Takım olmanın ana prensiplerinden biri birlikte karar vermeyi istemek ve öğrenmektir. Takım içinde faydaya odaklanmanın sağlanabilmesi için duygu deneyimi yaratabilmek  kritik bir uygulama ve çalışma modelidir. Mavi yaka personel eğitimleri gıda güvenliği ve operasyonu etkileyen süreçlerden dolayı firma bazında tasarlanmalıdır.


İş yaşamında, takım veya grup olarak birlikte nasıl karar verebileceklerinin, her bir fikri ifade etmenin veya ifade edileni dinleyebilmenin önemini atölye çalışması vasıtasıyla etkin bir şekilde deneyimleme fırsatı bulurlar.

Katılımcılar, oy çokluğu ya da oy birliği ile ortak kararlarda uzlaşma becerisini, çatışmanın doğasını içselleştirerek tecrübe ederler.​ Farklı  yaşam tecrübeleri üzerinden kurgulanmış örnek çalışmalar aracılığıyla benzer duygu durumlarını deneyimleyerek iletişim becerisi kazanırlar.

Mavi yaka eğitimlerinde takım çalışması için Eylem planlaması hayati öneme sahiptir. Eylem için karşılıklı mutabakat oluşturmak çabuk öğrenilen ve etkili bir tekniktir. ​

  • Eylem tanımı ve hareket noktası ne?
  • Eylem ‘Ne zaman’ planlanacak ve tahmini bitiş tarihi ne olacak?
  • Eylem için ‘kim’ (ler) sorumlu?
  • Eylemin olası sonuçları ve süreçte karşılaşılacak durumlar nelerdir?

Temel Kurallar ve Çatışma

Grubun iç dinamikleri göz önünde bulundurularak kurgulanmış çatışma deneyimi ile katılımcılara yapıcı olarak kendilerini ifade etme becerisi kazandırmak hedeflenir. Süreç boyunca çatışma deneyimi sırasında belirlenmiş temel kurallara ( öz saygı- kişilik hakları )bağlılık kontrol edilir.Bu adımı özümsemek katılımcıların şirket içindeki çalışmalarını etkili bir şekilde sürdürmeleri için çok önemlidir.

Eğitim boyunca kullanılan Buz Kırıcı aktiviteler, katılımcıların tüm ön yargı ve çatışmaları bir kenara bırakarak hem zihinsel hem de ruhsal olarak kolay etkileşime girmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmış uygulamalardan oluşur.

Katılımcılar eğlenerek öğrendikleri kısa ve basit yöntemlerin hayatlarını kolaylaştırdığını fark ederler.

Davranış değişimi yıllara ve tecrübeye dayanan, süreklilik gerektiren ve kolay olmayan bir süreçtir. İyi bir takım olmak için belirli davranış biçimlerinin oluşturulması ve oturtulması gerekir. Eğitim programı boyunca, takım olabilmenin ortak fayda ve temel kurallar çerçevesinde iş yaşamı için kolaylaştırıcı bir unsur olduğu atölye çalışmaları ile desteklenerek aktarılır.

circles2