Beslenme Beyanları Yönetmeliği, 20 Nisan 2023 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Beslenme beyanı konusu, daha önce 2017 yılında yayınlanmış olan Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği’nde yer alıyordu. Sağlık beyanları bu yönetmelikten çıkarılarak, beslenme beyanları ayrı bir yönetmelik haline getirildi. Yenilenen yönetmelik içerik olarak önceki yönetmelikle aynı kuralları ve koşulları içeriyor.


Beslenme beyanları ile ilgili yönetmelik Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülürken, 2018 yılında 5996 sayılı kanuna eklenen ek madde ile sağlık beyanlarına ilişkin konuların yürütülmesi Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumu(TİTCK) kurumuna devrolmuştur.

Beslenme Bildirimi, Beyan ve Beslenme Beyanı Nedir?

Beslenme Bildirimi, Enerji değeri ve besin öğelerinden bir veya birden fazlası (“Yağ (doymuş yağ, tekli doymamış yağ, çoklu doymamış yağ,)”, “Karbonhidrat (şekerler, polioller, nişasta)”, “Tuz”, “Lif”, “Protein”, Etiketleme Yönetmeliğine göre belirgin miktarlarda bulunan vitamin ve mineraller”) ile ilgili bilgileri içeren bildirimdir.

Beyan, herhangi bir formdaki resimli, grafik veya sembolik gösterimler de dâhil olmak üzere, bir gıdanın kendine özgü özellikleri olduğunu belirten, ileri süren veya ima eden herhangi bir mesaj veya gösterimi ifade eder.

Beslenme beyanı, bir gıdanın içerdiği enerji, besin öğeleri veya diğer öğeleri nedeniyle beslenme yönünden yararlı özelliklere sahip olduğunu belirten, ileri süren veya ima eden herhangi bir mesajı ifade eder.

Beslenme Beyanları Bildirimi Kuralları

Beslenme beyanı yapılırken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

  • Belirsiz, yanlış veya yanıltıcı olamaz.
  • Diğer gıdaların beslenme yönünden yeterliliği veya güvenilirliği konusunda şüpheye neden olacak şekilde olamaz.
  • Belirli bir gıdanın aşırı tüketimini destekleyecek veya özendirecek şekilde olamaz.
  • Çeşitli ve dengeli beslenmenin, genelde besin öğelerini uygun miktarlarda sağlayamayacağını belirtecek, ileri sürecek veya ima edecek şekilde olamaz.
  • Tüketicide endişeye neden olabilecek biçimde olamaz.

Beslenme Beyanı Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli

  • Beslenme beyanı yapılan ürünlerde beslenme bildirimi zorunludur.
  • Beslenme beyanları, kullanım talimatına göre tüketime hazır hale getirilen gıdayı esas alacak şekilde yapılır.
  • Bir gıdanın etiketlenmesinde, sunumunda veya reklamında yer alan ve bir beslenme beyanı olarak yorumlanabilecek ticari marka veya özel isim, bu Yönetmelikte yer alan ilgili beslenme beyanı koşullarının karşılanması ve ilgili beyanın da yapılması şartıyla kullanılabilir.

Hangi Beyanlar Yapılabilir?

  • Bir gıda, beslenme beyanı yapabilme koşullarını doğal bileşiminde bulunan bir besin öğesi veya diğer öğe ile karşılıyorsa, beslenme beyanının önüne “doğal olarak/doğal” ibaresi eklenebilir.
  • Gıdanın etiketinde, tanıtımında veya reklamında, sadece yönetmelik ek-1 inde verilen beslenme beyanları, koşullara uygun olmak kaydıyla verilebilir. (Beyan koşulları için yönetmelik ekini inceleyiniz.)

Yayımlanan yönetmeliğe ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Beslenme Beyanları Yönetmelik

Gıda Etiketleme Mevzuatı Eğitimi ve Etiket Validasyonu için uzmanlarımıza ulaşın.

Paylaş:
circles2