Renklendiricilerde Zorunlu Uyarı


Ürünlerde kullanımı Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğince izinli olan bazı renklendiriciler için etiketlerde "Çocukların aktivite ve dikkatleri üzerine olumsuz etkileri bulunabilir" uyarısının eklenmesi zorunludur.

Türk Gıda Kodeksi (TGK) Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde ilgili gıda grubuna göre izin verilen aşağıdaki renklendiricilerden bir veya daha fazlasını içeren gıdaların etiketlerinde "Çocukların aktivite ve dikkatleri üzerine olumsuz etkileri bulunabilir" ibaresinin eklenmesi gereklidir.

  • Sunset Yellow (E 110), Kinolin sarısı (E 104), Karmosin (E 122), Allura Red (E 129), Tartrazin (E 102), Ponzo 4R (E 124) adlı renklendiriciler, uyarı yapılması gereken renklendiricilerdir.

Gıda hakkında bilgilendirmeden gıdayı kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda işletmecisi, ithal edilen gıda hakkında bilgilendirmeden ise ithalatçı sorumludur. Yani etikette yer alan bilgilendirmeden sorumlu olan gıda işletmecileri ya da ithalatçılar bu uyarıyı eğer ürün bu bileşenlerden birini ya da daha fazlasını içeriyorsa yapmalıdır. 

  • Gıda katkı maddesi olan renklendiricilerin etiket üzerinde bileşenler listesinde nasıl gösterileceği ise TGK Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinin, Bileşenler Listesine İlişkin Kuralları içeren Ek-4’ünün 3. bölümünde gösterilmiştir. Bileşenler listesinde fonksiyonel sınıf olan adını “Renklendirici” takiben ürünün özel adı (Örnek: Kinolin sarısı) ya da E kodu (Örnek: E 104) ile birlikte gösterilmelidir. 

Gıdanın kimliği olan etiketler tüketicileri satın aldığı gıdanın özellikleri, alerjen bilgileri, bileşimi, miktarı, muhafaza koşulları, menşe bilgisi, imalat veya üretim metodu, son tüketim ya da tavsiye edilen tüketim tarihleri açısından bilgilendirirken, tüketicilerin beslenme gereksinim ve ihtiyaçlarına göre seçim yapabilmelerini de sağlıyor. Ayrıca hassas tüketici gruplarının korunması gibi görevler üstleniyor. Tüketiciler etiket bilgilerinde yer alan bu bilgileri ve uyarıları alım kararını vermeden önce dikkatli okumalıdır.

Karma Grup Regülasyon Direktörü ve Gıda Mühendisi Didem Altuntaş, konuyla ilgili olarak “Tüketiciler, kendi sağlıklarını koruma konusunda üst seviyede bilinçli ve dikkatli olmalıdır. Bunu sağlamak için en önemli adımı, gıda ürünlerinin etiketlerini okuma alışkanlığı kazanarak atabilirler. Ayrıca kişilerin yeterli ve dengeli beslenebilmesi için uygun besinleri seçmeleri gerekir. Etiket okuma alışkanlığı bu bilinçli seçime de destek olacaktır” dedi.

Altuntaş sözlerine şöyle devam etti: “Gıda ürününü eline alan bir tüketici gıdanın adını, bileşenler listesini, bileşenler listesinde yer alan alerjenleri, katkı maddelerini, etikette ön plana çıkarılan bileşenler için üründe bulunan miktar bilgisini, ürünün son tüketim ya da tavsiye edilen tüketim tarihinin bilgisini, ürünün net miktarını, enerji ve besin öğeleri tablosunu, menşe bilgisini, ürüne ait özel muhafaza koşullarını ve varsa kullanım talimatını ve ürüne özel uyarıları gözden geçirmelidir. Üründe beyanlar varsa bunları da inceleyerek alım kararını vermelidir.”

Gıda Etiketleme Mevzuatı

Gıda Etiketleme Mevzuatı

 

Paylaş:
circles2