TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü sayfasında 04.05.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Kılavuzda öne çıkan değişiklikleri Karma Grup uzmanları sizin için özetledi.


Öne çıkan değişiklikler:
–30.madde/Gıdalarda, 100g/100 ml son üründe en fazla 10 mg laktoz bulunan ürünler için
“Laktoz içermez” beyanı kullanılabilir.
–131. madde/Bir gıdanın son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihinin belirlenmesi
gıda işletmecisinin sorumluluğundadır. Gıdalar için uygun olan tarih
belirlenirken “son tüketim tarihinin gıda güvenilirliği, tavsiye edilen tüketim
tarihinin ise gıda kalitesi”ile ilgili olduğu unutulmamalıdır.
–157.madde/ Ambalajdaki porsiyon adedi/tüketim birimi belirtilirken tam sayılar ile (1; 2;…; 5;… gibi) ifade edilir. Ambalajdaki porsiyon adedini/tüketim birimini
hesaplamak için gıdanın ambalajı üzerinde belirtilen net miktarı veya
hazırlama talimatı doğrultusunda tüketime hazır hale getirilmiş olan ürünün
net miktarı, tabloda verilen porsiyon büyüklüğüne bölünür. Elde edilen değer
tam sayı değilse, matematiksel olarak aşağıya ya da yukarıya yuvarlanır. Bu 
durumda “yaklaşık” kelimesinin ve/veya “~” sembolünün kullanılması zorunlu 
değildir.
–163.madde/ Hazır ambalajlı bir gıdanın etiketi üzerinde zorunlu beslenme bildirimi yalnızca
“Enerji” değerinin bildirimi veya “Enerji, Yağ, Doymuş Yağ, Şekerler, Tuz”
değerlerinin bildirimi olarak iki şekilde tekrar verilebilir. Bu iki bildirim
şeklinde yer almayan veya beslenme beyanı koşulunu karşılamayan herhangi
bir besin öğesi değeri tekrar verilemez. Örneğin zorunlu beslenme bildirimi 
tablosunda yer alan protein/lif değeri, beslenme beyanı koşullarını karşılamıyor 
ise, temel görüş alanında tekrar verilemez. Beslenme beyanı koşulunu 
karşılayan protein/lif değeri temel görüş alanında tekrar verilebilir. 
Tekrarlanan bu bilgilerin etikette verilebileceği yüzey, temel görüş alanı olarak
belirlenmiştir. Temel görüş alanında kılavuzda tanımlanan gösterim biçimine
uygun olarak verilen besin öğelerinden bir/birkaçı için beslenme beyanı
yapıldığı durumda, temel görüş alanında, referans alım oranı gösterim
biçiminden bağımsız olarak, bu besin öğelerinin miktarları da tekrar edilebilir.

Paylaş:
circles2