Gıda Etiketlerinde Yeni Dönem Başlıyor mu ?
26 Kasım 2021
Margin Of Safety – Mos Değerlerinin Belirlenmesi
9 Nisan 2022

BRCGS Gıda Güvenliği v.9 Draft Sürüm

 

30 Aralık 2021

BRCGS Gıda Güvenliği vers.9 Draft Sürümünde Öne Çıkan Değişiklikler

BRCGS Gıda 9.versiyonunun taslak metninin 6 Aralık 2021 tarihinde yayınlanmasıyla birlikte, bizleri bekleyen yeniliklerin neler olduğu konusu merak edilmeye başlanmıştı.

Taslak çalışma içerisindeki gerekliliklerde ciddi değişiklikler olmakla birlikte, bazı maddelerin birleştirildiği ve/veya ayrıştırıldığı, bazı gereklilikler içerisinde beklenti olarak değişiklik yaratmasa da cümlelerin içerisine kelimeler eklenerek daha kolay anlaşılabilirlik sağlanmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Standart içerisinde il etapta dikkatimizi çeken gereklilikler aşağıda belirtilmeye çalışılmıştır.

Denetim opsiyon sayısı 3’e çıkartılmıştır.

Opsiyon 1 : Haberli yerinde denetim

3 yıllık dönem içerisinde 1 adet denetimin habersiz yapılması gerekliliği tanımlanmıştır. Hangi yılda habersiz denetim yapılacağı denetlenen firma tarafından bilinecek, ancak tam tarih konusunda bilgi verilmeyecektir.

Opsiyon 2 : Haberli karma denetim

Bilgi teknolojilerini uzaktan denetime dahil etmek amacıyla oluşturulan bir opsiyondur. Denetimin ilk bölümü online olacak, ikinci bölümü sahada/işletmede olacak şekilde planlanan opsiyonda, 3 yılda bir habersiz denetim kuralı da geçerlidir. (Opsiyon 1’deki kuralar geçerlidir)

Karma denetim opsiyonuna, belgelendirme kuruluşunun risk değerlendirmesine bağlı olarak karar verilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Belgelendirilecek firmaların bilgi teknolojileri yeterli seviyede olmalı ve denetimin %50’lik kısmının uzaktan tamamlanabilecek yapıda olması beklenmektedir. Belgelendirme firmalarının risk değerlendirme yapabilmesi için firmayı tanıma zorunluluğu olduğu düşünüldüğünde, karma denetim opsiyonu belgelendirilmiş firmalar için geçerlidir. İlk denetim bu opsiyonda gerçekleştirilememektedir.

Opsiyon 3 : Habersiz yerinde denetim

Habersiz denetim opsiyonunda versiyon 8’e göre fazla değişiklik olmamıştır. Sadece denetim döngüsünün son 4 ayı içerisinde habersiz denetim olacağı vurgulanmaktadır. Versiyon 8’de habersiz denetimin son 9 ay içerisinde yapılabileceği vurgusunu, yeni standartta görmemekteyiz.

Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü gereklilikleri aşağıdaki maddeler eklenerek güçlendirilmiştir;

 • Şirket politikası Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürünü iyileştirme taahhüdü içerecektir
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı amaçlanan olumlu kültür değişikliğine ulaşmak için gerekli olan davranışları da içerecektir.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı en az yılda 1 kez gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı’nda belirlenen aktivitelerin, hangi konular etrafında tasarlanacağı maddeler halinde sunulmuştur.
 • YGG çalışmalarında Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı’nın görüşülmesi gerekliliği eklemiştir.
 • “Tesisin üst düzey yöneticisi, gıda güvenliği ve kalite kültürü planının etkin bir şekilde uygulanmasına ilişkin bir görüşme için denetim sırasında hazır bulunacaktır” ifadesi eklenmiştir.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı’nın iç denetim içerisinde dikkate alınması belirtilmiştir.
 • Ürün özgünlüğü/otantisitesi’nin dikkate alınması gerekliliği birçok madde de özellikle vurgulanmıştır.
 • Gıda Güvenliği Kültürü Planı, hedefler, personel kaygılarının raporlanması, organizasyon yapısı, eğitim ihtiyaçları, geri çekme geri çağırma, dış kaynaklı proses ve ürün analizleri maddeleri içerisinde vurgulandığı görülmektedir.
 • Şirket hedeflerinin en az yılda dört kez üst yönetime bildirilmesi gerekliliğine, “tüm personele” bildirilmesi gerekliliği eklenmiştir.

BRCGS Gıda 9.vers taslak metninde, HACCP Planı’nın içermesi gereken konular genişletilmiştir.

