Yabancı Madde Yönetimi
20 Mart 2020
HACCP Kavramları ve KKN Nedir?
5 Nisan 2020

Uzaktan Çalışma Sistemlerinde Proje Yönetimi

 

25 Mart 2020

Bu aralar gündemimizde yoğun yer alan ve almaya devam edecek olan Uzaktan Çalışmak ve Proje Yönetimi konusu üzerine odaklandık. Özellikle teknoloji tabanlı şirketler, çoktan uzaktan çalışma sistemlerine geçmiş ve bu konuda kendilerini ileri seviyede geliştirmiş durumda. Fakat büyük bir çoğunluğumuz, uzaktan çalışmak ve uzaktan proje yönetmek konularına aşina değiliz ve ciddi anlamda buna hazırlıksız yakalandık. Bu nedenle sizler için uzaktan çalışırken projelerinizi, nasıl yönetebileceğiniz hakkında bir rehber hazırlamak istedik.

Uzaktan Çalışmak ve Proje Yönetimi Nedir?

Konunun derinliklerine inmeden önce hepimizin bildiği bu iki ana başlığın tam olarak ne anlama geldiğini bir hatırlayalım.

Uzaktan Çalışmak Nedir?

Uzaktan çalışma; çalışanların işverenler tarafından hazırlanan görev ve sorumluluklar dahilinde iş akdini, iş yerine gelmelerine gerek olmadan, evden veya uzaktan devam ettirmesidir. Bunlar, karşılıklı sözleşmelerle hukuksal boyuta taşınmış, belirli şartları olan ve her iki tarafın da sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini gerektiren iş ilişkileri olarak tanımlanabilir.

Uzaktan çalışanlar; şirkete bordrolu olarak hizmet verebilmekle beraber uzaktan sözleşmeli olarak serbest çalışan statüsünde de destek sağlayabilirler.

Proje Yönetimi Nedir?
Tüm ayrıntılarının hazırlanıp takviminin, paydaş ve sorumlularının çıkarıldığı; kaynakların belirlendiği, belirli bir hedef doğrultusunda ilerleyen organizasyon ve yönetim biçimlerine Proje Yönetimi adı verilmiştir.

Özellikle dijital dönüşümün gelmesi ve teknolojik altyapıların buna artık elveriyor olması sayesinde kapsam, zaman ve bütçe dahilinde proje yönetimleri; uzaktan da takip edilebilmektedir.

Bu şekilde proje yöneticileri ayrıca; ofiste de yaptıkları gibi tek bir projeyi değil, aynı anda 4-5 projeyi sistematik bir şekilde yönetebilmektedir.

Uzaktan Çalışma ve Proje Yönetimi için Önemli Tüyolar Nelerdir?

Mümkünse proje planının önünde gitmeye çalışmak, uzaktan çalışma sistemlerinde riskleri minimize eder.
Bunun için proje takvimlerinin ve kaynakların dikkatlice oluşturulması da elzemdir.
Aynı işi, birden fazla kişi arasında bölüştürüp tek bir uzmanın performansına bağlı kalmaktan kaçınarak olası mücbir sebeplerde projede aksamalara engel olmak mümkündür.
Projeye dahil olmayan ama hazırda bekleyen ve gerekli olabilecek anlarda hemen faydalanabileceğiniz, yedek bir ekibiniz mutlaka olmalıdır.
Performans değerlendirme, proje takibi, görev atama, sürecin işlenmesi, ekiplerin sağlıklı iletişimi için hazırlanmış bulut tabanlı uygulamalar kullanarak proje yönetimi kolaylaştırılır.
Uzaktan çalışanlar denetlenirken hem mail üzerinden hem proje takip uygulaması üzerinden üstüne bir de çeşitli mesajlaşma uygulamalarından sorumlulara ulaşıp onları sıkıştırmak; yanlış bir yaklaşım olacaktır.
İletişim için ortak bir kaynak belirlenip sadece oradan ilerlenmelidir. Aksi halde çalışanlar için bu durumlar, dikkat dağınıklığına ve dolayısıyla performans düşüklüğüne yol açmaktadır.
Haftalık, 15 günlük veya aylık olarak uzaktan toplantılar yaparak ekibi canlı tutmak; uzaktan bağlantıyla da olsa birlikte eğlenmeye vakit ayırmak; uzaktan proje yönetimlerinde büyük önem taşır.
Proje uzunluğuna göre belirli periyotlarla ortak bir mekan belirlenerek motivasyon toplantıları da düzenlenebilir.
Bu anlamda proje yöneticilerinin yönetici rolünden çıkarak liderlik yeteneklerine sahip olmaya başlamaları da son derece önemlidir.
Uzaktan Çalışma Sistemlerinde Proje Yönetimi Nasıl Gerçekleştirilir?
Her konuda olduğu gibi proje yönetiminde de en önemli yapı taşı, iş sürekliliği dir. İş sürekliliğinin sağlanarak proje yönetim süreçlerinin devam ettirilmesi için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir.

