Uçtan Uca Kriz Yönetimi
7 Mart 2020
COVID-19 ve Gıda Güvenliği
12 Mart 2020

Tip 1 ve Tip 19 Biyosidal Ürünlere Yönelik Geçici Ruhsat Süreçleri

31066 Sayılı Resmî Gazete 12.03.2020

12 Mart 2020

İnsan vücuduna doğrudan temas eden Biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19) 12.03.2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiştir. 

Bu çerçevede, 24 Mart 2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı “Biyosidal Ürünlere yönelik geçici ruhsat hakkında duyuru” yayınladı. Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslar Madde 9 kapsamında Geçici ruhsat başvurusunda bulunacak firmalara, duyuru ekinde yer alan doküman çerçevesinde, ilgili süreçlerin yürütülmesi ile ilgili bilgileri iletti.

Bu ürün grupları, temel olarak, yönetmelikte belirtilmiş olan aşağıdaki tanımlara uygun olmalıdır;
Ürün Tipi-1: İnsan hijyeni için kullanılan, birincil amacı deri ve saçlı derinin dezenfeksiyonu için insan cildi ve saçlı deriye uygulanan veya temas eden ürünler.

Ürün Tipi-19: İnsan hijyeni için doğrudan ciltte ya da insanların çevresinde; zararlı organizmaların kovma ya da çekme suretiyle kontrolü için kullanılan ürünler.

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 kaynaklı olağanüstü durumu dikkate alarak, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin sağlanması amaçlamıştır. Süreçleri kolaylaştırıcı, hızlandırıcı ve aynı zamanda toplum ve çevre sağlığını koruyucu ek kararlar yayınlamaktadır.

Bu süreçler yürütülürken, kurum ve kuruluşların dikkat etmesi gereken konular;
Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığının duyurusu, “Geçici Ruhsat Başvurusu” şeklindedir.

Duyuruda, insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına başvuru yapan firmalara 3 ay süreli geçici ruhsat düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, ürünlere ilişkin etkinlik testi, hızlandırılmış stabilite testi ve irritasyon test sonuçlarını bir ay içinde kuruma sunmayan ve belirtilen şartların tümünü sağlamayan ürünlerin ruhsatlarının iptal edileceği de duyuruda yer almaktadır.
Geçici Ruhsat Başvuru sürecini tamamlayıp belgelerini alan firmalar, üç aylık süre dolduğunda, Tip 1 ve Tip 19 kapsamındaki biyosidal ürünlerde, ilgili mevzuatlara uygun gerekliliklerin tamamlanması aşamasına geçilebilecek durumda olmalıdır.
Bu süreçlerin, ürün analizleri, üretim yerleri, teknik dosyaları, atık yönetimi vb konularda ek işlemler ve maliyetler ortaya çıkaracağı şimdiden ön görülmelidir. Tüm çalışmalar bu doğrultuda planlanmalıdır. Bu nedenle, özellikle bu alana yeni giren kurum ve kuruluşların, kısa ve orta vadeli planlarını başlangıç aşamasında oluşturmaları önemlidir.

İlk başvuru yapıldıktan sonra, bakanlık tarafından tespit edilen eksik belgelerin sisteme yüklenmesinden sonra, başvuru kayıt edildiğinde, sonradan değiştirilme yapılamayacaktır.
Biyosidal Ürünler Geçici Ruhsat eksiklik başvurusu tamamlandıktan sonra, 30 gün içerisinde kuruma fiziksel evraklar teslim edilmelidir, aksi halde başvurular iptal edilecektir.
Geçici ruhsat başvurusundan sonra, ruhsat uzatma talebi yapacak olan firmaların Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 12. ve 14. maddeleri kapsamında ruhsat başvurusunda bulunması gerekmektedir. COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum nedeniyle alınan kararlar, salgın hastalık mücadelesinde destek sağlarken, beraberinde çeşitli riskleri de dikkate almayı gerektirmektedir. Üreticilerden, araştırmacılara kadar, sürecin çeşitli bölümlerinde görev alan bizlere de çok önemli sorumluluklar yüklemektedir;

Ürünlerin üretilmesinde, satışa sunulmasında, kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli konular;
Ürün grubunun kullanım amacına uygun alanlarda, doğru zaman ve dozlarda kullanılması.
Kullanıcılarda yanılgıya yol açmayacak, ürünün kullanım amacına ve faydalarına yönelik doğru bilgilerin sunulması
Yeni ürünlerin insan sağlığı ve çevre sağlığı üzerine etkilerinin dikkate alınarak geliştirilmesi, uygulanması ve güvenli atık yönetim sistemlerinin sağlanması
Bilimsel çalışmaların sonuçları ile ürünün etkinliği hakkındaki iddiaların uyumlu olması
İddiayı doğrulamak için kullanılacak uygun ve yeterli yöntemlerin belirlenmiş olması
İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, hepimizin önceliği toplum sağlığımızı korumaktır. Sakin akılcı paylaşımcı yaklaşımlar önceliğimizdir. Çok çalışarak hep birlikte en kısa zamanda sağlıklı ve mutlu günlere kavuşmamız dileklerimizle, işlerinizde başarılar dileriz.


