirlenmesi hala gerçekleşir. Gıda üretim süreçlerine yakından bakarsak, kesme, dilimleme, ezme, eleme, karıştırma, pompalama ve paketleme gibi metal malzemelerin kullanımını içeren birçok işlemi gözlemleriz. Metal, tüm makine ve taşıma ekipmanlarında kullanılan standart imalat malzemesidir.

Metal dedektörleri, metali algılama ve bunu yüksek verimlilikle yapma yeteneklerinde büyük ölçüde ilerlemiştir. Ancak dedektörler, algılama alanına giren metali tespit edebilir. Bu sistemlerin etkisi, test edilmekte olan malzeme ve hedeflenen metal türüne bağlı olarak değişir. Ayrıca yüksek iletkenliğe sahip gıda ürünlerinde,  metal dedektörün etkinliği de azaltacaktır. Bir tesis için mevcut olan tek tehlike veya kalite sorunu metal ise, tesisin risklerini kontrol etmede etkili olabilir. Bununla birlikte, prosesin başka doğal riskleri varsa veya bir tesis manyetik olmayan diğer yabancı maddeleri tanımlamak istiyorsa, ürün güvenliği ve kalitesini sağlamak için ek veya alternatif yöntemler uygulamalıdır.

Gıda ürünlerinin toplanması ve üretimi, süreç boyunca birçok adımda kontaminasyon olasılığına yol açar. Yabancı maddeler tarlalardan, fabrikalardan, üreticilerden veya ürünlerin nakliyesi veya depolanması sırasında gelebilir. Yabancı malzemelerin yetersiz şekilde çıkarılması, potansiyel tüketici güvenliği endişelerine, kalite endişelerine veya ürün geri çağırmalarına yol açabilir. Bunların hepsi bir şirketin imajına pahalı ve zararlı olabilir. Bu nedenle, bu potansiyel riskleri ortadan kaldırmak için risk analizi ile prosese uygun yabancı madde yönetimi tespitine  ihtiyaç vardır.

Paylaş:
circles2