Hazırlık – Saha Analizi Çalışmaları

Mevcut ve gerekli kaynakların gözden geçirilmesi
Uzaktan çalışan ekiplerin ellerindeki projelerin, proje takvimlerinin ve kalan zamanlarının analizi
Ekibe yeni katılımların sağlanıp sağlanmayacağının kararlarının verilmesi
Bütçe ve finansman analizleri
Personel gerekli ise acilen arayışların-görüşmelerin başlatılması, bunlar için İK süreçlerinin yönetilmesi
Serbest çalışan niteliğinde uzaktan destek vermekte olan ve projeye dahil edilmek istenen kişilere müsaitlik durumlarının ivedilikle sorulması
Tedarikçi ve işveren olarak gerekli sözleşmelerin hazırlanması
Görev dağılımı ve sorumluluk – kapsam çalışmalarının sonlandırılması

Proje Takviminin Çıkarılması

Görev ve sorumlulukların belirlenmesinin ardından iş atamalarının ve takvimdeki iş sıralamasının çıkarılması
Bunun için tüm detaylarıyla hangi konudan kimin sorumlu olacağının yazılması ve proje takvimine işlenmesi
Hangi iş bittiğinde hangi iş başlar ve kim görevi kimin ardından devralır kısımları, takvimde net bir şekilde belirlenmeli
Teslimat günleri, revizyon/onay süreleri net bir şekilde belirtilerek takvim dışına taşmayacak şekilde organize olunmalı

Proje Yönetimi ve Operasyonel Süreçler

Ekip içerisinde sağlıklı iletişimin sağlanması
Tüm ekip ve sorumluların görevlerini zamanında yapmaları için gerekli takiplerin yapılması
Malzeme, kaynak gibi detayların önceden hazır olmasının sağlanması
Ekipler arası kopukluk ya da görevleri birbirlerinin üzerine bırakma gibi gelişebilecek aksaklıkların önüne geçilmesi
Ve her sorumlunun önceden çok iyi tasarlanmış görevlerini, yerine getirmesinin sağlanması
Proje aşamasında karşılaşılabilecek sorunların zamanında fark edilerek hızlıca çözüme odaklanılması
Performans ölçme ve değerlendirme uygulamalarından faydalanılarak projenin tıkandığı noktaların tespitinin sağlanması ve düzeltmelerin yapılması
Plan ve operasyonun karşılaştırılarak gecikme/aksama durumunda çözümlerin aranması

Teslimat ve Kapamalar

İş teslimatlarının – anlaşma nezdinde – peyderpey ya da topyekûn yapılmasının sağlanması
Sözleşme sonlandırmalarının yapılması
Tüm aktivitelerin kapatılması
Tüm sorumlulardan dönütlerin toplanarak öğretilerin çıkarılması ve arşivleme yapılması
Ödemelerin ve tahsilatların tamamlanması
Tercihe göre bir bitirme toplantısı ve kutlama yapılması

Bu süreçte danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarınız için uzaktan çalışma yöntemlerini esas alarak sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz, bizlere ulaşın birlikte çalışalım.


