Kök Neden Analizi Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI : 

Kök neden analizi eğitimi ile karşılaşılan kronik problemlerin (tüketici, müşteri şikayetleri, fire vb) sistematik olarak ele alınması, analiz edilmesi ve yaratıcı çözümler oluşturulması için problemin çözümünde “Kök Neden Analizi ve Bağıl Yöntemleri” tekniklerinin kullanımı anlatılmaktadır.

İş hayatında problemler karşısında sistematik bir yaklaşım ile problemlerin tanımlanması ve çözümü için doğru karar verme oldukça önemlidir. Bu yeteneği iyileştiren birden çok kabul görmüş teknik vardır.

Kök Neden Analizi, üç nedene bakar. Olumsuz etki kalıplarını araştırmayı, sistemdeki gizli kusurları bulmayı ve soruna neden olan eylemleri keşfetmeyi içerir. Bu analiz genellikle, birden fazla temel nedeni ortaya çıkarır.

EĞİTİM İÇERİĞİ:

 • Kök neden analizi: Kavramsal Yaklaşım
 • Problemi Tanımlama
 • Veri Toplama, Veri Gruplandırma, Verilerin değerlendirilmesi
 • Kök Neden Analizi Teknikleri
 • Akış diyagramı
 • 5N1K ile problem tanımı
 • Hedef belirleme
 • Beyin Fırtınası
 • Balıkkılçığı (Ishikawa diagram) (Sebep-Sonuç Diyagramı)
 • 5 neden analizi
 • Pareto
 • Histogram, proses yetelilik analizi
 • Ağaç diyagramı
 • Yakınlık diyagramı
 • Dağılım Diyagramı
 • İlişki Diyagramları
 • Zihin Haritalama
 • SWOT Analizi /Risk Değerlendirme
 • Düzeltici Faaliyetler: Kök Neden Analizi, Nihai Çözüm ve Sürdürülebilirlik İlkesi
 • Grup Çalışması
 • Uygulamanın ve Çözümlerin Paylaşımı


KATILIMCI PROFİLİ:  Üretim Bölüm Yöneticileri, Kalite Yöneticileri ve Çalışanları, Mühendisler ile Danışmanlara önerilir.

EĞİTİMİN SÜRESİ: 2 gün

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin

ONLINE
28 - 29 Kasım 2023
10:00 - 16:00
+ Google Takvim
Kayıt Ol
circles2