 • Standardın genelinde “BRC Global Standardı” ifadesi “BRCGS Standardı” olarak değiştirilmiştir.
 • YGG toplantılarında iç denetim sonuçlarının özetinin görüşülmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Tedarikçi denetimlerinde dikkate alınacak asgari gereklilikler olarak değerlendirilen konulara “Ürün güvenliği ve Gıda Savunma Planı, Ürün Otantisite Planı” eklenmiştir.
 • Hizmet tedarikçilerinin sürekli performansının incelenmesi için dokümante edilmiş bir süreç olmasını talep etmektedir.
 • Dış kaynaklı proseslerin “bir ara adımı” ifade ettiği vurgulanmaktadır. Bir işlemin dış kaynaklı proses olarak tanımlanabilmesi için, ürünlerin mutlaka işletmeye dönmesi gerekliliği özellikle belirtilmektedir
 • .Dış kaynaklı proses olması durumunda, müşteriye mutlaka bilgi verilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Dış kaynaklı proseslerin denetimlerinde mevcut gerekliliklere ek olarak, “Ürün güvenliği ve Gıda Savunma Planı, Ürün Otantisite Planı’nın” denetlenmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Tüm dış kaynaklı prosesler için spesfikasyonlar üzerinde net bir mutabakat görülmek istenmektedir.
  Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde, “Kök Neden Analizi’ne” ekstra vurgu yapılmaktadır.
 • İzlenebilirlik sisteminin uygun olduğu durumlarda, ürünün satışı yapılan ülkedeki izlenebilirlik gerekliliklerini de karşılaması gerektiği belirtilmektedir.
 • Ürün geri çekme ve geri çağırma vakalarıyla ilgili belgelendirme firmasının bilgilendirilmesinin yanında, BRCGS’nin sistem üzerinden 3 iş günü içerisinde bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

BRCGS Gıda 9.vers taslak metninde ayrıca * Dış Alan maddesi, “Dış Alan ve Site Güvenliği” olarak değiştirilmiştir.

 • Gıda Savunma Planı’nın, ürünün üretildiği ve satışta olduğu ülkelerdeki yasal gereklilikleri karşılaması gerekliliği vurgulanmaktadır.
 • Yükleniciler ve sürücüler de dahil olmak üzere tüm ziyaretçiler, işletmede bulunacakları alanlar hakkında bilgilendirilecektir. (Alan ayrımı gereklilikleri)
 • Ekipman maddesindeki gereklilikler arttırılmıştır.
 • Ürünlerde girdi olarak kullanılan kimyasalların diğer kimyasallardan ayrı depolanması gerektiği vurgulanmaktadır.
 • X-Ray ekipmanının kullanıldığı durumlarda gereklilikler tek bir madde altında toplanmıştır.
  Personele satılan, hayır kurumlarına veya diğer kuruluşlara verilen tüm ürünlerin tüketime uygun olmasını ve yasal gereklilikleri karşılamasını ve izlenebilirliğini sürdürmesini sağlamak için süreçler mevcut olacaktır.
 • 8 maddesinde Evcil hayvan maması ifadesinin yanına “Hayvan Yemi” ifadesi eklenmiştir.
 • Evcil hayvan maması veya hayvan yemi ürünlerinin, yasal gereklilik olması durumunda alerjen bildirimi yapılması gerekliliği vurgulanmaktadır.
 • Zaafiyet Planı’nın (Gıda sahteciliği) en az yılda bir kez gözden geçirilmesi talep edilmektedir.
  Uygulanabilir olduğu durumlarda, laboratuvar test sonuçlarında ölçüm belirsizliğinin dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
 • “Madde 5.9 Birincil Hayvansal Ürünler” maddesi eklenmiştir. (Tam Türkçe karşılığını bulamadık)

Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve balıkların, kesimi, iç temizlenmesi, karkas ve parçalanmış et olarak işlenmesini yapan tesisiler ile ilgili gereklilikler içermektedir.

 • Eğitim maddesinde, eğitim verilmesi gereken “ilgili personel” ifadesi, “tüm personel” olarak revize edilmiştir.
 • Daha önce “F837: Position Statements for Issue 8” içerisinde tanımlanan iş kıyafetinin yıkanma şartları maddesi yeni standart içerisinde detaylandırılmıştır.

Ürünü korumak amacıyla kullanılmayan, çalışanı üründen veya ortamdan korumak için kullanılan, sadece kapalı ürün veya düşük riskli alanlarda kullanılan kıyafetlerin evde yıkanabileceği vurgulanmıştır.

 • Yüksek risk veya yüksek dikkat gerektiren alanlardaki hareketli duvar/bariyer gibi yapılar için gereklilikler tanımlanmıştır.
 • Madde 9 Ticari Ürünler İçin Gereklilikler bölümüne HACCP maddesi eklenmiştir.
 • Ticari Ürün Üreticisinin/Paketleyicisinin riske dayalı onay sürecinin barındırması gereken konular maddeler halinde tanımlanmıştır.