Yaklaşan Etkinlikler

Bu aralar gündemimizde yoğun yer alan ve almaya devam edecek olan Uzaktan Çalışmak ve Proje Yönetimi konusu üzerine odaklandık. Özellikle teknoloji tabanlı şirketler, çoktan uzaktan çalışma sistemlerine geçmiş ve bu konuda kendilerini ileri seviyede geliştirmiş durumda. Fakat büyük bir çoğunluğumuz, uzaktan çalışmak ve uzaktan proje yönetmek konularına aşina değiliz ve ciddi anlamda buna hazırlıksız yakalandık. Bu nedenle sizler için uzaktan çalışırken projelerinizi, nasıl yönetebileceğiniz hakkında bir rehber hazırlamak istedik.

Uzaktan Çalışmak ve Proje Yönetimi Nedir?

Konunun derinliklerine inmeden önce hepimizin bildiği bu iki ana başlığın tam olarak ne anlama geldiğini bir hatırlayalım.

Uzaktan Çalışmak Nedir?

Uzaktan çalışma; çalışanların işverenler tarafından hazırlanan görev ve sorumluluklar dahilinde iş akdini, iş yerine gelmelerine gerek olmadan, evden veya uzaktan devam ettirmesidir. Bunlar, karşılıklı sözleşmelerle hukuksal boyuta taşınmış, belirli şartları olan ve her iki tarafın da sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini gerektiren iş ilişkileri olarak tanımlanabilir.

Uzaktan çalışanlar; şirkete bordrolu olarak hizmet verebilmekle beraber uzaktan sözleşmeli olarak serbest çalışan statüsünde de destek sağlayabilirler.

Proje Yönetimi Nedir?
Tüm ayrıntılarının hazırlanıp takviminin, paydaş ve sorumlularının çıkarıldığı; kaynakların belirlendiği, belirli bir hedef doğrultusunda ilerleyen organizasyon ve yönetim biçimlerine Proje Yönetimi adı verilmiştir.

Özellikle dijital dönüşümün gelmesi ve teknolojik altyapıların buna artık elveriyor olması sayesinde kapsam, zaman ve bütçe dahilinde proje yönetimleri; uzaktan da takip edilebilmektedir.

Bu şekilde proje yöneticileri ayrıca; ofiste de yaptıkları gibi tek bir projeyi değil, aynı anda 4-5 projeyi sistematik bir şekilde yönetebilmektedir.

Uzaktan Çalışma ve Proje Yönetimi için Önemli Tüyolar Nelerdir?

Mümkünse proje planının önünde gitmeye çalışmak, uzaktan çalışma sistemlerinde riskleri minimize eder.
Bunun için proje takvimlerinin ve kaynakların dikkatlice oluşturulması da elzemdir.
Aynı işi, birden fazla kişi arasında bölüştürüp tek bir uzmanın performansına bağlı kalmaktan kaçınarak olası mücbir sebeplerde projede aksamalara engel olmak mümkündür.
Projeye dahil olmayan ama hazırda bekleyen ve gerekli olabilecek anlarda hemen faydalanabileceğiniz, yedek bir ekibiniz mutlaka olmalıdır.
Performans değerlendirme, proje takibi, görev atama, sürecin işlenmesi, ekiplerin sağlıklı iletişimi için hazırlanmış bulut tabanlı uygulamalar kullanarak proje yönetimi kolaylaştırılır.
Uzaktan çalışanlar denetlenirken hem mail üzerinden hem proje takip uygulaması üzerinden üstüne bir de çeşitli mesajlaşma uygulamalarından sorumlulara ulaşıp onları sıkıştırmak; yanlış bir yaklaşım olacaktır.
İletişim için ortak bir kaynak belirlenip sadece oradan ilerlenmelidir. Aksi halde çalışanlar için bu durumlar, dikkat dağınıklığına ve dolayısıyla performans düşüklüğüne yol açmaktadır.
Haftalık, 15 günlük veya aylık olarak uzaktan toplantılar yaparak ekibi canlı tutmak; uzaktan bağlantıyla da olsa birlikte eğlenmeye vakit ayırmak; uzaktan proje yönetimlerinde büyük önem taşır.
Proje uzunluğuna göre belirli periyotlarla ortak bir mekan belirlenerek motivasyon toplantıları da düzenlenebilir.
Bu anlamda proje yöneticilerinin yönetici rolünden çıkarak liderlik yeteneklerine sahip olmaya başlamaları da son derece önemlidir.
Uzaktan Çalışma Sistemlerinde Proje Yönetimi Nasıl Gerçekleştirilir?
Her konuda olduğu gibi proje yönetiminde de en önemli yapı taşı, iş sürekliliği dir. İş sürekliliğinin sağlanarak proje yönetim süreçlerinin devam ettirilmesi için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir.

