Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 29.04.2004 tarih ve (EC) 852/2004 sayılı Gıda Maddelerinin Hijyeni Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki taslak çalışmada, “Gıda Güvenliği Kültürü” yaklaşımının ilgili yönetmeliğe eklenmesi konusunda görüş bildirilmiştir.


Gıda maddelerinin hijyenik üretiminin bir parçası olarak kabul edilmesi gereken “Gıda Güvenliği Kültürü” yaklaşımının, işletmede uygulanması gereken temel başlıklardan biri olarak kabul edilmesi ve tüm çalışanların gıda güvenliği konusunda sorumluluklarının farkında olması sağlanması ve üst yönetimin bu konuda gerekli kaynakları sağlaması konusundaki hassasiyet, 08 Ağustos 2020 tarihindeki taslak yayında vurgulanmıştır.

Taslak metindeki  ilgili 3 madde aşağıdaki gibidir.

Gıda işi yapan işletmeciler, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirerek uygun bir gıda güvenliği kültürü oluşturacak, sürdürecektir ve bunun kanıtını sağlayacaktır:
(a) 2. maddeye uygun olarak yönetimin ve tüm çalışanların güvenli gıda üretimi ve dağıtımı taahhüdü;

(b) Güvenli gıda üretimine liderlik etmek ve tüm çalışanları gıda güvenliği uygulamalarına dahil etmek;

(c) İşteki tüm çalışanlar tarafından gıda güvenliği tehlikeleri ve gıda güvenliği ve hijyenin önemi konusunda farkındalık;

(d) Sapmaların ve beklentilerin iletişimi dahil olmak üzere işletmedeki tüm çalışanlar arasında, bir faaliyet içinde ve birbirini izleyen faaliyetler arasında açık ve net iletişim;

(e) Gıdanın güvenli ve hijyenik işlenmesini sağlamak için yeterli kaynakların mevcudiyeti

 

Yönetim taahhüdü şunları içerecektir:
(a) Gıda işletmesinin her bir faaliyeti içinde, rollerin ve sorumlulukların açıkça iletilmesini sağlamak;

(b) Değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, gıda hijyen sisteminin bütünlüğünü korumak;

(c) Kontrollerin zamanında ve verimli bir şekilde yapıldığını ve belgelerin güncel olduğunu doğrulamak;

(d) Personel için uygun eğitim ve denetimin uygulanmasını sağlamak;

(e) İlgili düzenleyici gerekliliklere uygunluğun sağlanması;

(f) Bilim, teknoloji ve en iyi uygulamalardaki gelişmeleri dikkate alarak, uygun olduğu durumlarda, işletmenin gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini teşvik etmek.

Gıda güvenliği kültürünün uygulanması, gıda işinin niteliğini ve boyutunu dikkate alacaktır.

Paylaş:
circles2