Yaklaşan Etkinlikler

İnsan vücuduna doğrudan temas eden Biyosidal ürünler (Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19) 12.03.2020 Tarihli ve 31066 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun görev, yetki ve sorumluluğuna verilmiştir. 

Bu çerçevede, 24 Mart 2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı “Biyosidal Ürünlere yönelik geçici ruhsat hakkında duyuru” yayınladı. Biyosidal Ürün Tipi-1 ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslar Madde 9 kapsamında Geçici ruhsat başvurusunda bulunacak firmalara, duyuru ekinde yer alan doküman çerçevesinde, ilgili süreçlerin yürütülmesi ile ilgili bilgileri iletti.

Bu ürün grupları, temel olarak, yönetmelikte belirtilmiş olan aşağıdaki tanımlara uygun olmalıdır;
Ürün Tipi-1: İnsan hijyeni için kullanılan, birincil amacı deri ve saçlı derinin dezenfeksiyonu için insan cildi ve saçlı deriye uygulanan veya temas eden ürünler.

Ürün Tipi-19: İnsan hijyeni için doğrudan ciltte ya da insanların çevresinde; zararlı organizmaların kovma ya da çekme suretiyle kontrolü için kullanılan ürünler.

Sağlık Bakanlığı, COVID-19 kaynaklı olağanüstü durumu dikkate alarak, ülkemizde ürün erişilebilirliğinin sağlanması amaçlamıştır. Süreçleri kolaylaştırıcı, hızlandırıcı ve aynı zamanda toplum ve çevre sağlığını koruyucu ek kararlar yayınlamaktadır.

Bu süreçler yürütülürken, kurum ve kuruluşların dikkat etmesi gereken konular;
Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığının duyurusu, “Geçici Ruhsat Başvurusu” şeklindedir.

Duyuruda, insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına başvuru yapan firmalara 3 ay süreli geçici ruhsat düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Ayrıca, ürünlere ilişkin etkinlik testi, hızlandırılmış stabilite testi ve irritasyon test sonuçlarını bir ay içinde kuruma sunmayan ve belirtilen şartların tümünü sağlamayan ürünlerin ruhsatlarının iptal edileceği de duyuruda yer almaktadır.
Geçici Ruhsat Başvuru sürecini tamamlayıp belgelerini alan firmalar, üç aylık süre dolduğunda, Tip 1 ve Tip 19 kapsamındaki biyosidal ürünlerde, ilgili mevzuatlara uygun gerekliliklerin tamamlanması aşamasına geçilebilecek durumda olmalıdır.
Bu süreçlerin, ürün analizleri, üretim yerleri, teknik dosyaları, atık yönetimi vb konularda ek işlemler ve maliyetler ortaya çıkaracağı şimdiden ön görülmelidir. Tüm çalışmalar bu doğrultuda planlanmalıdır. Bu nedenle, özellikle bu alana yeni giren kurum ve kuruluşların, kısa ve orta vadeli planlarını başlangıç aşamasında oluşturmaları önemlidir.

İlk başvuru yapıldıktan sonra, bakanlık tarafından tespit edilen eksik belgelerin sisteme yüklenmesinden sonra, başvuru kayıt edildiğinde, sonradan değiştirilme yapılamayacaktır.
Biyosidal Ürünler Geçici Ruhsat eksiklik başvurusu tamamlandıktan sonra, 30 gün içerisinde kuruma fiziksel evraklar teslim edilmelidir, aksi halde başvurular iptal edilecektir.
Geçici ruhsat başvurusundan sonra, ruhsat uzatma talebi yapacak olan firmaların Biyosidal Ürünler Yönetmeliği’nin 12. ve 14. maddeleri kapsamında ruhsat başvurusunda bulunması gerekmektedir. COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum nedeniyle alınan kararlar, salgın hastalık mücadelesinde destek sağlarken, beraberinde çeşitli riskleri de dikkate almayı gerektirmektedir. Üreticilerden, araştırmacılara kadar, sürecin çeşitli bölümlerinde görev alan bizlere de çok önemli sorumluluklar yüklemektedir;

Ürünlerin üretilmesinde, satışa sunulmasında, kullanımında dikkat edilmesi gereken en önemli konular;
Ürün grubunun kullanım amacına uygun alanlarda, doğru zaman ve dozlarda kullanılması.
Kullanıcılarda yanılgıya yol açmayacak, ürünün kullanım amacına ve faydalarına yönelik doğru bilgilerin sunulması
Yeni ürünlerin insan sağlığı ve çevre sağlığı üzerine etkilerinin dikkate alınarak geliştirilmesi, uygulanması ve güvenli atık yönetim sistemlerinin sağlanması
Bilimsel çalışmaların sonuçları ile ürünün etkinliği hakkındaki iddiaların uyumlu olması
İddiayı doğrulamak için kullanılacak uygun ve yeterli yöntemlerin belirlenmiş olması
İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, hepimizin önceliği toplum sağlığımızı korumaktır. Sakin akılcı paylaşımcı yaklaşımlar önceliğimizdir. Çok çalışarak hep birlikte en kısa zamanda sağlıklı ve mutlu günlere kavuşmamız dileklerimizle, işlerinizde başarılar dileriz.Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

    Bilgi Formu