Çevresel Patojen İzleme Programı Eğitimi

EĞİTİMİN AMACI : 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA ) ,Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (FSMA) gereğince yayınladığı mevzuatta, insan yiyecekleri için önleyici kontrolleri kapsamında çevresel patojen izleme programı zorunlu hale getirilmiştir.

Tüketime hazır  yiyecekler üreten tesis gıda güvenliği planlarına çevresel patojen izlemeyi eklemeli , önleyici kontroller ve eğitimli personel tarafından devamlı izleme ve plana uygunluk sağlanmalıdır.

Çevresel Patojen İzleme -PEM planı tasarlanırken numune programı, numune alınacak yerin belirlenmesi, test sıklıkları, hedef mikroorganizmalar(örneğin patojenler veya indikatör mikroorganizmalar) , test metotları, sonuçların kaydedilmesi ve değerlendirilmesi, kontrol limitlerinin belirlenmesi, uygunsuzluk tespiti durumunda gerçekleştirilmesi gereken düzeltici önleyici faaliyetler, doğrulama ve gözden geçirme faaliyetleri ile ilgili prosedürlerin oluşturulması gerekmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ;

Tesislere özel PEM planı nasıl tasarlanmalıdır?

Hijyenik “zon”lama (bölgelere ayırma) nedir? Neden zonlamaya ihtiyaç duyuyoruz?
“Zon” örnekleri, risk analizleri.
PEM nedir, neden PEM e ihtiyaç duyuyoruz?
Fabrikadaki potansiyel patojen kaynakları, indikatör mikroorganizmalar ve çevresel kontroller.
Swap alım noktalarının, alım sıklıklarının, alım zamanının ve metodunun belirlenmesi.
Test sonuçlarının kaydedilmesi, değerlendirilmesi ve kabul kriterleri.
Uygunsuzluk durumunda neler yapılmalıdır? Doğrulama ve gözden geçirme faaliyetleri nelerdir?


KATILIMCI PROFİLİ:  Gıda sektöründe kalite güvence, kalite kontrol , kalite yönetim sistemleri çalışmalarında görev alacak tüm personel, gıda mikrobiyolojisi  laboratuvarı çalışanları, iç ve dış denetimlerde görev alan denetçiler

EĞİTİMİN SÜRESİ: 1 gün

Kaynaklar :  https://www.fda.gov/food/sampling-protect-food-supply/environmental-sampling

Daha fazla bilgi için: +90 216 906 00 40
Yakından Bakın
Teklif İsteyin
Bilgi İsteyin

ONLINE
26 Aralık 2023
10:00 - 16:00
+ Google Takvim
Kontenjan Dolu
circles2