Hazırlık – Saha Analizi Çalışmaları

Mevcut ve gerekli kaynakların gözden geçirilmesi
Uzaktan çalışan ekiplerin ellerindeki projelerin, proje takvimlerinin ve kalan zamanlarının analizi
Ekibe yeni katılımların sağlanıp sağlanmayacağının kararlarının verilmesi
Bütçe ve finansman analizleri
Personel gerekli ise acilen arayışların-görüşmelerin başlatılması, bunlar için İK süreçlerinin yönetilmesi
Serbest çalışan niteliğinde uzaktan destek vermekte olan ve projeye dahil edilmek istenen kişilere müsaitlik durumlarının ivedilikle sorulması
Tedarikçi ve işveren olarak gerekli sözleşmelerin hazırlanması
Görev dağılımı ve sorumluluk – kapsam çalışmalarının sonlandırılması

Proje Takviminin Çıkarılması

Görev ve sorumlulukların belirlenmesinin ardından iş atamalarının ve takvimdeki iş sıralamasının çıkarılması
Bunun için tüm detaylarıyla hangi konudan kimin sorumlu olacağının yazılması ve proje takvimine işlenmesi
Hangi iş bittiğinde hangi iş başlar ve kim görevi kimin ardından devralır kısımları, takvimde net bir şekilde belirlenmeli
Teslimat günleri, revizyon/onay süreleri net bir şekilde belirtilerek takvim dışına taşmayacak şekilde organize olunmalı

Proje Yönetimi ve Operasyonel Süreçler

Ekip içerisinde sağlıklı iletişimin sağlanması
Tüm ekip ve sorumluların görevlerini zamanında yapmaları için gerekli takiplerin yapılması
Malzeme, kaynak gibi detayların önceden hazır olmasının sağlanması
Ekipler arası kopukluk ya da görevleri birbirlerinin üzerine bırakma gibi gelişebilecek aksaklıkların önüne geçilmesi
Ve her sorumlunun önceden çok iyi tasarlanmış görevlerini, yerine getirmesinin sağlanması
Proje aşamasında karşılaşılabilecek sorunların zamanında fark edilerek hızlıca çözüme odaklanılması
Performans ölçme ve değerlendirme uygulamalarından faydalanılarak projenin tıkandığı noktaların tespitinin sağlanması ve düzeltmelerin yapılması
Plan ve operasyonun karşılaştırılarak gecikme/aksama durumunda çözümlerin aranması

Teslimat ve Kapamalar

İş teslimatlarının – anlaşma nezdinde – peyderpey ya da topyekûn yapılmasının sağlanması
Sözleşme sonlandırmalarının yapılması
Tüm aktivitelerin kapatılması
Tüm sorumlulardan dönütlerin toplanarak öğretilerin çıkarılması ve arşivleme yapılması
Ödemelerin ve tahsilatların tamamlanması
Tercihe göre bir bitirme toplantısı ve kutlama yapılması

Bu süreçte danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarınız için uzaktan çalışma yöntemlerini esas alarak sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz, bizlere ulaşın birlikte çalışalım.Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

    Bilgi Formu