Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Yönetmelik 20 Nisan 2023
20 Nisan 2023
Duyusal Analiz Eğitimli Panelistlerle Gerçekleştirilmelidir
5 Mayıs 2023

Titck Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu

 

26 Nisan 2023

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu 26.04.2023  te Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sayfasında yayımlanmıştır.

Bu kılavuz 20/04/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kılavuz; gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin kuralları kapsar. Hangi Beyanların, Hangi Koşullarda, Nasıl Kullanılacağı, Kısıtlamalar, sağlık beyanı yapılabilecek ürünler için örneklerle açıklanmıştır.

Sağlık Beyanı Kullanım Esasları

 • Kullanılan sağlık beyanları; belirsiz, yanlış, yanıltıcı, şüphe ve endişeye neden olmaksızın ortalama tüketicinin anlayacağı biçimde olmalıdır.
 • Ürüne ait özel mevzuat, yönetmeliğin belirlediği sağlık beyanına ilişkin kuralları değiştiriyorsa bu kurallar geçerli olacaktır.
 • Kullanılan ifadelerin yerine anlamı değiştirmeyecek, güçlendirmeyecek ifadeler kullanılabilir.
 • Sağlık beyanı ürüne değil sadece ilgili içeriğe atıfta bulunacak şekilde yapılmalıdır.
 • Aynı besin ögesinin birden fazla beyana sahip olması veya farklı besin ögelerinin aynı beyan veya beyanlara sahip olması durumunda özne veya yüklem birleştirmesi yapılabilir.
 • Sağlık beyanı kullanımı uygun olan ürünler için; “Ürün ismi, ticari marka, firma ismi ve logosu veya etiket görselleri” sağlık beyanı çağrıştıran ifadeler içerebilir. Yanı sıra ürünlerin etiketi, tanıtımı, reklamında kullanılabilecek görseller içinde aynı durum geçerlidir. Beyan içeren ifade yada görseller ile birlikte kılavuzda belirtilen tam sağlık beyanının etikette, tanıtım ve reklamlarda yer alması şarttır.
 • Özel günler için üretilen takviye edici gıdalar dışındaki gıdaların etiketinde yer alan sevgi temalı kalp görseli sağlık beyanı olarak değerlendirilmez.
 • İzin verilen sağlık beyanı ifadesinin veya bu kılavuzda yer alan önerilerin dışında bir ifadenin kullanılması bu sağlık beyanının anlamını değiştirme riski oluşturacağı için, sağlık beyanları özele indirgenecek şekilde değiştirilemez.
 • “Cildiniz için iyi” gibi ifadelerle bir besin ögesinin veya ürünün genel sağlık veya sağlıkla ilgili genel, özel olmayan faydalarına atıfta bulunulduğunda kılavuzun ekli listelerinde yer alan bir sağlık beyanının eşlik etmesini koşuluyla kullanılabilir.
 • Uzun bir beyan cümlesini anlamı değişmediği takdirde kısaltmış bir ifade ile belirtmek mümkün olsa da uzun ifadenin yani tam sağlık beyanın yapılma koşulu aranır.

Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanım Koşulları 

Beyan koşulları ve besin ögesi profiline uygunluk açısından değerlendirme aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi üç farklı şekilde yapılabilir:

 • ÖRNEK: Satışa sunulduğu haliyle doğrudan tüketilebilen ve üreticinin talimatına ihtiyaç duyulmayan gıdalarda değerlendirme, satışa sunulan gıdayı esas alacak şekilde yapılır. UHT Tam Yağlı Süt, bisküvi, kek, çikolata vb.
 • ÖRNEK: Satışa sunulduğu haliyle doğrudan tüketilebilen veya üreticinin talimatına göre de tüketilebilen gıdalarda değerlendirme, gıdanın satışa sunulduğu hali veya üretici talimatına göre hazırlanmış tüketime hazır gıdayı esas alacak şekilde yapılır.  Kahvaltılık gevrek vb.
 • ÖRNEK: Satışa sunulduğu haliyle doğrudan tüketilmesi mümkün olmayan gıdalarda değerlendirme, üreticinin talimatına göre hazırlanmış tüketime hazır gıdayı esas alacak şekilde yapılır. Toz çorba, İçecek tozu. 

Beyan koşulu porsiyona göre verilen sağlık beyanları ile ilgili değerlendirmelerde, 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin Ek12’sinde yer alan Gıdaların Porsiyon Büyüklükleri esas alınır. Ürünün tüketim biriminin porsiyon büyüklüğünden daha az olması durumunda, bir porsiyon için belirlenen beyan koşulu ürünün tüketim birimi üzerinden sağlanır.

Bazı sağlık beyanlarının kullanımı, yalnızca belirli gıda kategorileri için geçerlidir. Bu durumda sağlık beyanlarının yalnızca o gıda kategorisinde bulunan gıdalarda kullanılması gerekmektedir.

