İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve gıda güvenliği açısından yarattığı riskler, yapılan araştırmalar ile her geçen gün daha da somut hale gelmektedir. Gıda ile ilişkili mevzuatlarda bu kapsamda gözden geçirilmekte, gıda güvenliği otoritelerinin raporları ve tavsiyelerine paralel olarak Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın hazırladığı bilimsel görüşler incelenerek mevzuatlarda düzenlemeye gidilmektedir.


Bulaşanların bazı gıdalarda bulunabilecek maksimum limitlerinin belirlendiği AB Bulaşanlar Yönetmeliği’nde (Commision Regulation (EC) No 1881/2006) son 1 yıl içerisinde perklorat, PAHs, 3- MCPD, GEs, kurşun, kadmiyum, ergot sclerotia ve ergot alkaloidleri, pyrrolizidine alkaloidleri (PA) için yeni limitler belirlenmiş ya da mevcut limitlerde güncellemeye gidilmiştir.

Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi EFSA’nın güncel duyuruları ;
Önemli Değişiklikler ve Yürürlüğe Giriş Tarihleri! 
Meyve, sebze, çay, bebek maması vb. ürünler için maksimum perklorat limitleri belirlenmiştir. 01.07.2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Gıdalarda bulunabilecek maksimum PAHs limitlerinde bazı ülkeler için istisnalar düzenlenmiş ve “içecek hazırlamada kullanılan bitki kaynaklı gıda tozları” için limit eklenmiştir, yürürlüktedir.

Bebek mamaları, sakatat gibi bazı gıdaların maksimum kurşun limitleri değiştirilmiştir.

Baharat ve/veya tuz içeren bazı ürünler için limit belirlenmiştir. 30 Ağustos 2021 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giriş tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler 28.02.2022 tarihine kadar rafta kalabilecektir. Kadmiyum tablosunun detaylandırıldığı görülmektedir. Meyve, sebze ve tahıllar detaylandırılmış ve limitleri azaltılmıştır. Bakliyatlar, yağlı tohumlar ve tuz için de limitler belirlenmiştir. 31 Ağustos 2021 itibari ile yürürlüktedir.

Çoğunlukla asteraceae, boraginaceae ve fabaceae familyalarında olmak üzere geniş çeşitlilikteki bitki türlerinde meydana gelen, bitkiler tarafından otçullara karşı üretilen bir savunma mekanizması olarak bilinen doğal toksinlerden biri olan pyrrolizidine alkoloidleri (PA) için EFSA raporları ve tavsiyelerine istinaden düzenlemeye gidilmiştir.  Bitkisel infüzyonlar, çay, bitkisel içerikli ve polen bazlı gıda takviyeleri, hodan otu yaprakları, yaban kerevizi, güveyi otu ve kimyon tohumu gibi ürünlerin yanı sıra ülkemiz ihracatında önem arz eden kurutulmuş kekik (oregano-dried) için de limit belirlenmiştir. Kurutulmuş kekik ve karışımları için PA limiti 1.000 μg/kg ‘ dır. 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Gıda ve yemde izleme için 17 PA’ nın listesi belirlenmiştir.

Paylaş:
circles2