32446 no 'u resmi gazetede bugün yapılan değişiklikle birlikte limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanmıştır.


Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.

 İlgili değişikliğe göre;

  • Limon suyu izlenimi veren; limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünler yurt içinde 31.12.2024 ten itibaren sonra piyasaya arz edilemez.

Ayrıca ilgili yönetmeliğe aşağıdaki fıkra eklenmiştir:

➕ Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmî internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılır.

İlgili değişikliğe aşağıda yer alan resmi gazete linkinden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/01/20240131-2.htm

Paylaş:
circles2