Uzaktan Çalışma Sistemlerinde Proje Yönetimi
25 Mart 2020
Biyosidal Ürün Analizleri
10 Nisan 2020

HACCP Kavramları ve KKN Nedir?

 

5 Nisan 2020

Gıda güvenliği sisteminiz ISO 22000’e dayanıyorsa, Operasyonel Ön Gereksinim Programı (oOGP) terimini duymuş olacaksınız. HACCP’in çıkışından bu yana geçen on yıllar boyunca, çok sayıda gıda güvenliği standardı, uygulama kuralları ve düzenleyici direktifler HACCP ilkelerini benimsemiştir.

HACCP’den bahsettiğimizde, risk değerlendirmesi ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi, gizemli olmasa bile tartışmaya açıktır.Basitçe ifade etmek gerekirse, temel ilke; belirli tehlikeler ve nihai tüketiciye maruz kaldıkları risk için uygun olan bazı kontrol önlemlerini süreç ve operasyon içine yerleştirmektir.

HACCP, bu potansiyel tehlikeleri tanımlamanızı ve daha sonra çıktısı ÖGP, oÖGP gibi uygun kontrol önlemlerini almamızı sağlayan, bir risk ölçüsü olan risk değerlendirme tekniklerini uygulayarak bu tehlikelerin önemini belirlemenizi gerektirir. (KKN)

 • KKN Nedir?

Kritik bir limite sahip, insan sağlığı üzerinde doğrudan kötü sonuçlar doğurabilecek gıda güvenliği tehlikesinin (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik veya radyolojik), yok edildiği, kabul edilebilir seviyeye indirildiği veya tamamen reddedildiği, üretim prosesinde üretim teknolojisi nedeniyle zorunlu olarak bulunan veya belirlenen tehlike için özel olarak tasarlanmış işlem basamağı.

KKN’lerin oÖGP’lerin Karıştırıldığı Durumlar

Homojen olma durumu şüpheli olan ( özellikle katı formdaki gıdalarda) bir partiden, tanımlanan tehlike için, örnekleme metodu ile yapılan analizler

Net bir kabul edilebilir kritik limite sahip olmayıp, geniş aralıkta kontrol edilmesi gereken tehlikelerin ölçüldüğü işlemler

Tüketicinin kullanmadan önce işlem uygulaması gereken ve yapılan işlemde bertaraf edilen tehlikeler için, işletmede yapılan kontrol adımları

İşletmede üretilen ürünün, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen sürede, üretildiği son halini ve son durumunu korumasını sağlayan işlemler

 • Ön Gereksinim Programı (OGP)

ISO tarafından gıda zinciri boyunca hijyenik bir ortam sağlamak için gerekli temel koşullar ve faaliyetler olarak tanımlanır.  Bunlar, güvenli son ürünlerin üretimi ve taşınması ve insan tüketimi için güvenli gıda için uygundur. OGP’ler genellikle süreç için geneldir ve sürecin belirli bir adımına odaklanmamıştır.

Belirli ürün ve sürece bağlı olarak çok çeşitli ÖGP’ler vardır. Gıda üretim ortamındaki ÖGP’lere örnekler:

 • Binaların ve ilgili yardımcı programların inşası ve düzeni
 • Çalışma alanı ve çalışan tesisleri de dahil olmak üzere bina yerleşimi
 • Hava, su, enerji ve diğer kamu hizmetlerinin tedariki
 • Atık ve kanalizasyon bertarafıdahil destek hizmetleri
 • Ekipmanın uygunluğu ve temizlik, bakım ve önleyici bakım için erişilebilirliği
 • Satın alınan malzemelerin (ör. hammaddeler, bileşenler, kimyasallar ve ambalaj), sarf malzemelerinin (örn. su, hava, buhar ve buz), bertarafların (ör. atık ve kanalizasyon) ve ürünlerin taşınması (ör. depolama ve nakliye)
 • Çapraz kontaminasyonun önlenmesi için önlemler
 • Temizlik ve sanitasyon
 • Haşere kontrolü
 • Personel hijyeni

 

 • oOGP Operasyonel Ön Gereksinim Programı

Bir kontrol kavramı olarak, ISO tarafından gıda güvenliği yönetim standardı ISO 22000 ; gıda güvenliği tehlikeleri ve / veya kontaminasyonun ortaya çıkma olasılığını kontrol etmek için tehlike analizi tarafından gerekli görülen bir kontrol önlemi olarak tanımlandı.

oÖGP’ler, belirli bir tehlikenin meydana gelme olasılığını azaltmak için gereklidir.
Bu kontrol önlemi ve tanımında, kullanıcıların onu KKN ve OGP’lerden ayırmada genel bir karışıklık yaşaması olağandır. Kontrol önlemlerinin odağındaki değişiklik, tehlikelerin ve risklerin açıklamasındaki küçük bir farka dayanıyor gibi görünmektedir.

Bir oOGP ‘nin tam olarak ne olduğunu açıklığa kavuşturmak için, süreçle ilgili spesifik bir eylem olarak tanımlanmıştır ve gıda güvenliği için kritik olmamakla birlikte, belirli bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığını azaltmak önemlidir.

Soğuk muhafaza işlemi oOGP’ye örnektir. Örneğin et +4 °C’ de muhafaza edilmelidir. Ama bu sıcaklık 2 °C artsa gıda güvenliğ konusunda ciddi bir sorun yaratmayacaktır. Bir süre 6 °C’de kalması ürünü, güvenli olmayan bir ürün yapmaz. Belirlenmiş limit, geniş bir aralıkta problem yaratmayacak bir değere sahiptir.

 • Metal Dedektör

Firma tarafından tehlike olarak belirlenmiş, ürünün doğal bir parçası olmayan, dışarıdan gelebilecek metal madde bulaşılarını tespit etmek amacıyla tanımlanmış limitleri olan, tüm ürünlerin içerisinden geçirilerek %100 kontrol yapılabilen ve Codex karar ağacından belirtilen “proses spesifik bir tehlikenin bertarafı için özel olarak mı tasarlanmış”  sorusuna karşılık gelen bir işlem adımıdır. Bu çerçevede metal dedektör KKN olarak tanımlanır.

Ancak ürünün doğası gereği içerisinde metal bulaşı riski olmayan, üretim hattından metal bulaşma ihtimali olmayan, firma tarafından çalışıldığı dönem boyunca ürün içerisinde hiçbir metal bulaşı tespitinin yapılmadığı ve müşteri tarafından ürün içerisinde metal bulunduğuna dair hiç şikayet alınmaması durumunda metal dedektörü kullanılmayacağı açıktır. Bu gereklilikler açık olarak belirlenmiş olmasına rağmen, sadece ticari kaygılar dikkate alınarak müşterinin özel talebi sebebiyle kullanılan metal dedektörü KKN olarak belirlenmeyebilir. Ancak bu KKN olmama durumu, dedektörün metal tespit ettiği noktada son bulur.

 • Kontrol noktaları ne zaman belirlenir ve uygulanır ?

Kontrol noktaları ( oOGP veya KKN ) ön koşul programlarının tanımlanıp uygulanmasından sonra yapılacak tehlike ve risk analizi ile tespit edilir. Üretim başlamadan yapılması zor ve ezbere olur. Üretim başladıktan sonra, mevcut uygulamalarla birlikte, en kısa sürede yapılmalıdır.

GFSI Standartları, kontrol noktalarını belirlemek için gereksinimleri belirler. Gereksinimler değişiklik gösterir, bu nedenle her birinin tam olarak ve özel durumunuza nasıl uygulandıklarını anlamak önemlidir.


Yaklaşan Etkinlikler

Gıda güvenliği sisteminiz ISO 22000’e dayanıyorsa, Operasyonel Ön Gereksinim Programı (oOGP) terimini duymuş olacaksınız. HACCP’in çıkışından bu yana geçen on yıllar boyunca, çok sayıda gıda güvenliği standardı, uygulama kuralları ve düzenleyici direktifler HACCP ilkelerini benimsemiştir.

HACCP’den bahsettiğimizde, risk değerlendirmesi ve kontrol önlemlerinin belirlenmesi, gizemli olmasa bile tartışmaya açıktır.Basitçe ifade etmek gerekirse, temel ilke; belirli tehlikeler ve nihai tüketiciye maruz kaldıkları risk için uygun olan bazı kontrol önlemlerini süreç ve operasyon içine yerleştirmektir.

HACCP, bu potansiyel tehlikeleri tanımlamanızı ve daha sonra çıktısı ÖGP, oÖGP gibi uygun kontrol önlemlerini almamızı sağlayan, bir risk ölçüsü olan risk değerlendirme tekniklerini uygulayarak bu tehlikelerin önemini belirlemenizi gerektirir. (KKN)

 • KKN Nedir?

Kritik bir limite sahip, insan sağlığı üzerinde doğrudan kötü sonuçlar doğurabilecek gıda güvenliği tehlikesinin (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik veya radyolojik), yok edildiği, kabul edilebilir seviyeye indirildiği veya tamamen reddedildiği, üretim prosesinde üretim teknolojisi nedeniyle zorunlu olarak bulunan veya belirlenen tehlike için özel olarak tasarlanmış işlem basamağı.

KKN’lerin oÖGP’lerin Karıştırıldığı Durumlar

Homojen olma durumu şüpheli olan ( özellikle katı formdaki gıdalarda) bir partiden, tanımlanan tehlike için, örnekleme metodu ile yapılan analizler

Net bir kabul edilebilir kritik limite sahip olmayıp, geniş aralıkta kontrol edilmesi gereken tehlikelerin ölçüldüğü işlemler

Tüketicinin kullanmadan önce işlem uygulaması gereken ve yapılan işlemde bertaraf edilen tehlikeler için, işletmede yapılan kontrol adımları

İşletmede üretilen ürünün, tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen sürede, üretildiği son halini ve son durumunu korumasını sağlayan işlemler

 • Ön Gereksinim Programı (OGP)

ISO tarafından gıda zinciri boyunca hijyenik bir ortam sağlamak için gerekli temel koşullar ve faaliyetler olarak tanımlanır.  Bunlar, güvenli son ürünlerin üretimi ve taşınması ve insan tüketimi için güvenli gıda için uygundur. OGP’ler genellikle süreç için geneldir ve sürecin belirli bir adımına odaklanmamıştır.

Belirli ürün ve sürece bağlı olarak çok çeşitli ÖGP’ler vardır. Gıda üretim ortamındaki ÖGP’lere örnekler:

 • Binaların ve ilgili yardımcı programların inşası ve düzeni
 • Çalışma alanı ve çalışan tesisleri de dahil olmak üzere bina yerleşimi
 • Hava, su, enerji ve diğer kamu hizmetlerinin tedariki
 • Atık ve kanalizasyon bertarafıdahil destek hizmetleri
 • Ekipmanın uygunluğu ve temizlik, bakım ve önleyici bakım için erişilebilirliği
 • Satın alınan malzemelerin (ör. hammaddeler, bileşenler, kimyasallar ve ambalaj), sarf malzemelerinin (örn. su, hava, buhar ve buz), bertarafların (ör. atık ve kanalizasyon) ve ürünlerin taşınması (ör. depolama ve nakliye)
 • Çapraz kontaminasyonun önlenmesi için önlemler
 • Temizlik ve sanitasyon
 • Haşere kontrolü
 • Personel hijyeni

 

 • oOGP Operasyonel Ön Gereksinim Programı

Bir kontrol kavramı olarak, ISO tarafından gıda güvenliği yönetim standardı ISO 22000 ; gıda güvenliği tehlikeleri ve / veya kontaminasyonun ortaya çıkma olasılığını kontrol etmek için tehlike analizi tarafından gerekli görülen bir kontrol önlemi olarak tanımlandı.

oÖGP’ler, belirli bir tehlikenin meydana gelme olasılığını azaltmak için gereklidir.
Bu kontrol önlemi ve tanımında, kullanıcıların onu KKN ve OGP’lerden ayırmada genel bir karışıklık yaşaması olağandır. Kontrol önlemlerinin odağındaki değişiklik, tehlikelerin ve risklerin açıklamasındaki küçük bir farka dayanıyor gibi görünmektedir.

Bir oOGP ‘nin tam olarak ne olduğunu açıklığa kavuşturmak için, süreçle ilgili spesifik bir eylem olarak tanımlanmıştır ve gıda güvenliği için kritik olmamakla birlikte, belirli bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığını azaltmak önemlidir.

Soğuk muhafaza işlemi oOGP’ye örnektir. Örneğin et +4 °C’ de muhafaza edilmelidir. Ama bu sıcaklık 2 °C artsa gıda güvenliğ konusunda ciddi bir sorun yaratmayacaktır. Bir süre 6 °C’de kalması ürünü, güvenli olmayan bir ürün yapmaz. Belirlenmiş limit, geniş bir aralıkta problem yaratmayacak bir değere sahiptir.

 • Metal Dedektör

Firma tarafından tehlike olarak belirlenmiş, ürünün doğal bir parçası olmayan, dışarıdan gelebilecek metal madde bulaşılarını tespit etmek amacıyla tanımlanmış limitleri olan, tüm ürünlerin içerisinden geçirilerek %100 kontrol yapılabilen ve Codex karar ağacından belirtilen “proses spesifik bir tehlikenin bertarafı için özel olarak mı tasarlanmış”  sorusuna karşılık gelen bir işlem adımıdır. Bu çerçevede metal dedektör KKN olarak tanımlanır.

Ancak ürünün doğası gereği içerisinde metal bulaşı riski olmayan, üretim hattından metal bulaşma ihtimali olmayan, firma tarafından çalışıldığı dönem boyunca ürün içerisinde hiçbir metal bulaşı tespitinin yapılmadığı ve müşteri tarafından ürün içerisinde metal bulunduğuna dair hiç şikayet alınmaması durumunda metal dedektörü kullanılmayacağı açıktır. Bu gereklilikler açık olarak belirlenmiş olmasına rağmen, sadece ticari kaygılar dikkate alınarak müşterinin özel talebi sebebiyle kullanılan metal dedektörü KKN olarak belirlenmeyebilir. Ancak bu KKN olmama durumu, dedektörün metal tespit ettiği noktada son bulur.

 • Kontrol noktaları ne zaman belirlenir ve uygulanır ?

Kontrol noktaları ( oOGP veya KKN ) ön koşul programlarının tanımlanıp uygulanmasından sonra yapılacak tehlike ve risk analizi ile tespit edilir. Üretim başlamadan yapılması zor ve ezbere olur. Üretim başladıktan sonra, mevcut uygulamalarla birlikte, en kısa sürede yapılmalıdır.

GFSI Standartları, kontrol noktalarını belirlemek için gereksinimleri belirler. Gereksinimler değişiklik gösterir, bu nedenle her birinin tam olarak ve özel durumunuza nasıl uygulandıklarını anlamak önemlidir.Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu