Duyusal analiz ve panelist eğitimi bir bütündür. Laboratuvar,  duyusal analiz de görev alacak, panelistleri eğitmek ve yeniden değerlendirmek için ayrıntılı bir programa sahip olmalıdır.


Her bir eğitimde panelistlerin neleri başarması gerektiği ile ilgili sonuçları takip edilmelidir. Panelistlerin spesifik eğitimleri için ISO 8586 (2014) kılavuz olarak kullanılabilir.

Panelistlerin duyusal analize ilgisinin ve motivasyonunun yüksek olması gerekir. Panel katılımcıları genel olarak iyi bir sağlık durumuna sahip olmalı ve duyuların duyarlılığını etkileyebilecek ilaçlar kullanmamalıdır. Alerjisi olan kişilerden kaçınılmalıdır. 

Duyusal izlenimlerini iletme yeteneğine sahip, paneller için uygun müsaitlikte, disiplinli kişilerden seçilmelidir. Panelistlerin, temel duyu organları ile algılanabilecek eşik testlerini geçmesi gerekmektedir. 

Duyusal analiz sonuçlarının güvenilir olması için panelistlerin düzenli tadım analizleri ile kalibrasyonu sağlanmalıdır.

Panelistler, duyu organlarının işlevini etkileyebilecek durumlar (hastalık, ilaç, gebelik, sigara vb.), duyuların nasıl optimize edileceği (mutabık olunan test miktarı vb.), yöntemler, analiz sırasında nasıl davranması gerektiği, değerlendirmeyi etkileyebilecek koşullar (parfüm, traş kolonyası vb.), değerlendirmeden en az bir saat önce sigara içilmemesi, baharatlı yiyecekler ve kahve tüketilmemesi gerektiği konusunda eğitim almalıdır. Eğitim durumu ve analizde katılım sıklığı her panel katılımcısı için belgelenmelidir.

Panelistlerin test prosedürlerini uygulama becerisi belgelenmelidir. Özellikle iç paneller için, değerlendirmelerini etkileyebilecek ürüne özel bilgiye sahip kişilerin bulunmaması önemlidir.

Test kayıtları, duyusal analiz panelinin her bir üyesi için gizli tutulmalıdır. Bireysel sonuçlar eğitimden sonra kontrol edilmelidir. Analiz sonuçları, tarih ve ürün bilgisiyle birlikte kayıt altında tutulmalıdır. Herhangi bir yorgunluk etkisi belirtilmeli ve gerekirse oturum başına değerlendirilen ürün sayısı azaltılmalıdır.

Panel performansını etkileyebilecek sağlık ve sağlıkla ilgili faktörler kaydedilmeli ve panel katılımcısının testten çıkarılıp çıkarılmayacağı hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer bir panelist, bir süre için bir test yapmamışsa veya sonuçları kabul edilebilir sınırların ötesine düşerse, bu durum için uygulanacak prosedürler ve kriterler olmalıdır.

Paylaş:
|
circles2