İngilizce değişkenlik (volatility), belirsizlik (uncertainty), karmaşıklık (complexity) ve muğlaklık (ambiguity) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir terminoloji hakim son zamanlarda hayatımıza, VUCA. Böylesi bir dünyada büyümeye, var olmaya çalışmak tüm şirketlerin kuşkusuz en önemli savaşı. Tüm bu kaos, içerisinde oldukça farklı sayı ve büyüklükte riskleri de barındırıyor. Risk olmayan bir iş hayatından söz etmek mümkün değil elbet.  Ancak riskleri ve fırsatları belirleyip bunlara uygun faaliyetler geliştirip uygulayan şirketlerin kalabalıktan sıyrılarak öne geçtikleri de bilinen bir gerçek.


ISO 31000 Risk Yönetimi; tüm süreçlerde, organizasyonun risk bazlı karar alma disiplinini geliştirecek prensip ve esasları detaylı anlatan sistematik bir anlayış sunmaktadır. Tüm şirket ve organizasyonlarda cinsi, büyüklüğü, faaliyeti ve bulunduğu mekanlardan bağımsız olarak uygulanabilen ortak bir çözüm sunan standart, risklerin sebep olacağı negatif sonuçlar yanında fırsatları tayin etmek konusunda da yardımcı olmayı hedeflemektedir. Risk Yönetimi becerisinin geliştirilmesi, daha doğru ve etkin kararlar alabilen, performansını sürekli geliştiren bir organizasyon olma yolunda atılacak önemli bir adım olarak önümüzde durmaktadır.

 

Paylaş:
circles2