26 Kasım, 2021 tarihinde  Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sayfasında TGK  Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı yayımlanmıştır. Taslak gıda etiketlerinde yeni dönem olarak tanımlanabilir.


Taslağın en önemli vurgusu temel görüş alanında bileşen miktarlarının  bildirilmesi, ek olarak etiketlerdeki yazıların büyütülerek tüketicinin içeriği alım aşamasında net olarak okuyabilmesi hedeflenmektedir.

Taslakta metinde; “Temel görüş alanı: Bir ambalajın en geniş yüzeyinde markanın en büyük yazıldığı alan” olarak tanımlanmıştır. -Ek-3 :2 bölüme ayrılmıştır.

  1. Bölümde  “gıdanın adı, bileşenler listesi ve bazı ilave zorunlu bilgiler için olması gereken x yüksekliği bilgisi” eklenmiştir. Örneğin “en geniş yüzeyi 25 cm²  ile 80  cm²  olan bir ambalaj için gıdanın adı ve bileşenler listesi için x yüksekliği ≥ 2 mm ve bazı ilave zorunlu bilgiler için ise x yüksekliği ≥ 3 mm” olmalıdır.
  2. Bölümde yer alan ve mevcut olarak kullandığımız x yüksekliğinin tanımını bildiren bilgi ise “gıdanın adı, bileşenler listesi ve bazı ilave zorunlu bilgiler hariç” başlığı altında yer almıştır.

10. maddeye aşağıdaki bilgi eklenmiştir.

Gıdada bileşen olarak bulunması durumunda, eklenecek zorunlu bilgilerden 2.1 “Tatlandırıcılı” , 2.2 “Şekerli ve Tatlandırıcılı”, 6 “Alkol Bileşeni”, 7 “Domuz bileşeni” içeriklerinin bildirimi temel görüş alanında gıdanın adının yanında veya altında en az 3 mm Ek-3 e uygun olarak bildirilecek denmiştir.

20. maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(7)Etikette gıdanın adının punto büyüklüğü, Ek-3’e uygun olarak yazılır. Etikette ürün adı temel görüş alanında da yer alır.

(8)Bir gıdanın etiketi üzerinde marka dâhil olmak üzere başka bir gıdanın adı, görseli, o gıdanın adını içeren ve/veya çağrıştıran ifadeler kullanılamaz.

(9)Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda gıdanın adı; etiket üzerinde markanın geçtiği her yerde, gıdanın markasının hemen yanında veya altında gıdanın markası ile aynı punto büyüklüğünde yazılır.

(10)Tüketiciler tarafından karıştırılabilecek birbirine benzeyen gıdalarda, özelliklerini taşımadığı bir gıdanın adı kullanılarak, “…. tadında”, “… lezzeti”, ….keyfi  vb. ifadeler kullanılamaz

-48. maddeye ise gıda işletmelerinin bu yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan kılavuzlarda yer alan hükümlere uyma zorunluluğu eklenmiştir.

-Ek-15 7. madde olarak eklenen bilgi gereğince “üretiminde meyve-sebze yerine aroma verici kullanılan bir gıdada “…. Aromalı” ifadesinin gıdanın adınınn geçtiği her yerde geçmesi ve x yüksekliği için bu ifadenin min. 3 mm olarak yazılması zorunlu hale gelmiştir. Bu gıdaların etiketine aroma verici ile ilgili görseller eklenemeyecektir.”

-Ek-15 8. madde olarak eklenen bilgi gereğince “bir bileşen gıdanın adında yada görsel olarak tasarımda yer alıyorsa, görselin olduğu her yerde veya ürün adının yanında veya altında o bileşenin miktarının x yüksekliği min. 3 mm olacak şekilde yazılmalıdır.”

Yönetmelik taslağı için aşağıdaki linkte yer alan görüş formu ile kodeks@tarimorman.gov.tr ye görüşlerinizi 25.12.2021 e kadar iletebilirsiniz.

Link: https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/447/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Gida-Etiketleme-Ve-Tuketicileri-Bilgilendirme-Yonetmeliginde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Yonetmelik

Paylaş:
circles2