Bağlam, kuruluşun stratejik hedeflerini yerine getirmek için, tanımlanmış proseslere olan etkileri adapte edebilmek ve faaliyetlere net bir şekilde odaklanmak amacıyla, ilgili yönetim sisteminin ( ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001 vb) performansını etkileyen firma içi ve firma dışı olarak ikiye ayırabileceğimiz husularla ilgili analiz yapar.


Faaliyetlerinizi etkileyen ve/veya faaliyetlerinizden etkilenen ilgili tarafları, yönetim sisteminizin kapsamını anlamaya teşvik eden yeni bir kavramdır. (İlgili taraflar, yasal otorite, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet aldığımız kişi ve kurumları içerir)

Bağlamın tanımlanması, kuruluşunuzun belirlemiş olduğu faaliyet kapsamının ilgili taraflarca anlaşılmasına ve hedeflerinizi başarıya ulaştırırken hangi risk ve fırsatlarla karşılaşabileceğinizi anlamanıza yardımcı olur.

ISO 22000:2018 özelinde bağlamın, iç ve dış hususlar belirlenirken ve gerekli aksiyonlar planlanırken, sadece gıda güvenliği hedefleri üzerinde etkisi olan konulara yönelik olması gerektiğini unutmayın. Gıda güvenliği üzerinde etkisi olmayan durumların belirlenmesi ve analiz edilmesi firmanız için ekstra bir çalışma olacaktır.

Kuruluşun Bağlamı  belirlenirken, sektörünüze (örn. Hayvansal ürünler), sektörünüz içerisindeki spesifik faaliyet alanınıza (Örn. Sütü ürünleri) ve hedeflerinize bağlı olarak, genel literatürden elde edilmiş bilgileri kullanarak “tek beden herkese uyar” yaklaşımında uzak durup, kuruluşumuza özel “kendi bedenimize uygun” yaklaşım ve faaliyetleri planlamaya dikkat etmek gerekir.

GGYS’yi etkileyebilecek iç ve dış hususlar tanımlanırken, sizlere yol gösterebilecek konular aşağıda başlıklar halinde verilmiştir. Dış hususlar konusunda hiçbir kontrolünüz olmasa da, bunlara uyum sağlamak için gösterdiğiniz çabayı, kullandığınız yöntemlerle kanıtlamanız beklenir.

 • İç Hususlar ( Hedeflerimize ulaşmak için sahip olduğumuz ortam)
  Üretim kapasitesi
 • Kurum kültürü
 • Çalışan nitelikleri
 • Verimlilik
 • Bilgi ve teknolojik varlığı
 • Kaynak yeterliliği
 • Risklere yaklaşım
 • Dış Hususlar ( Çalışmalarımızı etkileyen ve/veya çalışmalarımızdan etkilenen, kuruluş dışındaki ortam)
  Ekonomik çevre
 • Sosyokültürel değişimler
 • Demografik değişimler
 • Yasal düzenlemeler
 • Müşteri beklentileri
 • Tedarikçiler
 • Rakip firmalar

GGYS’yi etkileyen iç ve dış hususlar belirlerken aşağıdaki yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Bu yöntemleri uygularken, etkin sonuçlar elde edebilmek için dış uzman desteği alabilirsiniz. Yöntemler ve uygulama teknikleri kuruluşlar arasında farklılık gösterebilir. Kuruluş istediği yöntemi ve/veya yöntem kombinasyonlarını seçmekte özgürdür.

 • SWOT
 • PEST
 • PESTEL (veya PESTLE)
 • Risk Değerlendirme Matrisleri


Kuruluşun bağlamını tanımlayarak, iç ve dış hususların proseslerinize olan etkisini belirleyip, hedeflerinize giden yolda almanız gereken önlemleri ve yapmanız gereken ek faaliyetleri belirleyebilirsiniz. Yaşanacak olası gıda güvenliği sorunlarını engellemek amacıyla, güvenli gıda üretimi için göstermiş olduğunuz çabaları ve hassasiyeti tüm paydaşlarınızın hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Danışmanlık ve kalite yönetim sistemi kurulum desteği için bize ulaşın, sektör spesifik destek alın

https://www.karmalt.com/kalite-yonetim-sistemleri

Paylaş:
circles2