Yaklaşan Etkinlikler

BRCGS Gıda Güvenliği vers.9 Draft Sürümünde Öne Çıkan Değişiklikler

BRCGS Gıda 9.versiyonunun taslak metninin 6 Aralık 2021 tarihinde yayınlanmasıyla birlikte, bizleri bekleyen yeniliklerin neler olduğu konusu merak edilmeye başlanmıştı.

Taslak çalışma içerisindeki gerekliliklerde ciddi değişiklikler olmakla birlikte, bazı maddelerin birleştirildiği ve/veya ayrıştırıldığı, bazı gereklilikler içerisinde beklenti olarak değişiklik yaratmasa da cümlelerin içerisine kelimeler eklenerek daha kolay anlaşılabilirlik sağlanmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Standart içerisinde il etapta dikkatimizi çeken gereklilikler aşağıda belirtilmeye çalışılmıştır.

Denetim opsiyon sayısı 3’e çıkartılmıştır.

Opsiyon 1 : Haberli yerinde denetim

3 yıllık dönem içerisinde 1 adet denetimin habersiz yapılması gerekliliği tanımlanmıştır. Hangi yılda habersiz denetim yapılacağı denetlenen firma tarafından bilinecek, ancak tam tarih konusunda bilgi verilmeyecektir.

Opsiyon 2 : Haberli karma denetim

Bilgi teknolojilerini uzaktan denetime dahil etmek amacıyla oluşturulan bir opsiyondur. Denetimin ilk bölümü online olacak, ikinci bölümü sahada/işletmede olacak şekilde planlanan opsiyonda, 3 yılda bir habersiz denetim kuralı da geçerlidir. (Opsiyon 1’deki kuralar geçerlidir)

Karma denetim opsiyonuna, belgelendirme kuruluşunun risk değerlendirmesine bağlı olarak karar verilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Belgelendirilecek firmaların bilgi teknolojileri yeterli seviyede olmalı ve denetimin %50’lik kısmının uzaktan tamamlanabilecek yapıda olması beklenmektedir. Belgelendirme firmalarının risk değerlendirme yapabilmesi için firmayı tanıma zorunluluğu olduğu düşünüldüğünde, karma denetim opsiyonu belgelendirilmiş firmalar için geçerlidir. İlk denetim bu opsiyonda gerçekleştirilememektedir.

Opsiyon 3 : Habersiz yerinde denetim

Habersiz denetim opsiyonunda versiyon 8’e göre fazla değişiklik olmamıştır. Sadece denetim döngüsünün son 4 ayı içerisinde habersiz denetim olacağı vurgulanmaktadır. Versiyon 8’de habersiz denetimin son 9 ay içerisinde yapılabileceği vurgusunu, yeni standartta görmemekteyiz.

Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü gereklilikleri aşağıdaki maddeler eklenerek güçlendirilmiştir;

 • Şirket politikası Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürünü iyileştirme taahhüdü içerecektir
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı amaçlanan olumlu kültür değişikliğine ulaşmak için gerekli olan davranışları da içerecektir.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı en az yılda 1 kez gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı’nda belirlenen aktivitelerin, hangi konular etrafında tasarlanacağı maddeler halinde sunulmuştur.
 • YGG çalışmalarında Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı’nın görüşülmesi gerekliliği eklemiştir.
 • “Tesisin üst düzey yöneticisi, gıda güvenliği ve kalite kültürü planının etkin bir şekilde uygulanmasına ilişkin bir görüşme için denetim sırasında hazır bulunacaktır” ifadesi eklenmiştir.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı’nın iç denetim içerisinde dikkate alınması belirtilmiştir.
 • Ürün özgünlüğü/otantisitesi’nin dikkate alınması gerekliliği birçok madde de özellikle vurgulanmıştır.
 • Gıda Güvenliği Kültürü Planı, hedefler, personel kaygılarının raporlanması, organizasyon yapısı, eğitim ihtiyaçları, geri çekme geri çağırma, dış kaynaklı proses ve ürün analizleri maddeleri içerisinde vurgulandığı görülmektedir.
 • Şirket hedeflerinin en az yılda dört kez üst yönetime bildirilmesi gerekliliğine, “tüm personele” bildirilmesi gerekliliği eklenmiştir.

BRCGS Gıda 9.vers taslak metninde, HACCP Planı’nın içermesi gereken konular genişletilmiştir.

