Üretim tesisleri önleyici faaliyetlerden biri olarak yazılı bir geri çağırma planı oluşturmalıdır. Geri çağırma planı, müşterilerin ve medyanın bilgilendirilmesi dahil olmak üzere durumu yönetecek personelin hazırlanmasına odaklanmalıdır.


Plan ayrıca ilgili kişileri, her bir bireyin sorumluluğunu ve her bir faaliyet için akışı planlamalı ve test edilmelidir. Planının başarısı büyük ölçüde planı uygulayanların bilgi ve becerilerine bağlıdır. Bu nedenle, ekip üyelerinin seçimi ve eğitimi, planın geliştirilmesinde kritik bir faaliyettir. Ekip üyelerini belirlemeden önce, bir geri çağırma sırasında yapılması gereken faaliyetleri belirlemek en iyisi olabilir. Faaliyet, kimin sorumluluğu üstlenmenin en iyi olacağını belirler ve eş zamanlı bir kriz yönetim ekibi oluşturulmuş olur. Vekalet sisteminin oluşturulması ve sözcü seçilmesi de vazgeçilmez bir aksiyondur. Geri çağırma ve kriz yönetimi ekibi, bu görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulacak yetkiye sahip kişilerden oluşmalıdır. Geri çağırma ekibinin bir parçası olmasa da, ek destek personeli geri çağırma faaliyetlerine dahil edilebilir.

Paylaş:
|
circles2