Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemeler tebliği AB mevzuatına uyum kapsamında Resmi Gazete’nin 25 Aralık 2019 tarihli Mükerrer sayısında yayımlandı.


Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği (Tebliğ No:2019/43) 25.12.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olan Tebliğ; gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerin bileşenlerinin migrasyon testinde kullanılan gıda benzerlerinin listesini içermektedir.  Resmi Gazete 2019

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği de (Tebliğ No:2019/44) 25.12.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olan Tebliğ; gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Resmi Gazete 2019

Paylaş:
circles2