 • Standardın genelinde “BRC Global Standardı” ifadesi “BRCGS Standardı” olarak değiştirilmiştir.
 • YGG toplantılarında iç denetim sonuçlarının özetinin görüşülmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Tedarikçi denetimlerinde dikkate alınacak asgari gereklilikler olarak değerlendirilen konulara “Ürün güvenliği ve Gıda Savunma Planı, Ürün Otantisite Planı” eklenmiştir.
 • Hizmet tedarikçilerinin sürekli performansının incelenmesi için dokümante edilmiş bir süreç olmasını talep etmektedir.
 • Dış kaynaklı proseslerin “bir ara adımı” ifade ettiği vurgulanmaktadır. Bir işlemin dış kaynaklı proses olarak tanımlanabilmesi için, ürünlerin mutlaka işletmeye dönmesi gerekliliği özellikle belirtilmektedir
 • .Dış kaynaklı proses olması durumunda, müşteriye mutlaka bilgi verilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Dış kaynaklı proseslerin denetimlerinde mevcut gerekliliklere ek olarak, “Ürün güvenliği ve Gıda Savunma Planı, Ürün Otantisite Planı’nın” denetlenmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Tüm dış kaynaklı prosesler için spesfikasyonlar üzerinde net bir mutabakat görülmek istenmektedir.
  Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde, “Kök Neden Analizi’ne” ekstra vurgu yapılmaktadır.
 • İzlenebilirlik sisteminin uygun olduğu durumlarda, ürünün satışı yapılan ülkedeki izlenebilirlik gerekliliklerini de karşılaması gerektiği belirtilmektedir.
 • Ürün geri çekme ve geri çağırma vakalarıyla ilgili belgelendirme firmasının bilgilendirilmesinin yanında, BRCGS’nin sistem üzerinden 3 iş günü içerisinde bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

BRCGS Gıda 9.vers taslak metninde ayrıca * Dış Alan maddesi, “Dış Alan ve Site Güvenliği” olarak değiştirilmiştir.

 • Gıda Savunma Planı’nın, ürünün üretildiği ve satışta olduğu ülkelerdeki yasal gereklilikleri karşılaması gerekliliği vurgulanmaktadır.
 • Yükleniciler ve sürücüler de dahil olmak üzere tüm ziyaretçiler, işletmede bulunacakları alanlar hakkında bilgilendirilecektir. (Alan ayrımı gereklilikleri)
 • Ekipman maddesindeki gereklilikler arttırılmıştır.
 • Ürünlerde girdi olarak kullanılan kimyasalların diğer kimyasallardan ayrı depolanması gerektiği vurgulanmaktadır.
 • X-Ray ekipmanının kullanıldığı durumlarda gereklilikler tek bir madde altında toplanmıştır.
  Personele satılan, hayır kurumlarına veya diğer kuruluşlara verilen tüm ürünlerin tüketime uygun olmasını ve yasal gereklilikleri karşılamasını ve izlenebilirliğini sürdürmesini sağlamak için süreçler mevcut olacaktır.
 • 8 maddesinde Evcil hayvan maması ifadesinin yanına “Hayvan Yemi” ifadesi eklenmiştir.
 • Evcil hayvan maması veya hayvan yemi ürünlerinin, yasal gereklilik olması durumunda alerjen bildirimi yapılması gerekliliği vurgulanmaktadır.
 • Zaafiyet Planı’nın (Gıda sahteciliği) en az yılda bir kez gözden geçirilmesi talep edilmektedir.
  Uygulanabilir olduğu durumlarda, laboratuvar test sonuçlarında ölçüm belirsizliğinin dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
 • “Madde 5.9 Birincil Hayvansal Ürünler” maddesi eklenmiştir. (Tam Türkçe karşılığını bulamadık)

Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve balıkların, kesimi, iç temizlenmesi, karkas ve parçalanmış et olarak işlenmesini yapan tesisiler ile ilgili gereklilikler içermektedir.

 • Eğitim maddesinde, eğitim verilmesi gereken “ilgili personel” ifadesi, “tüm personel” olarak revize edilmiştir.
 • Daha önce “F837: Position Statements for Issue 8” içerisinde tanımlanan iş kıyafetinin yıkanma şartları maddesi yeni standart içerisinde detaylandırılmıştır.

Ürünü korumak amacıyla kullanılmayan, çalışanı üründen veya ortamdan korumak için kullanılan, sadece kapalı ürün veya düşük riskli alanlarda kullanılan kıyafetlerin evde yıkanabileceği vurgulanmıştır.

 • Yüksek risk veya yüksek dikkat gerektiren alanlardaki hareketli duvar/bariyer gibi yapılar için gereklilikler tanımlanmıştır.
 • Madde 9 Ticari Ürünler İçin Gereklilikler bölümüne HACCP maddesi eklenmiştir.
 • Ticari Ürün Üreticisinin/Paketleyicisinin riske dayalı onay sürecinin barındırması gereken konular maddeler halinde tanımlanmıştır.


Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu