Takviye edici gıda ürünü ithal etmek veya üretmek isteyen firmaların, faaliyet alanında takviye edici gıda ürünleri yer almalıdır. Firmanın sisteme takviye edici gıda ithalatçısı veya üreticisi olarak kayıt edilmesi gereklidir.


Karma Grup olarak “Takviye Edici Gıda Kayıt İşlemleri” için yasal olarak zorunluluk olan tüm bu süreçleri baştan sona uzman ekibimizle takip etmekte ve onaylı ürünlerinizin piyasaya gönül rahatlığı ile çıkışını sağlamaktayız.
 

Takviye edici gıda kayıt başvurusu için gereklilikler aşağıdaki gibidir:

İthal edilecek takviye edici gıdaların onayı, kontrol belgesine tabi olması durumunda kontrol belgesi başvurusundan önce alınır.  Kontrol belgesine tabi olmayanlarda ise ön bildirim öncesinde alınır.
İthal edilecek takviye edici gıdaların onayında İstanbul ve Ankara il müdürlükleri, yurt içi üretimlerde ise 81 il müdürlüğü yetkilidir.

Takviye Edici Gıda Kayıt İşlemleri


Her bir ürün için tek bir onay numarası alınır. Ürünün yardımcı diğer bileşenlerin değiştirilmesi durumunda revizyon bedeli yatırılarak mevcut onayda değişiklik yapılabilir ancak etken madde değerlerinde ya da ürün formunda bir değişiklik olması durumunda yeni onay alınması gereklidir.


Dosya Başvurusu evrakları:

 1. . Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi,
 2.  Yüzde bileşen listesi;  Gıda işletmecisi (üretici, fason üretim yaptıran veya ithalatçı) tarafından takviye edici gıdanın üretiminde kullanılan bileşenlerin kullanım amaçlarının belirtilerek ağırlıkça azalan sırayla, ağırlık ve yüzde (%) şeklinde düzenlendiği belgeyi ifade eder.
 3.  Spesifikasyon belgesi;  Gıda işletmecisi (üretici, fason üretim yaptıran veya ithalatçı) tarafından düzenlenen, takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri), birim (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) ve günlük alım dozundaki miktarını gösteren belgeyi ifade eder.
 4.  Tavsiye edilen günlük alım dozu,
 5.  Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname,
 6. Fason üretimlerde fason sözleşmesi, Dökme olarak gelmesi, burada paketleme vb işlemlerin yapılması durumunda verilmesi gereklidir.(Fason üretim yaptırılan yerin HACCP kriterlerine uygun üretim yaptığına dair denetim yapılmakta, uygun olmadığı durumda kabul edilmemektedir)
 7.  Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve kullanılan kısmı,
 8. İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa)
 9.  Ücret makbuzu,
 10.  Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname;  Takviye edici gıdanın gıda işletmecisine ait alan adı ve URL adres/adreslerinde mevzuata aykırı reklam ve tanıtımının yapılmaması,  kendisine ait olmayan alan adı ve URL adres/adreslerinde ise mevzuata aykırı reklam ve tanıtımın olması durumunda, gıda işletmecilerinin reklam ve tanıtımın kaldırılmasına yönelik kanuni yollara başvuracağına dair taahhütnameyi il müdürlüğüne vermesi durumunda dosya onay başvurusu için il müdürlüğünce değerlendirmeye alınır.
 11.  Takviye edici gıda markasının ilaç markası olmadığını gösteren taahhütname,
 12.  Propolis içeren takviye edici gıda üreten/ithal eden gıda işletmelerinden iş akış şeması,
 13. Takviye edici gıda bileşiminde etken madde olarak yer alan bitkilerin hangi yöntemle (Organik tarım, ekolojik tarım, iyi tarım uygulamaları vb.) üretildiğine dair belge.
 14. Bitkilerden elde edilen yağların üretim yöntemini gösteren taahhütname.
  Ön bildirime tabi olan takviye edici gıdalar için onay sonrasında ürün bildirimi yapılır. 


İçerik belgesi(onay başvurusundaki ile aynı olmalıdır) 
Türkçe etiket(onay numarası muhakkak yazmalı. TEG tebliği etiketleme kuralları ve Etiketleme Yön. Kurallarına göre düzenlenmelidir) 
Yapıt 
Üretici ve ihracatçı firma bilgisi 
Bildirim ücreti bir defaya mahsus, bilgiler değişmediği sürece sürekli kullanılabilmektedir.  
Ürün bildirimi onay aşamasında ilave bir talep olmaması durumunda ortalama 2-3 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır.


Ürün bildirimi onayı sonrası, fiili ithalat aşaması için gerekliler ;  


Sağlık sertifikası/free sale sertifika(2 şekilde olabilmektedir.) 

 • Partilik olan; üretici veya ihracatçı firma bilgisi, kg, lot bilgisi, insan tüketimine uygun olduğuna dair beyan, yetkili kurum kaşe-imzası, imzalayanın adı ve soyadı, tarih olmalıdır.  
 •  Global sağlık sertifikası; üretici veya ihracatçı firma bilgisi, insan tüketimine uygun olduğuna dair beyan, yetkili kurum kaşe-imzası, imzalayanın adı ve soyadı, tarih olmalıdır.  


Partilik GDO beyanı; EU regülasyonlarına atıf yapılmaması gereklidir. Kg ve lot bilgisi olmalıdır. Üretici ya da ihracatçı tarafından düzenlenmeli, kaşe-imza ve imzalayanın ad ve soyadı olmalıdır.  
Kontrol belgesine tabi olan ürünler için kontrol belgesi alınmalıdır.
Ürünler yükleme yapılmadan önce alınmalıdır. Alınan kontrol belgeleri 4 ay veya 1 yıl süre ile geçerlidir. 
İçerik belgesi(üretici ya da ihracatçı tarafından düzenlenmiş, kaşeli imzalı(imzalayanın adı ve soyadı) olmalıdır.  
Proforma fatura(min. 4 mak. 1 yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeyde olmalıdır.). net miktar, tarih, fatura numarası, kaşe imza(imzalayanın adı ve soyadı) mutlaka olmalıdır.  
Veteriner sağlık sertifikası 


Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olması durumunda; örnek veteriner sağlık sertifikasının aynı içerikte olmasına dikkat edilecektir. 
Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olmaması durumunda; sunulan örnek veteriner sağlık sertifikası, ürüne ait ihracatçı ülke/bölge, merkezi yetkili makam, gönderen, alıcı, orijin yeri, ürünün elde edildiği hayvan türü, tanım, miktar, nakliye aracı bilgileri ile insan tüketimi amaçlı ürünler için insan tüketimine uygunluğuna dair beyan içermelidir. İnsan tüketimi amaçlı olmayan ürünler için, ürünün kullanım amacı belirtilmiş olmalıdır (yem amaçlı, sabun sanayi vb.). Ürünün türüne göre, halk ve hayvan sağlığına ilişkin beyan içermelidir. 
Ürünün türüne göre memur ilave doküman talep edebilmektedir.  
Kontrol belgesi onay süresi ilave talep olmaması durumunda ortalama 2 haftayı bulmaktadır.  

Paylaş:
circles2