Kozmetik Ürünlerin Güvenlilik Değerlendirmesi, kozmetik yönetmeliğinin 12. Maddesinin gerekliliklerine uyumu için gereklidir. 


Kozmetik üreticileri, ürünlerinin güvenli olduğunu kanıtlayan güvenlilik değerlendirmesinin yapılması ve raporunun düzenlenmesinden yükümlüdür.

Ürünün sunumundan, etiketlenmesine, kullanımına dair açıklamalar veya üretici tarafından sağlanan bilgiler dikkate alınarak önerilen kullanım şartlarına göre uygulandığında, insan sağlığı açısından güvenli olmalıdır. 

Bu yükümlülüğün koşulları ve kuralları, Avrupa Birliği Kozmetik Mevzuatının 76/768/EEC sayılı Konsey Direktifi ile 96/335/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanmış olan ve 23 Mayıs 2005 tarihli 25823 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kozmetik Yönetmeliği, ekleri ve kılavuzları ile belirlenmiş ve tanımlanmıştır.

Kozmetik Yönetmeliği Madde 12-ç) Bitmiş kozmetik üründe insan sağlığı için güvenlilik değerlendirmesi: Üretici, bir kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla, ürünü piyasaya arz etmeden önce bu ürünün bilgileri temelinde bir güvenlilik değerlendirmesinin yapılmasını ve ürüne ilişkin güvenlilik raporunun Ek 1/B’de belirtilen şekilde düzenlenmesini sağlar. Söz konusu ürünün piyasaya arz edilmesinin ardından elde edilen ilave bilgilerle kozmetik ürün güvenlilik raporunun güncel tutulmasını sağlar.

Kozmetik Yönetmeliği, ekleri ve ilgili kılavuzlar çerçevesinde, Kozmetik Ürünlerde Güvenlik Değerlendirmesi ve Raporlama konulardaki ihtiyaçlarınız için Karma Grup uzmanlarından destek alabilirsiniz.

Paylaş:
circles2