Mensuplarının Belirlenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019/48) 6 Aralık 2019’da yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek Mensuplarına, yeni meslek grupları eklendi.


Tebliğ ekinde (Ek-1) İşin nevine göre personel çalıştırmak zorunda olan gıda ve yem işletmeleri ile bu işletmelerde çalışabilecek lisans eğitimi almış meslek mensupları belirlenmiştir. Buna göre en az 300 kişi yatak kapasitesine sahip olan konaklama tesislerinden yerinde yemek üretimi ile servisinin yapıldığı (sadece kahvaltı veren konaklama tesisleri hariç) gıda işletmelerinde çalışması zorunlu meslekler. Gıda mühendisi, ziraat mühendisi (gıda ve süt bölümü), kimya mühendisi, kimyager, diyetisyen, ev ekonomisi yüksek okulu beslenme bölümü lisans mezunu, veteriner hekim ve gıda teknoloğu.

Resmi Gazete 

Paylaş:
circles2