Takviye Edici Gıdalar 


Yönetmelik Taslağı, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sayfasında  görüşe açılmıştır. 

Yayınlandığında mevcutta kullanılan  " 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Takvi̇ye Edi̇ci̇ Gıdaların İthalatı, Üreti̇mi̇, İşlenmesi ve Pi̇yasaya Arzına İli̇şki̇n Yönetmeli̇k ve 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Takvi̇ye Edi̇ci̇ Gıda Tebliği" yürürlükten kalkacaktır.

Yönetmeliği amacı:

Takviye edici gıdaların ürün özelliklerini belirleyerek bu gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, onaylanması, ithalatı, taşınması, reklamı, tanıtımı ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmeliğin kapsamı:

  • Takviye edici gıdaları ithal eden, üreten, işleyen ve piyasaya arz eden gıda işletmelerinin kayıt ve/veya onay işlemlerini,
  • Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi, reklam, tanıtım ve piyasaya arzını,
  • Takviye edici gıdaların onayı, izlenebilirliği ve işyeri sorumluluklarını,
  • Takviye Edici Gıda Komisyonunun kuruluşu, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
  • Bu Yönetmelik sadece ihraç edilmek üzere üretilen takviye edici gıdaları kapsamaz.

Tanımlar kısmı oldukça geniş tutulmuş olan yönetmeliğin 5 adet eki bulunmaktadır. 

  • Ek-1 de 2 bölüm bulunmaktadır. Bölüm A da; Kullanıma İzin Verilen Etken Maddeler ve Kullanım Koşulları, Bölüm B de ise; Takviye Edici Gıda Olarak Kullanımına İzin Verilmeyen Etken Maddeler görülmektedir. 
  • Ek-2 de Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgeler yer almaktadır.
  • Ek-3 de Takviye Edici Gıda Onay Başvuru Formu bulunmaktadır.
  • Ek-4 "x yüksekliği"nin tanımını,  Ek-5 ise taahhütname örneğini içermektedir.

İlgili yönetmeliğe ait görüşlerin aşağıda bulunan linkte yer alan görüş bildirim formu ile belirtilen mail adreslerine iletilmesi için son gün 30.11.2023 tür.

https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/536/Mevzuat-Taslagi-Takviye-Edici-Gidalar-Yonetmeligi

 

Paylaş:
circles2