Belirli Sağlık Beyanlarının Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar   

Aşağıdaki örnekleri gösterilmiş beyanlar kesinlikle kullanılamaz.

 • Tüketilmediği durumlarda sağlığın olumsuz etkilenebileceğini ileri süren beyanlar.
 • ÖRNEK: D vitamini içeren X isimli bir takviye edici gıdanın etiketinde, sunumunda veya tanıtımında sağlık beyanı; bu kılavuzun ekinde yer alan şekliyle “D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.” yerine “X takviye edici gıdasının tüketilmemesi durumunda kemiklerin gelişimi yavaşlar” şeklinde kullanılamaz ve atıfta bulunacak şekilde değiştirilemez.
 • Kilo kaybının veya artışının miktarına veya oranına atıfta bulunan beyanlar.
 • ÖRNEK: “X ürünü içinde bulunan Y bir ayda beş kilo vermenize yardımcı olur.” ifadesi kullanılamaz.
 • Sağlık beyanı kullanılan ürünlerle ilgili tanıklığına başvurulan kişinin tecrübesi veya ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkilendirilen teşekkür, övgü, tavsiye veya onay ifadesine yer verilen veya imada bulunulan beyanlar. ÖRNEK: “X isimli doktor/kurum/kuruluş Y ürününü tavsiye eder.” ifadesi kullanılamaz.
 • Ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunduğuna atıfta bulunan ifadeler ile “sadece eczanelerde satılabileceği” ne ilişkin beyanlar.
 • ÖRNEK: “X ürünü “Sadece Eczanelerde” ifadesi kullanılamaz.

Çocukların Gelişimi ve Sağlığına İlişkin Sağlık Beyanları 

 • Sağlık beyanları sadece çocuklara yönelik ürünlerde (örneğin; devam formülerinde) kullanılır.
 • Bebek formüllerinde sağlık beyanı kullanımına izin verilmez.
 • Çocuklarda görülen bir sağlık etkisinin yetişkinlerde veya yetişkinlerde bulunan bir sağlık etkisinin çocuklarda da görülebileceği ima edilmemelidir.

İlgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilir detaylı örnekleri, eklerde bulunan kullanılabilecek beyanları inceleyebilirsiniz. Klavuz

Takviye Edici Gıdalar Yasal Süreç ve Onay İşlemleri 


Yaklaşan Etkinlikler

Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu 26.04.2023  te Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sayfasında yayımlanmıştır.

Bu kılavuz 20/04/2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Kılavuz; gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımına ilişkin kuralları kapsar. Hangi Beyanların, Hangi Koşullarda, Nasıl Kullanılacağı, Kısıtlamalar, sağlık beyanı yapılabilecek ürünler için örneklerle açıklanmıştır.

Sağlık Beyanı Kullanım Esasları

 • Kullanılan sağlık beyanları; belirsiz, yanlış, yanıltıcı, şüphe ve endişeye neden olmaksızın ortalama tüketicinin anlayacağı biçimde olmalıdır.
 • Ürüne ait özel mevzuat, yönetmeliğin belirlediği sağlık beyanına ilişkin kuralları değiştiriyorsa bu kurallar geçerli olacaktır.
 • Kullanılan ifadelerin yerine anlamı değiştirmeyecek, güçlendirmeyecek ifadeler kullanılabilir.
 • Sağlık beyanı ürüne değil sadece ilgili içeriğe atıfta bulunacak şekilde yapılmalıdır.
 • Aynı besin ögesinin birden fazla beyana sahip olması veya farklı besin ögelerinin aynı beyan veya beyanlara sahip olması durumunda özne veya yüklem birleştirmesi yapılabilir.
 • Sağlık beyanı kullanımı uygun olan ürünler için; “Ürün ismi, ticari marka, firma ismi ve logosu veya etiket görselleri” sağlık beyanı çağrıştıran ifadeler içerebilir. Yanı sıra ürünlerin etiketi, tanıtımı, reklamında kullanılabilecek görseller içinde aynı durum geçerlidir. Beyan içeren ifade yada görseller ile birlikte kılavuzda belirtilen tam sağlık beyanının etikette, tanıtım ve reklamlarda yer alması şarttır.
 • Özel günler için üretilen takviye edici gıdalar dışındaki gıdaların etiketinde yer alan sevgi temalı kalp görseli sağlık beyanı olarak değerlendirilmez.
 • İzin verilen sağlık beyanı ifadesinin veya bu kılavuzda yer alan önerilerin dışında bir ifadenin kullanılması bu sağlık beyanının anlamını değiştirme riski oluşturacağı için, sağlık beyanları özele indirgenecek şekilde değiştirilemez.
 • “Cildiniz için iyi” gibi ifadelerle bir besin ögesinin veya ürünün genel sağlık veya sağlıkla ilgili genel, özel olmayan faydalarına atıfta bulunulduğunda kılavuzun ekli listelerinde yer alan bir sağlık beyanının eşlik etmesini koşuluyla kullanılabilir.
 • Uzun bir beyan cümlesini anlamı değişmediği takdirde kısaltmış bir ifade ile belirtmek mümkün olsa da uzun ifadenin yani tam sağlık beyanın yapılma koşulu aranır.

Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanım Koşulları 

Beyan koşulları ve besin ögesi profiline uygunluk açısından değerlendirme aşağıdaki örneklerde gösterildiği gibi üç farklı şekilde yapılabilir:

 • ÖRNEK: Satışa sunulduğu haliyle doğrudan tüketilebilen ve üreticinin talimatına ihtiyaç duyulmayan gıdalarda değerlendirme, satışa sunulan gıdayı esas alacak şekilde yapılır. UHT Tam Yağlı Süt, bisküvi, kek, çikolata vb.
 • ÖRNEK: Satışa sunulduğu haliyle doğrudan tüketilebilen veya üreticinin talimatına göre de tüketilebilen gıdalarda değerlendirme, gıdanın satışa sunulduğu hali veya üretici talimatına göre hazırlanmış tüketime hazır gıdayı esas alacak şekilde yapılır.  Kahvaltılık gevrek vb.
 • ÖRNEK: Satışa sunulduğu haliyle doğrudan tüketilmesi mümkün olmayan gıdalarda değerlendirme, üreticinin talimatına göre hazırlanmış tüketime hazır gıdayı esas alacak şekilde yapılır. Toz çorba, İçecek tozu. 

Beyan koşulu porsiyona göre verilen sağlık beyanları ile ilgili değerlendirmelerde, 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin Ek12’sinde yer alan Gıdaların Porsiyon Büyüklükleri esas alınır. Ürünün tüketim biriminin porsiyon büyüklüğünden daha az olması durumunda, bir porsiyon için belirlenen beyan koşulu ürünün tüketim birimi üzerinden sağlanır.

Bazı sağlık beyanlarının kullanımı, yalnızca belirli gıda kategorileri için geçerlidir. Bu durumda sağlık beyanlarının yalnızca o gıda kategorisinde bulunan gıdalarda kullanılması gerekmektedir.

Belirli Sağlık Beyanlarının Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar   

Aşağıdaki örnekleri gösterilmiş beyanlar kesinlikle kullanılamaz.

 • Tüketilmediği durumlarda sağlığın olumsuz etkilenebileceğini ileri süren beyanlar.
 • ÖRNEK: D vitamini içeren X isimli bir takviye edici gıdanın etiketinde, sunumunda veya tanıtımında sağlık beyanı; bu kılavuzun ekinde yer alan şekliyle “D vitamini normal kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.” yerine “X takviye edici gıdasının tüketilmemesi durumunda kemiklerin gelişimi yavaşlar” şeklinde kullanılamaz ve atıfta bulunacak şekilde değiştirilemez.
 • Kilo kaybının veya artışının miktarına veya oranına atıfta bulunan beyanlar.
 • ÖRNEK: “X ürünü içinde bulunan Y bir ayda beş kilo vermenize yardımcı olur.” ifadesi kullanılamaz.
 • Sağlık beyanı kullanılan ürünlerle ilgili tanıklığına başvurulan kişinin tecrübesi veya ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkilendirilen teşekkür, övgü, tavsiye veya onay ifadesine yer verilen veya imada bulunulan beyanlar. ÖRNEK: “X isimli doktor/kurum/kuruluş Y ürününü tavsiye eder.” ifadesi kullanılamaz.
 • Ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından uygun bulunduğuna atıfta bulunan ifadeler ile “sadece eczanelerde satılabileceği” ne ilişkin beyanlar.
 • ÖRNEK: “X ürünü “Sadece Eczanelerde” ifadesi kullanılamaz.

Çocukların Gelişimi ve Sağlığına İlişkin Sağlık Beyanları 

 • Sağlık beyanları sadece çocuklara yönelik ürünlerde (örneğin; devam formülerinde) kullanılır.
 • Bebek formüllerinde sağlık beyanı kullanımına izin verilmez.
 • Çocuklarda görülen bir sağlık etkisinin yetişkinlerde veya yetişkinlerde bulunan bir sağlık etkisinin çocuklarda da görülebileceği ima edilmemelidir.

İlgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilir detaylı örnekleri, eklerde bulunan kullanılabilecek beyanları inceleyebilirsiniz. Klavuz

Takviye Edici Gıdalar Yasal Süreç ve Onay İşlemleri Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu