Biyosidal Ürün Analizleri Hakkında Önemli Bilgilendirme Tip 1 ve Tip 19 Biyosidal Ürünler Geçici Ruhsat Başvurusunda talep edilen analizler aşağıdadır, bu ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı Kozmetik Daire Başkanlığı yetkisindedir.


1. Fiziko-kimyasal testler

2.Kısa ve varsa uzun süreli stabilite testleri

3. Biyolojik ve Mikrobiyolojik etkinlik testleri

4. Ürünlerin İrritasyon testleri

5.Toksikolojik ve Ekotoksikolojik test sonuçları ve Risk değerlendirme raporu

Bu nedenle 12 Mart,2020 tarihinden önce Halk Sağlığının yayınlanmış olduğu biyosidal ürün analizleri için yetki verilen laboratuvarlar listesini talep edilen analizler bazında kontrolünüz önemlidir. Tüm analizlerde akredite laboratuvar bulunmuyor ancak geçici süreçte full analiz akreditasyon şartı aranmamaktadır. Süre sonunda full akreditasyon şartı geçerli olacaktır, seçimlerinizde dikkate almanız için bilgilendirmedir.

BİYOSİDAL ÜRÜN TİPİ-1 VE ÜRÜN TİPİ-19’A YÖNELİK USÛL VE ESASLAR

Geçici ruhsat hakkında hususlar
MADDE 9- (1) Ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum göz önüne
alındığında; insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına
sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere biyosidal ürünün fiziksel ve
kimyasal analizleri ve Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması
neticesinde 3 ay süreli geçici ruhsat düzenlenebilecektir.

Bu madde kapsamında başvuru yapan firmaların ürünlere ilişkin etkinlik testi, hızlandırılmış stabilite testi ve irritasyon test sonuçlarının bir ay içinde Kuruma sunulması zorunlu olup belirtilen şartların tümünü sağlamayan ürünlerin ruhsatları iptal edilecektir.

03 Nisan, Cuma günü gerçekleştireceğimiz online eğitimde konu ile ilgili detaylar sizlerle paylaşılacaktır.

Biyosidal Ürünlerin Analizleri İçin Yetkili Laboratuvarlar Listesi

Paylaş:
circles2